Det er en viss avstand mellom statsminister Erna Solberg og Bent Høie i å framsnakke gleden av one night stands. Men hvordan er egentlig nordmenns forhold til tilfeldig sex, eller til og med det sexolog og professor Bente Træen kaller one night standens spesialvariant – gruppesex?

– Helseminister Bent Høie skjønner nok mer om folks sexliv enn Erna Solberg

KRONIKK: Nå kan vi endelig ha one night stands igjen, eller ønsker vi heller parforholdets trygge rammer?

Denne sommeren har helseminister Bent Høie proklamert at nå er det lov med one night stands igjen. Statsministeren tok to skritt tilbake og mente at langvarige forhold er å foretrekke.

Utsagnet til Erna Solberg reflekterer det forskerne Bella DePaulo og Wendy Morris kaller «Ideology of Marriage and Family». Dette beskriver de som en antagelse om at «voksne som gifter seg og får barn er bedre mennesker som er lykkeligere, mindre ensomme og mer modne, og leve et mer meningsfylt og mer komplett liv enn de som ikke gifter seg og får barn.»

I tråd med denne antagelsen anses singles seksualliv for være usikkert, upålitelig og mindre givende enn det mer tilgjengelige og trygge seksuallivet i et kjæresteforhold. Men, forskning viser at dette kommer helt an på hvor positivt man ser på singellivet sitt!

Og mens noen synes det er helt ok å ikke være i et forhold, leter andre etter en å være kjæreste med. I denne søken etter en ny partner ender mange seksuelle møter i å bli nettopp one night stands – selv om dette ikke var noe som var planlagt på forhånd. Dette har vi nå ifølge helseministeren lov til, selv om en-meteren neppe overholdes.

One night stands er vanlig

One night stand er en vanlig hendelse i et menneskes liv. En one night stand er en hendelse som innebærer at man har hatt sex med en person bare én gang. Den såkalte Ungdomsundersøkelsen i 1989, utført av Nasjonalt folkehelseinstitutt blant 17-19 åringer, viste at noe over halvparten hadde erfart tilfeldig sex innen tre år etter samleiedebuten, og gutter/menn hadde flere slike erfaringer enn jenter/kvinner.

Vi søker kjærligheten, men finner den ikke. Tilbake sitter en med kjærlighetssorg, og en annen med dårlig samvittighet.

Upubliserte data fra en norsk befolkningsundersøkelse blant 18-29-åringer i 2013, viste at det ikke lenger var noen forskjell i hvor mange sexpartnere menn og kvinner har hatt. Halvparten av alle spurte i denne undersøkelsen, sa de hadde hatt 6 sexpartnere i løpet av hele livet (dette var medianen for antall partnere, som varierte mellom 1 og 65 partnere), og 1 partner siste år (median antall partnere, varierte mellom 0 og 20 partnere).

Den norske seksualvaneundersøkelsen 2020 viste at 79 prosent av voksne over 18 år hadde sitt siste samleie med en partner de er i et fast forhold med, 10 prosent med en venn/venninne, 5 prosent med en tilfeldig partner, 4 prosent med en ex-partner, 1 prosent med en «annen» partner, og 0.6 prosent med en prostitusjonskontakt. One night stands er noe som inntreffer – for de fleste – i perioder mellom faste forhold, og ofte i jakten på en ny kjæreste.

Hopper til køys for å finne kjærligheten

Den vanligste grunnen til at folk – spesielt heterofile, men også folk med andre seksuelle orienteringer ­– hopper til køys sammen etter kort tids bekjentskap, er at de søker kjærligheten. Man er betatt av hverandre, og håper at denne gangen skal det klaffe. Lik et skript eller manus skuespillerne på teateret følger, følger vi alle skript for hvordan vi skal oppføre oss i ulike sosiale sammenhenger.

Seksuelle situasjoner er også sosiale sammenhenger. I sjekkesituasjoner følger man oftest det vi kaller «det romantiske seksuelle skriptet». Man spiller sine tilskrevne roller og kurtiserer hverandre etter et strikt sett av uskrevne regler for hvem som gjør hva, hvordan og når.

I det romantiske skriptet forhandler vi om en intimitet som ikke er uttalt, men i den andre enden foreskriver skriptet et løfte om parforhold og en lykkelig slutt. En gang i løpet av natten tenker kanskje den ene «helt all right person, men kanskje ikke akkurat den jeg vil bli sammen med».

Vi søker kjærligheten, men finner den ikke. Tilbake sitter en med kjærlighetssorg, og en annen med dårlig samvittighet. En kvinnelig informant i et forskningsprosjekt sa det slik: «Etter en one night stand sitter jeg ikke igjen med noen god følelse. Jeg synes at det har ødelagt noe inni meg. Jeg håper at det skal bli noe mer».

