Mange barn og unge føler at de ikke passer inn på teaterforestillinger. De kan skamme seg over at de har utfordringer som kan sjenere andre publikummere. En ny teaterform prøver å gjøre noe med det. Avbildet: forestillingen.Pitbull-Terje og kampen mot barnevernet på Hålogaland teater.
Mange barn og unge føler at de ikke passer inn på teaterforestillinger. De kan skamme seg over at de har utfordringer som kan sjenere andre publikummere. En ny teaterform prøver å gjøre noe med det. Avbildet: forestillingen.Pitbull-Terje og kampen mot barnevernet på Hålogaland teater.

Fra skam til glede: Sånn kan alle kan få magiske teateropplevelser

POPULÆRVITENSKAP: Mange barn og unge føler at de ikke passer inn på teaterforestillinger. En ny teaterform kan gjøre teateret tilgjengelig for flere.

Selv om både norsk lov og en FN-konvensjon slår fast at alle har rett til å delta i kulturaktiviteter, viser forskning at barn og unge med funksjonsnedsettelser eller funksjonsvariasjoner i liten grad får reell mulighet til dette. I 2020 bestemte Hålogaland Teater seg for å gjøre noe med dette, og etablerte RELÆXT teater som en del av sitt langsiktige mangfoldsarbeid. Samtidig inviterte teateret inn forskere fra UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen i Volda. Formålet var å sikre at utviklingen av det nye teatertilbudet ble forskningsbasert og kvalitetssikret gjennom et tett samarbeid mellom målgruppen, forskerne og teateret.

Hva er RELÆXT?

Relaxed Performance, oversatt til RELÆXT teater på norsk, har blitt en etablert teaterpraksis i England, Canada og USA de siste ti årene. Kort forklart er Relaxed Performance teaterforestillinger som vanligvis er tilpasset personer som har lærevansker, autisme, demens eller andre sensoriske utfordringer. Personer med tilstander som disse kan finne standard teaterforestillinger overveldende eller ubehagelige på grunn av det vi kaller «triggere», eller utløsende faktorer, som mørke, høy musikk, plutselige lyder og et generelt ukjent miljø.

Lyd og lys blir justert for å unngå ubehag og redsel knyttet til sterke inntrykk.

En hovedutfordring for mange som har behov for tilrettelegging for å få en god teateropplevelse, er de kulturelle normene mange har med seg inn i teatersalen. Vi skal kle oss pent, sitte i ro og være stille under forestillingen. For å sikre at alle i befolkningen skal få mulighet til å se teater, blir det derfor i «relæxte» forestillinger gjort konkrete grep for å minimere potensielle triggere, slik at teateropplevelsen skal bli forutsigbar og god. Det er viktig å presisere at dette aldri blir gjort på bekostning av kunstnerisk kvalitet. Det overordnede målet med Relaxed Performance/RELÆXT teater er å sikre kulturelle rettigheter for alle.

Bevegelse og lyd er ok

I Hålogaland Teaters innføring av RELÆXT teater er det akseptert å lage lyder, bevege seg, å kunne gå ut av salen underveis i forestillingen ­– og føle seg fri til å komme inn igjen. Dette er både skuespillere og publikum godt informert om, og vaktene sørger for at det fungerer også i praksis.

De ansatte tar imot publikum allerede i foajeen og gir tilrettelagt informasjon om forestillingen. Det er skjermede møbelgrupper i lobbyen, hvor publikum kan trekke seg tilbake ved behov. Lyd og lys blir justert for å unngå ubehag og redsel knyttet til sterke inntrykk. Teateret utvikler visuelle guider til hver enkelt forestilling, både elektronisk og på papir, slik at de som ønsker å delta kan forberede seg i detalj til teateropplevelsene.

Panikk i kulissene

Til tross for koronarestriksjoner har det siden september 2020 vært gjennomført tre RELÆXT teaterforestillinger ved Hålogaland Teater: Pitbull-Terje og kampen mot barnevernet, Monster i magen og Panikk i kulissene.

Forskerne har så langt gjennomført 45 intervju om ulike deltakeres forventninger og erfaringer før og etter forestillingene. Fokuset har særlig vært rettet mot erfaringene til publikum og erfaringene til ulike ansattgrupper ved teateret. Intervjuene har også fokusert på deltakernes detaljerte innspill til videre utvikling av RELÆXT teater.

Føler seg velkomne

De foreløpige forskningsresultatene viser at publikum som deltar i RELÆXT teaterforestillinger har prøvd å delta i ulike kulturaktiviteter tidligere. Mange har følt på at de ikke passer inn, ikke er velkomne, eller de har skammet seg over utfordringer som kan sjenere andre publikummere. Dette kan være snakk om at de lager lyder, har tics eller behov for å gå ut av salen underveis i forestillingen.

Alle deltakerne fra publikumssiden som har deltatt i forskningen synes RELÆXT teater er et svært viktig tilbud, som gjør de føler seg velkomne – og de sier at det har blitt mye enklere og mer gledesfylt å gå på teater. Andre viktige foreløpige funn er at visuelle guider for mange er viktige verktøy både før og underveis i teaterbesøket.

Morsomt å delta i forskningen

Publikum sier også at de liker å være en del av forskningen knyttet til RELÆXT teater, og at det er morsomt og viktig å gi umiddelbar respons på teateropplevelsen via forskningsintervjuer. De setter pris på at de allerede i oppstarten av RELÆXT-prosjektet ble spurt om sine tidligere erfaringer som teaterpublikum.

Dette har hittil vært taus, og ofte sår, individuell kunnskap. Etter tre forestillinger føler de seg hørt og sett gjennom at deres innspill blir til endringer i de kommende forestillingene og nye visuelle guider.

Rekrutterer nye deltakere

Familiene har blitt rekruttert til å delta i forskningen via brukerorganisasjoner, skoler, kulturinstitusjoner og gjennom snøball-metoden, der en deltaker rekrutterer andre deltakere fra sitt personlige nettverk.

På grunn av Covid19 har det vært svært begrenset antall publikumsplasser på de tre første forestillingene. Nå når kulturlivet har åpnet opp igjen fortsetter vi derfor å rekruttere nye deltakere. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Anita Salamonsen dersom du selv og ditt barn eller noen du kjenner er interessert i å delta.

Neste RELÆXT-forestilling i stor sal med plass til mange tilskuere blir Snøfall, Hålogaland Teaters nye juleforestilling. Forestillingen spilles 20. desember 2021. Vi forskere og teateransatte gleder oss stort – det samme vet vi at teaterets nye publikum gjør.

RELÆXT sprer seg i kulturlivet

En etisk forutsetning for å bidra med forskning inn i utviklingen av relæxte teaterforestillinger har vært at tilbudet må være varig og ikke bare et kortvarig prosjekt som skaper forventninger hos publikum som senere ikke oppfylles. Relæxte teaterforestillinger skal framover være en fast del av Hålogaland teaters publikumstilbud.

RELÆXT teater har også hatt store positive kulturelle og politiske ringvirkninger løpet av den korte tiden vi har jobbet med å utvikle konseptet. Både Arktisk filharmoni, Nordlysfestivalen og Tromsø internasjonale filmfestival har i løpet av det siste året omfavnet RELÆXT-tilnærmingen og setter nå opp relæxte konserter og filmer i samarbeid med Hålogaland teater. Sentrale kulturpolitikere har konstatert at «Tromsø er blitt en relæxt kulturby». Vi håper og tror at relæxte forestillinger vil bli å finne på stadig flere norske scener i årene som kommer.


LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og populærvitenskap

Powered by Labrador CMS