– Utvelgelse til kretslag og guttelagene til de største klubbene er en viktig vei for mange unge spillere. I Norge skjer denne utvelgelsen vanligvis når spillerne er mellom 13 og 14 år, skriver Halvard Grendstad.

Pubertet kan påvirke hvilke unge fotballspillere som får spille for topplagene, men ikke i Norge

KRONIKK: Guttespillere som er kommet tidlig i puberteten har en fysisk fordel. Allikevel ser det ut til at pubertet ikke har betydning for utvelgelsen av unge, norske spillere.

Det er påfallende hvor store variasjoner i høyde og vekst det kan være blant ungdom på et fotballag. Noen er lange og sterke, andre små og kvikke. Bakom de synlige endringene i kroppsfasong, skjuler det seg fysiologiske tilpasninger fra en kropp i vekst. Muskelstyrke, kraft og utholdenhet forbedres som en konsekvens av puberteten, og gutter som er kommet lenger i puberteten presterer generelt bedre fysisk enn sine mindre venner.

På fotballbanen gir dette utslag i prestasjon. Gutter som er kommet lenger i puberteten løper generelt raskere, lenger og vinner flere dueller, og har derfor et solid fortrinn sammenlignet med sine lagkamerater. Disse forskjellene blir påfallende tydelig midt i ungdomsårene, når noen spillere er tilnærmet utvokst mens andre enda ikke har begynt.

Det paradoksale er spillere blir valgt ut til de beste ungdomslagene når forskjellen i pubertet er størst.

Studier fra andre deler av verden har tidligere funnet at blant de beste guttelagene er det en overvekt av spillere som har kommet langt i puberteten. Dette tyder på at trenere vil ha spillerne med best fysiske ferdigheter allerede i tidlig alder. Med tanke på at dagens toppfotball går i et forrykende tempo, er ikke en slik tankegang overraskende. Allikevel er en slik utvelgelsesprosess urettferdig, da spillere som har potensial, men enda ikke har nådd puberteten, kan bli oversett.

Hva med norsk fotball?

Utvelgelse til kretslag og guttelagene til de største klubbene er en viktig vei for mange unge spillere. I Norge skjer denne utvelgelsen vanligvis når spillerne er mellom 13 og 14 år. Å plukke ut spillerne med størst potensial i akkurat denne vekstperioden kan som nevnt være en krevende øvelse.

For å undersøke om pubertet og fysiske ferdigheter har betydning for utvelgelse av spillere i norsk fotball, gjennomførte vi nylig en studie blant 102 norske guttespillere. Vi undersøkte hva som kjennetegnet 13-14 år gamle gutter som ble tatt ut på kretslag og akademiet til en norsk toppklubb, og sammenlignet disse med spillerne som spilte på andre lokale lag.

Vi kartla hvor langt guttene var kommet i puberteten, og undersøkte spillernes fysiske ferdigheter. Vi målte maksimalt oksygenopptak på tredemølle for å sjekke generell utholdenhet. De ble også testet i fotballspesifikk utholdenhet ved bruk av en test som kalles «Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1». Vi målte også hurtighet over 40 meter, spenststyrke i beinpress, push-ups og en test på styrke i kjernemuskulatur/hofteleddet som kalles brutalbenk.

Pubertet spiller liten rolle

Våre funn viste at det ikke var noen forskjell blant spillerne på de ulike lagene hvor langt de var kommet i puberteten. Men, spillerne på kretslag og klubbakademi hadde bedre generell- og fotballspesifikk utholdenhet, og løp raskere enn spillerne på de lokale lagene. Vi fant ingen forskjell på høyde, kroppsvekt, spenst eller styrke.

Våre resultater tyder på at det å komme tidlig i puberteten ikke påvirker hvem som blir valgt ut til de beste lagene. Selv om vi så at de spillerne som var kommet lengst i puberteten gjerne også var sterkere og løp raskere, var det ingen tegn til at disse ble valgt foran andre på grunn av sin vekst og modning.

God utholdenhet og hurtighet

Samtidig viser resultatene at svært god utholdenhet og hurtighet er en forutsetning for å bli tatt i betraktning. Det ser derfor ut som trenere ønsker spillere som kan prestere på et høyt fysisk nivå allerede fra tidlig alder. Våre resultater viser at spillerne med god utholdenhet og hurtighet blir foretrukket framfor andre spillere, noe som gjenspeiler de fysiske kravene som stilles i dagens toppfotball.

I hvilken grad dette er et problem kan diskuteres. Det viktigste prinsippet er at spillere blir valgt ut på like vilkår, uansett om en gutt er kommet langt i puberteten eller ikke. Resultatene våre tyder på at mye fotballtrening i ung alder er viktig hvis en ung gutt vil forbedre sine sjanser for å bli tatt ut til de beste lagene.

Uansett er det betryggende at så lenge puberteten spiller en liten rolle i utvelgelsen, kan i teorien alle spillere, uavhengig av pubertet og vekst, få sjansen på de beste norske ungdomslagene.

Les forskningen bak kronikken:

Halvard Grendstad mfl. «Physical capacity, not skeletal maturity, distinguishes competitive levels in male Norwegian U14 soccer players», Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 12. oktober 2019. Doi: 10.1111/sms.13572

Kronikkforfatteren arbeidet ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen, da studien ble gjennomført.

Powered by Labrador CMS