Om forskersonen

Om forskersonen

Forskersonen er forskning.nos kanal for debatt og populærvitenskap. Her blir forskere invitert til å komme med innspill til samfunnsdebatten, bidra med ny innsikt eller fortelle om sine funn og oppdagelser i popularisert form. Vi er drevet under redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør er Aksel Kjær Vidnes.

Vil du bruke artiklene våre i en annen avis?

Forskersonen jobber for mer forskning og kunnskap i norsk offentlighet. Derfor har vi lav terskel for å la andre medier gjenbruke artiklene våre, så lenge artikkelforfatteren godkjenner det. Ønsker du å gjenpublisere noe, kan du ta kontakt med oss på e-post.

Powered by Labrador CMS