Antistoffnivåene etter koronavksinen faller over tid, også hos friske, men de faller raskere hos personer som bruker immundempende legemidler, viser studie.

Noen av oss mister antistoffene raskere etter koronavaksinasjon

POPULÆRVITENSKAP: Noen pasientgrupper mister antistoffene raskere etter to koronavaksiner enn friske, viser Nor-vaC-studien.

Resultatene ble nylig publisert i det medisinske fagtidsskriftet BMC Medicine. Publikasjonen utgår fra Nor-vaC-studien, som undersøker hvor god beskyttelse koronavaksinasjon gir for personer som bruker immundempende legemidler.

Antistoffene faller raskere

I denne studien ble varigheten av antistoffene etter to koronavaksiner undersøkt hos 1.108 pasienter med betennelsessykdom i ledd eller tarm, og sammenlignet med 134 friske kontrollpersoner.

Forskerne fant at personer som bruker immundempende legemidler for betennelsessykdom i ledd eller tarm, har dårligere antistoffrespons etter to vaksinedoser og taper antistoffene sine raskere enn friske. Dette gjorde at mange pasienter hadde svært lave antistoffnivåer fire måneder etter to vaksinedoser.

Et høyere antistoffnivå er nødvendig for å oppnå beskyttelse mot de nyere virusvariantene, noe som medfører at mange får Covid-19 tross vaksinasjon.

Studien viser at antistoffnivåene faller over tid, også hos friske, men de faller raskere hos personer som bruker immundempende legemidler. Funnene understøtter at personer som bruker immundempende legemidler, behøver ytterligere vaksinedoser og på et tidligere tidspunkt enn friske.

Vaksinasjon beskytter mot alvorlig Covid-19

Det er en sammenheng mellom antistoffnivået og grad av beskyttelse mot Covid-19, men hvilket antistoffnivå som hindrer smitte, er ikke fastslått. Et høyere antistoffnivå er nødvendig for å oppnå beskyttelse mot de nyere virusvariantene, noe som medfører at mange får Covid-19 tross vaksinasjon.

Det er likevel slik at antistoffnivået som kreves for å gi beskyttelse mot alvorlig Covid-19, er lavere enn det som er nødvendig for å unngå smitte, og uten vaksinene ville flere ha blitt alvorlig syke.

Følger immunrespons etter vaksine

Hovedformålet til Nor-vaC studien er å kartlegge om personer på langtidsbehandling med immundempende legemidler har like god og langvarig beskyttelse av koronavaksiner som friske.

LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og populærvitenskap

Powered by Labrador CMS