Mange jenter har opplevd at bilder av dem selv har blitt publisert uten at de har samtykket til dette, mens gutter oftere opplever at noen har skrevet en stygg eller truende kommentar på nett, mobil eller spill, skriver Helene Høgsdal.

Ny mobilapp kan hjelpe ungdom med å håndtere nettmobbing

POPULÆRVITENSKAP: For mange barn og unge er sosiale medier en viktig og positiv arena for å omgås venner og bekjente. Likevel er det mange som også opplever negative hendelser mens de er på nett.

Ifølge Medietilsynet bruker omtrent 90 prosent av norske ungdommer sosiale medier daglig og nesten alle har tilgang på sin egen mobiltelefon. Barn og unges bruk av sosiale medier har flere fordeler, som at de enkelt kan ha kontakt med venner og bekjente, i tillegg til at det gir enkel tilgang til informasjon de lurer på.

For å hjelpe barn og unge å håndtere negative hendelser på nett, har forskere ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved UiT Norges arktiske universitet utviklet en gratis mobilapp som heter NettOpp.

Samtidig er det mange barn og unge som opplever vonde hendelser på nett. Det er derfor viktig å være klar over hvilke ulemper barn og unge kan erfare på nett og ikke minst lære de å håndtere negative hendelser som kan oppstå.

Nettmobbing og negative hendelser på nett

Nettmobbing er et kjent begrep for de fleste. Da den digitale revolusjonen oppsto på starten av 2000-tallet var imidlertid begrepet mer ukjent. Før dette hadde mesteparten av mobbingen foregått på fysiske plasser hvor barn og unge oppholdt seg, som i skolegården eller på fritidsaktiviteter.

I dag har mye av den tradisjonelle mobbingen forflyttet seg over til nettet. Medietilsynets rapport viser at 26 prosent av barn og unge har opplevd mobbing på nett. Enda flere rapporterer at de har blitt utsatt for negative enkelthendelser, som utestenging, trusler eller å ha mottatt stygge kommentarer.

En større andel av jenter rapporterer at de har opplevd at bilder av dem selv har blitt publisert uten at de har samtykket til dette, mens gutter oftere rapporterer at noen har skrevet en stygg eller truende kommentar på nett, mobil eller spill.

NettOpp – en app som kan hjelpe barn og unge å håndtere negative hendelser på nett

For å hjelpe barn og unge å håndtere negative hendelser på nett, har forskere ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet utviklet en gratis mobilapp som heter NettOpp.

Appen har som mål å øke kunnskap om nettmobbing, hjelpesøkende atferd, mestringsstrategier, selvtillit og søvnkvalitet. Dette fordi det er ønskelig å redusere psykiske plager og følger som kan oppstå ved å erfare negative hendelser på nett blant barn og unge. Forskerne håper også at det skal bidra til å redusere omfanget av negative hendelser på nett.

Appen inneholder to moduler, den første modulen er en informasjonsmodul hvor barn og unge kan lære om hva nettmobbing er, hvordan de kan be om hjelp og hvilke følelser som er vanlig å oppleve når man blir utsatt for negative hendelser på nett. I tillegg inneholder informasjonsmodulen en quiz for læring om lover og rettigheter på nett.

Utsnitt av appen NettOpp og hvordan den ser ut

Den andre modulen er en ressursmodul, hvor ungdommen kan gjøre øvelser og lærer teknikker om hvordan de kan håndtere stress knyttet til negative hendelser på nett. Disse øvelsene inkluderer puste- og avspenningsøvelser. Det finnes også råd om søvnhygiene og en øvelse som er inspirert av kognitiv atferdsterapi hvor ungdommen kan lære seg å gjenkjenne og utfordre negative tanker.

Alle funksjonene som tilbys i appen kommer i form av tekst, lydopptak, korte filmer og animasjoner.

Utvikling av appen

NettOpp ble utviklet i samarbeid med ungdom som deltok på en workshop. Ungdommene ble presentert for ideer og fikk selv komme med innspill på navn og konsept, hva appen burde inneholde og ikke inneholde, språk og design.

Voksne som jobber med barn og unge ble også inkludert i utviklingsprosessen av appen. Til sammen deltok 30 personer som til daglig jobber som lærere, helsesykepleiere i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, psykologer og mobbeombudet i Troms og Finnmark fylkeskommune i en workshop på tilsvarende måte som ungdommene gjorde.

Ungdom har vansker for å be om hjelp når de blir utsatt for nettmobbing

Ungdom har en høy terskel for å kalle de negative hendelsene de blir utsatt for på nett for nettmobbing. Det kan skyldes skam, eller at de opplever at det blir satt i gang for mange tiltak som igjen kan oppleves som ubehagelig.

I tillegg er det også slik at ungdom utsatt for tradisjonell mobbing lettere ber om hjelp enn ungdom utsatt for nettmobbing. Det er derfor et behov for å øke hjelpesøkende atferd for ungdom utsatt for negative hendelser på nett.

Konsekvenser av nettmobbing

Konsekvensene av å bli utsatt for negative hendelser på nett og nettmobbing kan være alvorlige. Barn og unge som er utsatt for nettmobbing har høyere risiko for psykiske helseproblemer som angst og depresjon, samt selvmordstanker.

Videre har forskning også sett en sammenheng mellom nettmobbing og psykosomatiske plager som hodepine, magesmerter, søvnvansker, i tillegg til å påvirke sosiale funksjoner som selvtillit og ensomhet.

Kan NettOpp være til hjelp for ungdom som er utsatt for nettmobbing?

Nettmobbing og negative enkelthendelser på nett er et komplekst problem. NettOpp er et selvhjelpsverktøy for ungdom som har som mål å kunne hjelpe barn og unge til å håndtere dette problemet.

Femten ungdommer har allerede vurdert appen i en brukerundersøkelse, der kom det frem at de fleste tror appen kan øke kunnskap om nettmobbing og oppfordre ungdom til å søke hjelp dersom de trenger det. Svært få trodde appen faktisk kan redusere nettmobbing blant ungdom.

Den faktiske effekten av appen er noe forskere skal evaluere fremover. Forskere skal fremover vurdere hvor effektiv appen faktisk er for ungdom som har vært utsatt for nettmobbing og negative enkelthendelser på nett.

Alle forfatterne er tilknyttet Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet.

LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og populærvitenskap

Powered by Labrador CMS