E-bøker for barn er like viktige som papirbøker

KRONIKK: Nå går diskusjonen om hva som er best for barnet: e-bøker eller papirbøker. I stedet bør vi spørre om hvilke bøker som passer best for hvilke barn.

For å svare på den økende interessen for e-bøker for barn, har Amazon nylig lansert en ny Kindle for barn. Likevel, når det gjelder barns lesing på skjerm, får vi stadig høre om hvor dårlig skjermlesing er sammenlignet med papirbøker. I en artikkel i et vitenskapelig tidsskrift for barneleger hevdes det at trykte barnebøker er mye bedre enn digitale bøker. I tillegg kan en lese i New York Times at e-bøker har liten verdi for unge lesere.

Når digitale bøker blir framstilt som verdiløse, går det ut over de barna som kanskje trenger slike bøker aller mest. Merverdien av digitale bøker for barn med spesielle behov og språkvansker er godt dokumentert med tanke på utvikling av språk og leseferdigheter. Tverrfaglig forskning viser at digitale bøker av høy kvalitet – alt fra e-bøker til historieapper – kan være gunstige for barns leseerfaringer.

Trykte bøker møter digitale spill

De beste digitale bøkene for barn er hybrider mellom trykte bøker og digitale spill. Digitale bøker som er godt designet, kan bidra til at barna får bedre ordforråd og språkforståelse, og at de opplever større engasjement og glede av historien. I noen tilfeller vil e-bøker være til stor hjelp for foreldre som prøver å lese sammen med barnet. Dette vil særlig gjelde foreldre som ikke har etablert gode leserutiner hjemme, eller som er nødt til å lese bøker som ikke er på deres eget morsmål.

Barn liker digitale bøker like bra som trykte bøker, om ikkemer. Digital lesing er bedre likt avmotvillige lesere, for barn som har få eller ingen bøker hjemme, og for barn som ikke liker å lese på papir. Mens voksne lesere ofte skumleser digitale tekster og oppfatter disse annerledes enn trykte bøker, har dagens barn og vokst opp i et miljø fullt av digitale tekster.

Unngå for mange bjeller og lyder

Men det er en del utfordringer som vi er nødt til å ta på alvor.

For mange av de kommersielle digitale bøkene er av dårlig kvalitet, med fokus på pugging av ferdigheter, og med lite kreativitet.

Den koselige opplevelsen det er å lese for barnet, kan forsvinne når foreldrene heller gir barna instruksjoner om hvordan de skal samhandle med alle de bråkete lydene og signalene i appen.

Myndighetene må komme på banen med finansiering for innhold på begge skriftspråk og ulike dialekter, og forlag trenger støtte for å lage innhold som er spesifikt tilpasset digitale bøker.

«Portvaktene» Google og Apple må endre sine retningslinjer. Slik det er i dag skyver de ut små forlag fordi de vurderer salg basert på antall nedlastninger, og de tar lite hensyn til kvaliteten på e-bøkene.

Det trengs også mer samarbeid til mellom forskere og designere for å skape bildebøker av høy kvalitet. Det internasjonale forskningsnettverket på digitale barnebøker, ledet av meg og mine kolleger ved Universitetet i Stavanger, er et tiltak som mange med meg, håper kan være med å endre situasjonen.Gjennom nettverket skal forskere, designere og utviklere sammen lage digitale bøker av høy kvalitet, noe barna våre fortjener.

Motvillige foreldre

Forskning viser at foreldre ofte er skeptiske til om digitale bøker gir læringsutbytte, og de foretrekker i stor grad trykte bøker når barna skal lese hjemme. Dette er forståelig, for digital lesing er ikke det samme som å lese en papirbok.

Å lese på digitale flater krever andre ferdigheter, som å dobbeltklikke, trykke og bla i sidene. Foreldre og barn som ikke er vant med å lese på skjerm har en tendens til å fokusere på selve leseenheten, noe som forstyrrer opplevelsen. Dessuten vil for mange interaktive egenskaper ta oppmerksomheten til barnet bort fra historien, som igjen vil hemme læringsutbyttet barnet ellers kunnet fått av boka.

Likevel kan det å skape historier, som er en del av digital lesing,være med på å samle familien rundt en leseaktivitet. Å lese digitale bøker som foreldre og barn kan skape sammen, vil være med på å knytte et tettere bånd mellom foreldre og barn, og bidrar til en god stemning hjemme.

Så i stedet for å sette papirbøker og digitale bøker opp mot hverandre, bør vi heller spørre oss selv hvilke bøker som passer best for hvilke barn og familier.

Mer fokus på lesing – mindre på formatet

For å kunne hente ut det store potensialet som ligger i digitale bøker, må vi utvikle retningslinjer og gode eksempler på hvordan foreldre og barn kan lese sammen. En annen spennende tilnærming er å designe digitale bøker som involverer den voksne i leseopplevelsen.

Nylig ble det publisert en studie, der det ble utviklet en e-bok som inkluderte spørsmål og ledetekster for den foresatte. Forskerne fant at lesing av slike e-bøker kan styrke samtalen mellom foreldre og barn og involvere begge parter i lesingen på en positiv måte.

La det ikke være noe tvil: papirbøker er og vil fortsatt være viktige for alle barns lesing. For babyer og spedbarn, som behandler bøker som objekter og liker å tygge på dem og gjemme seg bak dem, kan vi trygt si at trykte bøker er mye bedre egnet enn e-bøker.

Det er når barna vokser opp og lærer sine første bokstaver og ord, at det er viktig at de blir eksponert for et bredt utvalg av bøker. Dette handler ikke bare om et bredt utvalg når det kommer til handlingen i historiene, men også ulike format - slik som e-bøker og historiefortellingsapper.

Jo tidligere barn blir eksponert for ulike bøker, jo bedre vil de bli til å ta gode valg om hvilke bøker de liker å lese. Jo mer de leser, jo mer vil de lære om andre, og om litteratur. Dette fører ofte til at barn begynner å produsere egne tekster. Det er denne syklusen, ikke en diskusjon om format, som bør være fokuset blant foreldrene og deres barn.

Powered by Labrador CMS