Hjertet forstørres ved utholdenhetstrening som løping, sykling og roing, men også ved sykdom. Et forstørret hjertekammer kan fungere som et barometer for hjertehelsa, skriver stipendiat Kim Arne Heitmann.
Hjertet forstørres ved utholdenhetstrening som løping, sykling og roing, men også ved sykdom. Et forstørret hjertekammer kan fungere som et barometer for hjertehelsa, skriver stipendiat Kim Arne Heitmann.

Er et forstørret treningshjerte et sykt hjerte?

POPULÆRVITENSKAP: Både de som trener mye og de som er hjertesyke har ofte forstørrede hjertekamre. Men de som er fysisk aktive får likevel ikke svekket hjertefunksjon.

Gjennom Tromsøundersøkelsen har vi undersøkt hjertehelsen til 1573 voksne tromsøværinger for å se på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og hjertets størrelse og funksjon. Funnene våre viser at de som var mest aktive, hadde større forkammer i hjertet enn de minst aktive. Forstørret hjertekammer kan være et tegn på hjertesykdom, men selv om forkamrene var større hos de aktive, var det kun hos de minst aktive vi fant en sammenheng mellom forstørret forkammer og svekket hjertefunksjon.

Forstørret hjertekammer for hjertesyke

Hjertet vårt er en muskelpumpe på størrelse med vår egen knyttneve, og det veier omtrent 300 gram når det er tomt for blod. Hos godt utholdenhetstrente, kan hjertet pumpe hele 30-40 liter blod per minutt under maksimalt arbeid. Dette tilsvarer omtrent fire fulle vaskebøtter i minuttet!

Dette tilsvarer omtrent fire fulle vaskebøtter i minuttet!

Kim Arne Heitmann

Hjertet består av to forkamre og to hovedkamre, og hos hjertesyke er ofte det venstre forkammeret forstørret. Dette øker risikoen for både hjerte- og karsykdom og død.

Paradoksalt nok er det vist at venstre forkammer blir forstørret også hos de aller mest fysisk aktive. En stor studie fra USA, tok for seg over 7000 idrettsutøvere. Forskerne rapporterte at idrettsutøverne hadde 30 prosent større venstre forkammer enn vanlige folk som ikke trente. Idrettsutøveres venstre forkammer kan være like store og likne på forkamrene man ser hos hjertesyke. Men er det skadelig?

Hjertet er inndelt i fire hjertekamre – to forkamre og to hovedkamre.
Hjertet er inndelt i fire hjertekamre – to forkamre og to hovedkamre.

Kunnskapen som finnes om hvordan fysisk aktivitet påvirker hjertet, er stort sett basert på idrettsutøvere eller hjertepasienter. Det er derfor manglende kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og hjertene i den generelle befolkninga. I tråd med forskning på idrettsutøvere, viste studien vår at de mest aktive Tromsøværingene hadde 17 prosent større venstre forkammer enn de minst aktive, men uten at hjertefunksjonen deres var dårligere.

Utholdenhetstrening øker hjertets evne til å pumpe blod

Det er godt dokumentert at hjertekamrene forstørres ved utholdenhetstrening som løping, sykling og roing. Utholdenhetstrening øker hjertets evne til å pumpe enda mer blod til arbeidende muskler. Mer tilførsel av blod betyr bedre utholdenhet, og god utholdenhet anses som en svært viktig indikator på lang levetid og god helse. (Både Verdens helseorganisasjon og Helsedirektoratet anbefaler regelmessig fysisk aktivitet, og all aktivitet er av betydning.)

Ved hard fysisk aktivitet, forstørres forkamrene i takt med hovedkamrene. Dette er ingen sykdom, men en normal og ufarlig tilpasning til treninga. Selv om venstre forkammer blir større ved fysisk aktivitet, har forskning vist at hjertefunksjonen, eller hjertets pumpeevne, forblir normal.

Ultralydbilde av hjertet, venstre forkammer er skravert. Sett fra venstre: 1) normal størrelse, 2) forstørret hos idrettsutøver, 3) forstørret hos hjertesyk. Bildet er modifisert av artikkelforfatteren.
Ultralydbilde av hjertet, venstre forkammer er skravert. Sett fra venstre: 1) normal størrelse, 2) forstørret hos idrettsutøver, 3) forstørret hos hjertesyk. Bildet er modifisert av artikkelforfatteren.

Det er nemlig ulike mekanismer som gjør at venstre forkammer blir større hos de som er hjertesyke og hos de som trener. Nettopp dette er grunnen til at forstørret venstre forkammer som regel er ufarlig hos de som trener, men kan være et tegn på hjertesykdom hos de som er lite fysiske aktive.

Et barometer på hjertefunksjonen

Under trening pumpes det mer blod rundt i kroppen og hjertet fylles med mer blod. Økt fylling av hjertet påvirker veggene i hjertekamrene, og over tid fører dette til at hjertekamrene tilpasser seg til treninga ved å bli større. Ved hjertesykdom derimot, øker størrelsen til venstre forkammer for å kunne arbeide hardere med å ivareta hjertets pumpefunksjon på grunn av økt trykk i venstre hovedkammer. Over tid fører denne økte belastninga til at de med nedsatt hjertefunksjon får et større venstre forkammer, men det blir stivere og mindre funksjonelt.

Høyt blodtrykk er en vanlig årsak til økt trykk i venstre hovedkammer, og kan dermed føre til førstørrelse av venstre forkammer og hjertesykdom (f.eks. hjerterytmeforstyrrelser som atrieflimmer). Venstre forkammer fungerer dermed som et «barometer» på hjertefunksjonen: Forstørrelse av forkammeret tyder på et normalfungerende og trent hjerte hos fysisk aktive, men svekket hjertefunksjon for mindre fysisk aktive.

Om studien

Studien fra UiT har benyttet data fra den sjuende Tromsøundersøkelsen, og er finansiert av Helse Nord RHF.

Referanser:

D'Ascenzi F, Anselmi F, Focardi M, et al. Atrial Enlargement in the Athlete's Heart: Assessment of Atrial Function May Help Distinguish Adaptive from Pathologic Remodeling. J Am Soc Echocardiogr 2018; 31: 148-157. DOI:10.1016/j.echo.2017.11.009.

Heitmann, K. A., Løchen, M.-L., Hopstock, L. A., Stylidis, M., Welde, B., Schirmer, H., & Morseth, B. (2021). Cross-sectional associations between accelerometry-measured physical activity, left atrial size, and indices of left ventricular diastolic dysfunction: The Tromsø Study. Preventive Medicine Reports, 21, 101290. DOI:https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2020.101290

Iskandar A, Tokir Mujtaba M and D. Thompson P. Left Atrium Size in Elite Athletes. JACC Cardiovasc Imaging 2015; 8: 753-762. DOI:10.1016/j.jcmg.2014.12.032.

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS