Skjermer og annen digital teknologi er en sentral del av barn og unges hverdag i dag, og de kommer ikke til å forsvinne. Så istedenfor å sette søkelys på skjermtida, vil det være mer konstruktivt å heller fokusere på innholdet.

Er du bekymret for barnas «skjermtid»? Det er ikke skjermen som er problemet!

DEBATT: Begrepet «skjermtid» er problematisk og unyansert. Det er innholdet og kvaliteten som er avgjørende.

Begrepet skjermtid dukker opp med jevne mellomrom i ulike medier, seinest i forbindelse med Helsedirektoratets nye faglige råd for fysisk aktivitet og tid i ro. Hovedfokus i disse rådene er at barn og unge skal være mest mulig i aktivitet og minst mulig i ro, og skjermtid skal begrenses.

Ikke en motsetning til fysisk aktivitet

Å få barn og unge til å være mer aktive er viktig! Men skjermaktiviteter er ikke nødvendigvis en motsetning til fysisk aktivitet. De fleste teknologier som barn og unge bruker i dag er ikke statiske, men bærbare. Begrepet «skjermtid» er derfor problematisk og unyansert, og leder fokuset bort fra det vi bør fokusere på – nemlig innholdet.

En skjerm kan referere til en iPad som brukes til å ringe besteforeldrene, en mobiltelefon til å fotografere med, en TV for å spille videospill eller en datamaskin til å gjøre lekser på. Barn kan ta bilder av turene sine i parken eller spille inn lyder av fugler i skogen. Det er ikke skjermen i seg selv som er «problemet», men hvordan vi som mennesker velger å bruke skjermen. Som vi har omtalt tidligere, så gir begrepet skjermtid lite mening hvis vi ikke samtidig spesifiserer innholdet og situasjonen som skjermen brukes i.

Bedre med aktivitet sammen med barna

Når det gjelder barn under to år, er fysisk samspill og kontakt med andre mennesker det aller viktigste for deres læring og utvikling. Barn under to år lærer ikke noe av å bli plassert alene foran en skjerm. Foreldre bør likevel ikke få panikk hvis babyen ser på smarttelefonen mens de tar bilder med den.

Istedenfor å føle oss skyldige og få dårlig samvittighet når vi bruker teknologien, må vi bli flinkere til å bruke den klokt og effektivt.

Istedenfor å fokusere på tiden barna bruker på skjermen, og panikken som dette ofte skaper hos foreldre, er det mye bedre å sette søkelys på aktiviteter som barn og foreldre kan gjøre sammen , med og uten skjermer. Aktiviteter der foreldre og barn gjør noe sammen er ifølge internasjonal forskning satt sammen av forskergruppen DigiGen den aller beste måten å bruke digital teknologi på.

Det er innholdet og kvaliteten på aktiviteten som er avgjørende for barnas læring og utvikling.

Når skjerm er det eneste alternativet

Vi må også ta inn over oss at mange barn ofte ikke har annet valg enn å bruke skjermer for å være sosiale med venner og familie eller for å finne informasjon (i aviser og digitale biblioteker). Under pandemien har vi alle opplevd hvor viktige digitale teknologier er for å opprettholde sosial kontakt med andre mennesker når vi ikke har anledning til å møtes fysisk. Istedenfor å føle oss skyldige og få dårlig samvittighet når vi bruker teknologien, må vi bli flinkere til å bruke den klokt og effektivt. Denne opplæringen må starte i ung alder.

Skjermer og annen digital teknologi er en sentral del av barn og unges hverdag i dag, og de kommer ikke til å forsvinne. Så istedenfor å sette søkelys på skjermtida, vil det være mer konstruktivt å heller fokusere på innholdet – og hva vi gjør når vi bruker skjermen – og lage et best mulig innhold for alle barn.


LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS