Vi må diskutere om vaksinasjonsstatus bør være grunnlag for smitteverntiltak, mener lege og professor emeritus Johan Ræder.

Skal vi kunne ha differensierte smitteverntiltak eller gjelder alle-for-en-prinsippet uinnskrenket?

DEBATT: Vi har tidligere i pandemien praktisert differensierte smitteverntiltak, så hvorfor kan vi ikke gjøre det ut fra vaksinasjonsstatus, spør Johan Ræder.

I en kommentarer på forskning.no den 15. desember, om nedstenging i samfunnet, sykehuskapasitet og uvaksinerte, hevder Aksel Kjær Vidnes at jeg skal ha tåkesyn, brukt upresise tall og konkludert hardt ut fra et nærsynt perspektiv.

Tåkesyn kan det være når man ikke ser forskjell på et kort debattinnlegg i Dagens Næringsliv den 10. desember og en vitenskapelig rapport ut fra faktagrunnlag. Imidlertid ser det ut til at vi kan møtes i tåka med enighet om vårt syn på hva som faktisk er faktagrunnlaget.

Covid-pasienter på Helse Sør-Øst

Det er per i dag forholdsvis flere ikke-vaksinerte som blir alvorlig covid-syke enn de som har mottatt vaksiner. I mitt innlegg tok jeg til orde for å diskutere differensierte smitteverntiltak overfor ikke-vaksinerte versus det som skal gjelde for vaksinerte. Formatet tillot ikke å referere store og komplette tallmaterialer slik Vidnes etterspør, slik at jeg tok utgangspunkt i den aktuelle intensivavdelingen jeg sitter nærmest.

Den er nok dessverre ganske så representativ. I tallene for innlagte covid-pasienter på Helse Sør-Øst sine sykehus den 13.desember var 43 av 77 pasienter på intensivavdelingene ikke-vaksinerte. Hvis vi tar de 15 spesielle pasientene som hadde svekket immunstatus i kombinasjon med covid ut av statistikken, utgjør de ikke-vaksinerte 69 prosent av belegget.

Ikke uredelig å reise en debatt

Vi har tidligere i pandemien praktisert differensierte smitteverntiltak utfra hvor folk bor i landet (lokale tiltak ved smitteutbrudd), ut fra hvilken alder de har (at sykehjemspasienter ikke fikk besøk), ut fra hvor de har reist (regler om utenlandsreisende og karantene) og så videre.

Spørsmålet er om det er uredelig og hardt å reise en debatt om hvorvidt smitteverntiltak også skal kunne differensieres ut fra vaksinasjonsstatus? Særlig når faktagrunnlaget er såpass entydig som akkurat nå?

Vidnes mener åpenbart ikke det. Men det er selvfølgelig mye usikkerhet og kryssende hensyn som Vidnes er inne på og som må veies. Vi vet heller ikke om den nye omikron-varianten vil oppføre seg veldig annerledes i denne sammenhengen eller generelt hva covid-fremtiden vil bringe.


LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS