Ved nyttår var vel 77 600 personer i Norge født i 1990.

1969-ernes fall, nå kommer 1990-erne

POPULÆRVITENSKAP: De 76 800 personene her i landet som er født i 1969 må forberede seg på en ny virkelighet: Nå er de forbigått av 1990-erne som det største alderskullet i Norge.

1969-erne har vært det største alderskullet i Norge i et halvt århundre. De var det største kullet på skolen, det største kullet da de kom ut på arbeidsmarkedet, og har vært det største kullet av velgere siden de fikk stemmerett.

De har også dominert norsk offentlighet med mange kjente personer innen politikk, kultur og underholdning – ifølge Wikipedia er for eksempel Siv Jensen, Trine S. Grande, Erlend Loe, Bård Tufte Johansen, Sissel Kyrkjebø, Anniken Huitfeldt, Atle Antonsen og Stig Inge Bjørnebye født i 1969.

Men nylig publiserte befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 1969-erne, som nå er fylt 50 år, ikke lenger er det største alderskullet i Norge. 1. januar var vel 76 800 av de bosatte i Norge født i 1969. Det er omtrent som i fjor.

1990-generasjonen fyller 30

Samtidig øker antall personer født i 1990 stadig, noe som skyldes flere innvandringer enn utvandringer og dødsfall, og ved nyttår var vel 77 600 personer i Norge født i 1990.

Dermed er 1990-generasjonen blitt den største i Norge, og utgjør den bredeste delen av befolkningspyramiden.

I år fyller de 30 år, og noen av dem er allerede kjente navn: Både Magnus Carlsen, Ingebjørg Bratland, Tiril Eckhoff, Maiken Caspersen Falla og Ingvild Flugstad Østberg er født i 1990, ifølge Wikipedia.

Høy fruktbarhet + innvandring

Det er to årsaker til at 1990-erne er så mange: Dette var i utgangspunktet et stort kull av fødte – i 1990 var fruktbarheten i Norge på over 1,9 barn per kvinne, en klar økning siden midt på 1980-tallet da lave fødselstall hadde skapt bekymring blant politikerne.

I tillegg er innvandring en viktig forklaring – nesten en fjerdedel av 1990-erne i Norge er innvandrere.

1920 og fredsbarna

Slike kull som utgjør den største aldersgruppen i befolkningen kan kalles storkohorter, og vi har ikke hatt så mange storkohorter i Norge det siste århundret.

1969-erne overtok som den største kohorten etter 1946-erne, som var den største kohorten gjennom 50- og 60-årene. 1946-erne er jo babyboomerne, eller fredsbarna.

Aldri har det vært født så mange barn i Norge som i 1946 (over 70 000 fødte), verken før eller siden, og de har satt sitt tydelige preg på Norge med kjente navn som Jan Petersen, Rune Gerhardsen, Trond Kirkvaag, Knut Lystad, Anne Marit Jacobsen, Tore Schei, Sigmund Groven, Bjørn Kjos, Vigdis Moe Skarstein og Kirsti Sparboe, som alle listes opp av Wikipedia som født i 1946.

Før 1946 var det 1920-kohorten som var den største – et uvanlig stort fødselskull i kjølvannet av spanskesyken – med personer som Kjell Aukrust, Anne-Cath. Vestly, Anders Bratholm, Ivo Caprino, Kåre Kristiansen, Per Jorsett, og Jens Bjørneboe. I dag er det under 1000 igjen av denne storkorten.

1969-barna beholdt tronen i nesten 50 år

Selv om 1946-erne var det største fødselskullet noen gang i Norge, bidro utvandring og dødsfall til at de ble færre etter hvert, og tidlig på 70-tallet ble de altså forbigått av 1969-kullet, som var det største av mange relativt store fødselskull i slutten av 60-årene.

Godt hjulpet av innvandring holdt 1969-erne posisjonen som det største alderskullet i Norge i nesten femti år, men nå er altså 1990-erne blitt Norges nye storkohort.

Ifølge SSBs befolkningsframskrivinger vil de beholde den posisjonen fram til godt inn i 2040-årene.

Hvilket preg 1990-erne da har satt på norsk politikk, kultur og underholdning, sier ikke befolkningsframskrivingene noe om.

Powered by Labrador CMS