– I flere forskningsgrupper jobbes det nå med å se på sammenhenger på vitamin D-nivå og hvor mottakelig vi er for å bli smittet av COVID-19, og hvor alvorlig symptomer vi får av viruset., skriver Gro Vatne Røsland i dette debattinnlegget.
– I flere forskningsgrupper jobbes det nå med å se på sammenhenger på vitamin D-nivå og hvor mottakelig vi er for å bli smittet av COVID-19, og hvor alvorlig symptomer vi får av viruset., skriver Gro Vatne Røsland i dette debattinnlegget.

– Få i deg nok vitamin D

DEBATT: Vi vet at vitamin D-mangel spiller inn på vår helse. Jeg mener at vi gjør lurt i å sørge for at vi får i oss nok av dette vitaminet. En utrusting av immunforsvaret vårt kan være en god og rimelig forsikring, spesielt i denne sårbare tiden vi står i.

En gjennomgang av forskning publisert før pandemien har vist at nivå av vitamin D påvirker hvor mottakelig vi er for infeksjonssykdommer i øvre luftveier.

Vitamin D kan påvirke immunforsvaret vårt ved å stimulere det ved infeksjoner fra virus og bakterier. For å være best mulig rustet mot infeksjonssykdommer, inkludert COVID-19, mener jeg at vi gjør lurt i å sørge for at vi får i oss nok av dette vitaminet. I flere forskningsgrupper jobbes det nå med å se på sammenhenger på vitamin D-nivå og hvor mottakelig vi er for å bli smittet av COVID-19, og hvor alvorlig symptomer vi får av viruset.

Vi har fremdeles ikke fullstendig oversikt over hvordan vitaminet påvirker oss, men flere funn hittil peker på at det er en sammenheng. Rose Anne Kenny leder en stor studie i Irland som ser på dødelighet av COVID-19 infeksjon og vitamin D. I et intervju med The Lancet Diabetes & Endocrinology er hun klar på at alle offentlige helsetjenenester bør anbefale befolkningen å ta vitamin D-supplement under pandemien vi nå står i.

Også Adrian Martineau, legen og forsker som står bak en stor studie om hvordan diett påvirker covid-19-smitte, mener at det å sikre at folk ikke har mangel på vitamin D er trygt, billig og kan virke forebyggende.

Vi får ikke i oss nok gjennom kostholdet

Vitamin D er et fettløselig vitamin som har naturlig forekomst i noen typer mat og er tilsatt i enkelte produkter. Men dietten vår er generelt sett ikke tilstrekkelig til å opprettholde gode vitamin D-nivå. Tran er en viktig kilde for oss som bor i Norge. I tillegg produseres også vitaminet i kroppen vår når huden eksponeres for sol.

Globale undersøkelser gjort i 44 land viser at nesten 40 prosent av befolkningen har lavere en anbefalt mengde vitamin D. Hele 7 prosent hadde nivå som kategoriseres som kritisk lave. Nivåene varierer med hensyn på aldersgrupper, etnisitet, fra land til land, kontinent til kontinent, i tillegg til årstid, men gir en klar indikasjon på at mangel på vitamin D er en global utfordring for folkehelsen.

Sårbare grupper bør unngå mangel av vitamin D

Vitamin D-mangel er mer utbredt hos mennesker med mørk hud, sammenliknet med mennesker med lys hud. Melanin i huden beskytter mot UV-lys ved å absorbere strålene, men som en konsekvens reduseres vitamin D produksjonen. Det er en kjent problemstilling at mennesker med høye melaninnivå som er bosatt på den nordlige halvkule ofte har for lave nivå av vitamin D.

Selv om det selvsagt er andre viktige faktorer som spiller inn, kan dette være en medvirkende forklaring på hvorfor sykdomsforløpet fra COVID-19 infeksjon har vist seg å være mer alvorlig for denne gruppen med mennesker. Også eldre har ofte mangel på vitamin D. Selv om det er flere grunner til at eldre blir hardere rammet av COVID-19 infeksjon, mener jeg det er grunn til å tro at denne gruppen også kan være bedre rustet mot sykdom ved å unngå mangel av vitamin D.

I Norge er anbefalingen at alle som er yngre enn 75 år skal innta 10 mikrogram med vitamin D hver dag. Den eldste delen av befolkningen, på 75 år og eldre, bør få i seg det dobbelte. Følger du disse retningslinjene, mener jeg det kan bidra til at du kan være bedre rustet blant annet mot luftveissykdommer.

Vi vet at vitamin D-mangel spiller inn på vår helse. Jeg mener at vi gjør lurt i å sørge for at vi får i oss nok i oss av dette vitaminet. En utrusting av immunforsvaret vårt kan være en god og rimelig forsikring, spesielt i denne sårbare tiden vi står i.

Powered by Labrador CMS