– En tredjedel av de som har diabetes har netthinneforandring. Én av ti har synstruende skader. Har du diabetes lenge nok, vil du før eller siden få netthinneforandringer, skriver Vibeke Sundling. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)

Tre ting alle med diabetes må gjøre

POPULÆRVITENSKAP: Diabetes kan skape farlige endringer i synet og skader i øyet. I verste fall kan du bli blind. Har du diabetes bør du ta grep om egen øyehelse.

Blant personer som har diagnosen diabetes, har rundt 35 prosent skader på netthinnen på grunn av diabetes. Ti prosent har synstruende skader.

Det gjelder å oppdage netthinneforandringer tidlig. For å forebygge synstap anbefaler Helsedirektoratet at du får regelmessig fotografering og systematisk undersøkelse av netthinnen.

Hver fjerde person som har diabetes går ikke til regelmessig netthinneundersøkelse, og mange får heller ikke undersøkt øynene jevnlig.

Det er særlig tre ting kan du gjøre for å sørge for best mulig syn og forebygging av syntap på grunn av diabetes.

1. Ta bilde av netthinnen regelmessig

Netthinneforandring, retinopati, er den mest fryktede øyeskaden ved diabetes, fordi den kan føre til blindhet.

En tredjedel av de som har diabetes har netthinneforandring. Én av ti har synstruende skader. Har du diabetes lenge nok, vil du før eller siden få netthinneforandringer.

Rundt en fjerdedel av de som har diabetes blir ikke undersøkt, slik Helsedirektoratet anbefaler.

Regelmessig fotografering avdekker netthinneforandring. Tidlig oppdagelse av netthinneforandring og behandling forebygger synstap.

God blodsukker- og blodtrykksregulering forebygger netthinneforandring.

Her kan du se Helsedirektoratets video om regelmessige netthindeundersøkelser. (Video: Helsedirektoratet)

2. Undersøk synet regelmessig

Personer som har diabetes har oftere nedsatt syn enn andre, fordi de har feil brillestyrke. Tre av ti opplever varierende syn. Varierende syn og tåkete syn kan oppleves på grunn av forbigående endringer i brillestyrke ved høyt eller dårlig regulert blodsukker.

Jevnlige synsundersøkelser vil avdekke endringer i brillestyrke og andre grunner til nedsatt syn.

Har du nyoppdaget diabetes er det viktig at blodsukkeret er stabilt før du kjøper ny brille, ellers vil du kanskje måtte skifte glassene raskt.

Du kan forebygge variasjon i synet ved god blodsukkerregulering. Dårlig syn kan også oppstå på grunn av netthinneforandringer eller grå stær (katarakt).

3. Undersøk øyehelsen regelmessig

Jo eldre du blir, desto større er risikoen for at du får en øyesykdom. Er du over 65 år anbefaler vi at du undersøker synet årlig, uavhengig av om du har diabetes eller ikke. Optiker har henvisningsrett til øyelege.

Du som har diabetes får ofte grå stær tidligere enn andre, og den utvikler seg også raskere enn hos de som ikke har diabetes.

Vi vet også at diabetes er en risikofaktor for tørre øyne og grønn stær (glaukom). Alvorlig tørt øye og glaukom kan føre til synsnedsettelse. Du som har diabetes bør derfor, i tillegg til å ta bilde av netthinnen, sørge for å undersøke øynene årlig. Tidlig oppdagelse og behandling av øyesykdom forebygger synstap.

Powered by Labrador CMS