De fleste voksne i Norge vil få rygg- eller nakkeplager i løpet av livet. Nesten halvparten av alle voksne rapporterer at de har vært plaget med ryggen eller nakken den siste måned.

Et bilde kan forklare dine rygg- og nakkeplager

POPULÆRVITENSKAP: Det er vanskelig å spå om utfallet av rygg og nakkeplager, men spesifikke bilder av smerten kan gi en pekepinn på hva du kan forvente.

Typisk for rygg- og nakkesmerter er at de følger et bestemt mønster som kan variere i både smerte varighet og intensitet. Avhengig av hvilket smertemønster dine rygg- eller nakkeplager representerer kan det si noe om hvordan det kommer til å gå i fremtiden.

To ulike tilfeller

«Per» og «Anne» opplever begge å få akutt vondt i nakken. Smertene sitter tilsynelatende på det samme sted i nakken og smerteintensiteten er omtrent den samme, men deres tidligere smertehistorie er forskjellige.

Per har ikke tidligere hatt vondt i nakken. På bakgrunn av hans manglende erfaring med nakkeplager blir Per engstelig for hvorfor smertene er oppstått, hvor lenge de vil vare og når han kommer tilbake til sine vanlige aktiviteter igjen. Han er allikevel optimistisk for fremtiden.

Anne har derimot flere ganger tidligere hatt akutte episoder med nakkeplager. Episodene med smerte har hatt forskjellig varighet og intensitet. Hun har også vært sykemeldt flere ganger på grunn av nakkeplagene. På tross av hennes tidligere historie med gjentagende smerteepisoder er Anne er mindre bekymret. Hun har tidligere fått grundig informasjon om hennes nakkeplager og avklaring av oppnåelige mål av hennes lege og kiropraktor.

Hun har god forståelse for plagene. Hun vet at det kan ta tid før hun blir bedre, og at hun også i fremtiden vil erfare å få akutte nakkeplager. Sammenlignet med Per er Annes tidligere nakkeplagehistorie preget av flere episoder av kortere eller lengere varighet og smerteintensitet. Begge er likevel positive til fremtiden.

Vi opplever forskjellige smertemønstre

De fleste voksne i Norge vil få rygg- eller nakkeplager i løpet av livet. Nesten halvparten av alle voksne rapporterer at de har vært plaget med ryggen eller nakken den siste måneden.

Nyere forskning viser at rygg- og nakkeplager bedre forklares som en langvarig tilstand med et variabelt smertemønster, og ikke som isolerte og ikke-relaterte episoder. Studier viser også at det er tydelige forskjeller i de individuelle smertemønstre hos personer med smerter i rygg eller nakke og at forløpene varierer i både varighet og intensitet.

På bakgrunn av disse studiene har man funnet at de mest vanlige smertemønstrene er:

  • en enkel isolert episode
  • episodiske smerter
  • fluktuerende smerter
  • vedvarende milde smerter
  • vedvarende moderate smerter

Pasientene får hjelp av bildene

En enkel isolert episode representerer «ingen nakkeplager eller en enkelt avgrenset episode med nakkeplager». Episodiske smerter representerer «få episoder med nakkeplager med smertefri episoder innimellom». Vedvarende milde smerter representerer «milde nakkeplager det meste av tiden». Fluktuerende smerter representerer «nakkeplager som går opp og ned, men aldri helt smertefri» og vedvarende moderate smerter som representerer «sterke nakkeplager det meste av tiden».

Smertemønstrene har blitt gjort nyttige for både pasienter og klinikere ved hjelp av bildene, som du kan se i figuren over.

Forskningen viser også at pasientene ganske presist klarer å identifisere deres eget sanne smertemønster ved hjelp av bildene. De mest alminnelige rygg- og nakkeplagene som voksne erfarer er enten episodiske og fluktuerende smerter.

Smertehistorien kan også gi hint om fremtiden

Det er tidligere vist at flere faktorer spiller inn ved utvikling av langvarige rygg- og nakkeplager. Noen av de viktigste er pasientens tidligere smertehistorie. Vår forskning har funnet at hvilken figur pasientene valgte for å illustrere sitt smertemønster var en av de sterkeste indikatorene på hvordan det kommer til å gå i fremtiden.

I tillegg fant vi at pasienter som rapporterer et mer alvorlig smertemønster, altså færre smertefri perioder, som ved et fluktuerende eller vedvarende smertemønster, virker å ha en mer langvarig historie med nakkeplager, redusert daglig funksjon og flere psykiske plager.

Anne sier at det smertemønsteret som representerer best hennes tidligere nakkeplagehistorie er «episodiske smerter», mens Per velger det smertemønsteret som forestiller en enkelt episode. Det betyr at Per har et smertemønster som gir stor sannsynlighet for et godt utfall. Anne derimot vil nok også i fremtiden periodevis være plaget av episodiske smerter.

Kan brukes for å gi bedre behandling

For alle med rygg- og nakkeplager kan smertebildene brukes for en bedre forståelse av plagene. Bildene kan bidra til bedre avklaring av oppnåelige mål og utfall for de med plager. Det kan også gi en bedre plan for hva som er beste behandlingspraksis for den enkelte pasienten.

Per får grundig informasjon om hans smerter og han oppfordres til å være i vanlig aktivitet. På grunn av Annes tidligere nakkeplagehistorie har hun en høyere risiko for et dårligere helseutfall. Hun har tidligere hatt god effekt av en kombinasjon av manuell behandling og øvelser. Anne følges opp av hennes kiropraktor for å redusere perioden med smerter og komme raskere tilbake i jobb.


LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og populærvitenskap

Powered by Labrador CMS