Men ikke alle har romantiske intensjoner

Både heterofile og folk med andre seksuelle orienteringer – heretter kalt skeive – har også sex utelukkende for nytelsens skyld. Sjekkeforløpet er da ofte meget kort. Man handler på opplevelsen av gjensidig seksuell tenning, og har ingen tanker om å bli kjærester. De følger det vi kan kalle «det hedonistiske seksuelle skriptet». Hva er drivkraften? Drifter, sanseløst begjær? Eller at vi lever i ulike seksuelle kulturer?

De finske forskerne og sosiologene Osmo Kontula og Elina Haavio-Mannila har antydet at den skeive subkulturen er mer tillatende enn den heterofile kulturen, og at de to gruppene ikke deler det heterofile «romantiske seksuelle skriptet», der forelskelse og kjærlighet legitimerer samleie og hvor vaginal penetrering er «et must».

Skeive menn kan ha lettere for å finne mannlige sexpartnere enn heterofile menn kan ha for å finne kvinnelige sexpartnere, delvis fordi menn rett og slett ytrer større interesse for å ha tilfeldig sex.

I en slik tillatende subkultur kan nytelsesteorien til Paul Abramson og Steven Pinkerton bidra til å forklare forskjellene i seksuelle aktiviteter. Ifølge nytelsesteorien er jakten på seksuell nytelse den sentrale drivkraften for å søke nye og varierte seksuelle erfaringer, også med tilfeldige partnere.

Lettere for skeive menn å finne sexpartnere

Et gjennomgående forskningsfunn er forskjeller i seksuell atferd mellom skeive og heterofile menn og kvinner. Noen av disse kjønnsforskjellene kan være et resultat av om det seksuelle møtet er knyttet til kjærlighet eller til hedonistisk nytelse.

Å knytte sex til kjærlighet er mer i tråd med kvinners seksualitet og det romantiske seksuelle skriptet, hvilket ikke betyr at ikke også kvinner følger hedonistiske seksuelle skript. Men å følge det hedonistiske seksuelle skriptet er mer i tråd med menns, og spesielt skeive menns seksualitet. Evolusjonsteori kan ifølge Michael Baily tjene som forklaring på forskjellene mellom skeive og heterofile menns hang til tilfeldig sex. Det innebærer at forskjellene i noen grad kan være genetisk bestemt. Men genetikk kan neppe forklare hele forskjellen.

Skeive menn kan ha lettere for å finne mannlige sexpartnere enn heterofile menn kan ha for å finne kvinnelige sexpartnere, delvis fordi menn rett og slett ytrer større interesse for å ha tilfeldig sex. Forskning viser at skeive synes å være mer tilbøyelig enn heterofile til å være seksuelt eksperimenterende framfor å være mer tradisjonelle og ikke-eksperimenterende.

Gruppesex – one night standens spesialvariant

Sammenliknet med kvinner synes både heterofile og skeive menn å ha et sterkere ønske om å delta i gruppesexaktiviteter – en spesialvariant av one night stands. Dette representerer et avvik fra det «romantiske seksuelle skriptet», og et ønske om å følge et «hedonistisk seksuelt skript».

Slik sett er det også et ønske om å flykte fra den rådende kjærlighetsideologien der sex legitimeres av kjærlighet og oppfattes som synonymt med «den gode seksualiteten», som vi alle oppdras til å idealisere.

Seksuelle minoritetsgrupper blir imidlertid oppdratt på nytt i møte med andre i seksuelle minoritetskulturer. I denne prosessen ønsker mange å bryte med den fremtredende heteronormativiteten som råder i samfunnet, selv om Statsministeren i praksis sier at heteronormativitet er best for oss. Helseministeren favner bredere, og har nok en bedre forståelse av kompleksiteten i menneskers seksuelle liv.

LES OGSÅ:

Forskningen bak kronikken:

  • Abramson, P. R., & Pinkerton, S. D. (2002). With pleasure: Thoughts on the nature of human sexuality. Oxford, England: Oxford University Press.
  • Bailey, J. M., Gaulin, S., Agyei, Y., & Gladue, B. A. (1994). Effects of gender and sexual orientation on evolutionarily relevant aspects of human mating psychology. Journal of Personality and Social Psychology, 66(6), 1081–1093. https://doi.org/10.1037/0022-3514.66.6.1081
  • DePaulo, B. M., & Morris, W. L. (2005). Singles in society and in science. Psychological Inquiry, 16(2/3), 57–83. https://www.jstor.org/stable/20447266
  • Kontula, O. & Haavio-Mannila, E. (1995). Sexual pleasures. Enhancement of sex life in
  • Finland, 1971-1992. Dartmouth Publishing Company.
  • Træen, B., & Lewin, B. (1992). Casual sex among Norwegian adolescents. Archives of Sexual Behavior, 21 (3), 253‑270.
  • Træen, B. & Hovland, A. (1998). Games people play. Sex, alcohol and condom use among urban Norwegians. Contemporary Drug Problems, 25 (Spring), 3-48.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS