Mørkhudete innvandrere er mer rammet av koronasykdom. De har samtidig generelt lavere nivå i blodet av vitamin D enn folk med lysere hud. Dette faktum er allment kjent og vektlagt i medisinske kretser, men glimrer med sitt fravær i tolkningen av hvorfor mørkhudete innvandrere er mer rammet, skriver innsenderne.

Elefanten i rommet – vitamin D og korona blant innvandrere

DEBATT: Verken fagfolk eller journalister har med ett eneste ord nevnt en sannsynlig bakenforliggende årsak til at mørkhudete innvandrere er mer rammet av koronasykdom.

I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet går det fram at innvandrere med mørk hud i større grad enn etniske nordmenn har vært koronasyke. Hele 742 av 1113 koronapasienter fra Oslo har innvandrerbakgrunn. Aftenposten har viet temaet omfattende oppmerksomhet på nyhets- og kommentarplass og på debattsidene.

Hvorfor nevner ingen vitamin D?

I nevnte rapport kom det fram at sosioøkonomiske forhold kan forklare lite av dette. Verken trangboddhet, serviceyrker, helsetilstand, utdanning eller inntektsnivå kan forklare at innvandrere i større grad er rammet av koronasmitte og -sykdom.

Verken fagfolk eller journalister har med ett eneste ord nevnt en sannsynlig bakenforliggende årsak til at mørkhudete innvandrere er mer rammet av koronasykdom: De har generelt lavere nivå i blodet av vitamin D enn folk med lysere hud. Dette faktum er allment kjent og vektlagt i medisinske kretser, men glimrer med sitt fravær i tolkningen av hvorfor mørkhudete innvandrere er mer rammet.

Flere studier kobler vitamin D til covid-19

Lave blodnivåer av vitamin D påvirker immunsystemet og gjør oss mer mottakelige for infeksjoner. Et generelt lavt nivå av vitamin D i befolkningen ser ut til å kunne forklare, i hvert fall delvis, både forekomsten av sesonginfluensa og influensapandemier, ifølge forskning publisert i International journal of infectious diseases.

Vet ikke norske fagfolk, og andre som har kommentert denne saken, at vitamin D er grunnleggende viktig for immunsystemet, og at mørkhudete mennesker i Norge har lavere nivåer?

Et stadig økende antall studier kobler lavt nivå av vitamin D til covid-19. For eksempel har irske forskere, i en artikkel i Irish Medical Journal, påvist at de landene som har registrert mest alvorlig sykdom og flest dødsfall, hadde lavest nivå av vitamin D i befolkningen.

En israelsk studie har påvist at personer med lavt nivå av vitamin D i blodet hadde økt risiko for å få covid-19 og for å bli lagt inn på sykehus.

Forskere fra USA påvist at pasienter (fra en rekke land) med alvorlig mangel på vitamin D hadde dobbelt så høy risiko for å få alvorlige komplikasjoner, inkludert dødsfall av covid-19, enn de med mer av vitamin D i kroppen.

Elefanten i rommet ingen tør å forholde seg til?

Vet ikke norske fagfolk, og andre som har kommentert denne saken, at vitamin D er grunnleggende viktig for immunsystemet, og at mørkhudete mennesker i Norge har lavere nivåer? Eller dreier vitamin D som underliggende faktor seg om elefanten i rommet ingen tør eller vil forholde seg til?

Faktisk har norske helsemyndigheter alt i forkant av pandemien vært kjent med at det er betydelig mer vitamin D-mangel blant ikke-Svestlige innvandrere. Dette kommer klart fram av en rapport utgitt av Helsedirektoratet i 2018, der de skriver: «En rekke studier både fra Norge og andre land har imidlertid vist en høy forekomst av vitamin D-mangel hos personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.»

Vi stiller oss derfor kritisk til hvorfor dette ikke er et mer åpent debattert tema i forbindelse med vurdering av koronasmitte og sykdom i grupper av folk med innvandrerbakgrunn som har blitt ekstra hardt rammet.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS