Populærvitenskap:

Endret kampdag i Eliteserien kan gi økte inntekter, men også gi andre fordeler, skriver professor Alex Krumer.

Hva gir flest tilskuere - lørdagskamper eller søndagskamper?

POPULÆRVITENSKAP: Når det igjen blir mulig å ha tilskuere på kampene, bør Norges fotballforbund vurdere å endre hovedkampdag.

Siden 2009, da Eliteserien (den gang Tippeligaen) i fotball ble utvidet til 16 klubber, og fram til 2019, den siste sesongen før Covid-19 pandemien satte inn, er tilskuertallene i ligaen redusert med omtrent 35 prosent. Om det justeres for størrelsen på klubbenes stadioner, som også er endret, er utnyttelsen av stadionkapasiteten redusert med 12 prosentpoeng.

Lørdagskamper eller søndagskamper?

I en ny studie av Stepan Ermakov og Alex Krumer fra Høgskolen Molde undersøkte man effekten av de relativt sene kamptidspunktene på søndager, den mest brukte kampdagen i Eliteserien. Mer enn 80 prosent av søndagskampene starter kl. 18 eller senere. Krumer har tidligere vist at torsdagskamper i Europaligaen som starter kl. 19 har høyere tilskuertall enn de som starter kl. 21, sannsynligvis fordi dagen etter er en arbeidsdag.

I denne studien ønsket forskerne å se på om det finnes en tilsvarende effekt i Eliteserien. Gir lørdagskamper større tilskuertall enn sene søndagskamper før en påfølgende arbeids- og skoledag?

Studien tok for seg alle kampene i de 11 sesongene fra 2009 til 2019 og kontrollerte for mer enn 30 faktorer knyttet til økonomi og demografi, geografi, klubb, kamptype og TV-dekning. Regresjonsanalysen viser at lørdagskamper i gjennomsnitt gir 4,9 prosent høyere tilskuertall målt mot søndagskamper.

Økte inntekter og flere yngre tilskuere

Studien viser at Norges fotballforbund, når det igjen blir mulig å ha tilskuere på kampene, bør vurdere å gjøre lørdag til hovedkampdag. I tillegg til økte kampdagsinntekter kan dette ha mer langsiktige effekter fordi flere yngre tilskuere blir vant til kampopplevelser.

En slik omlegging vil også gi spillere og støtteapparat muligheten til å bruke søndagen med familien. Lokalt næringsliv vil kunne tjene på at flere tilskuere benytter lokale restauranter og utesteder, siden lørdag kveld er en mer populær utedag en. søndag kveld.


LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og populærvitenskap

Powered by Labrador CMS