Utslippstallene for klimagasser som ligger til grunn for forslagene til de nye nordiske kostrådene (NNR) er cirka dobbelt så høye som tallene fra FN og 3-4 ganger høyere enn de norske tallene. De norske tallene er basert på offentlig tilgjengelig studier publisert i Norge, mens tallene fra FN ble publisert i 2013 og er basert på gjennomsnitt i verden.Det er uklart hvorfor NNR har valgt å bruke andre tall som underlag for de nye kostrådene, igølge innleggsforfatteren.

Nye kostråd er basert på feil grunnlag

DEBATT: Det vitenskapelige grunnlaget for nye kostråd (NNR2023) skal offentliggjøres 20. juni i regi av Nordisk ministerråd på Reykjavik. For første gang skal kostrådene også ta hensyn til bærekraft. Jeg stusser imidlertid over tallene som ligger til grunn, skriver Martin H. Inderhaug.

Utkastet til sluttrapporten for de nye nordiske kostrådene har nettopp vært ute på høring og det er tydelig at klimagassutslipp er det miljøaspektet som det vies mest plass til, og som NNR-komiteen vektlegger sterkest. 

Selv om bærekraft forplikter et helhetsperspektiv, har alle sektorer et særskilt ansvar for å prioritere klima høyt. At klima prioriteres høyt, er på sin plass. 

Jeg undres imidlertid over hvorfor de velger å benytte seg av globale gjennomsnittstall på klimagassutslipp som er mange ganger høyere enn hva både nasjonale- og tall fra FN viser.

Den ene bakgrunnsartikkelen som skal ta for seg nordiske forhold og heter «Overview of food consumption and environmental sustainability in the Nordic and Baltic region» er et eksempel på dette. 

Målet til bakgrunnsdokumentet er å måle miljøeffekten for ulike matvarer i de nordiske land, og forfatterne hevder at analysene representerer «de beste tilgjengelige kildene for å vise virkningene av nasjonalt matforbruk på tvers av matvaregrupper i de nordiske og baltiske land».

Basert på analysene konkluderer dokumentet med at det er nødvendig med mindre kjøtt og meieriprodukter i kostholdet. Imidlertid viser det seg at NNR langt ifra har brukt de «beste tilgjengelige kildene». 

Selv om artikkelen angivelig skal omhandle nordiske forhold har de valgt å se på globale gjennomsnittstall.

 

Klimagassutslipp fra ulike matvarer varierer mye avhengig av region og produksjonssystem. I Norge har vi betydelig lavere klimagassutslipp fra animalske varer som kjøtt og melk, enn i de fleste andre land. Tabellen viser hvor mye klimagassutslipp (oppgitt i kg CO2-ekvivalenter) som er knyttet til produksjon av 1 kg kjøtt/melk fra ulike husdyr.

Jevnt over bruker analysen utslippstall som er mellom 3-5 ganger høyere enn de reelle utslippstallene for animalske varer produsert i Norge. For eksempel har Cicero - senter for klimaforskning målt utslippene fra norsk melk til 1,15 kg CO2e per liter, mens forskere fra Nibio har forskning som måler 3,3 kg CO2e per kg svinekjøtt

En ny studie fra Norsus viser at utslippene knyttet til norsk storfekjøtt ligger på mellom 17-22 kilo CO2e, noe som også bekreftes av eldre studier. De norske tallene finnes i publiserte artikler som er lett tilgjengelig, og det er vanskelig å forstå hvorfor disse kildene ikke engang er nevnt i dokumentet.

Debatten 27. april fikk leder for NNR-prosjektet, Rune Blomhoff spørsmål om NNR hadde tatt hensyn til at den norske kua har betydelig lavere klimaavtrykk enn det som er gjennomsnittet i verden. Da svarte han at at ja, det hadde de. Det viser seg altså å være helt feil.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

 

Powered by Labrador CMS