Tett tørr skog med forskjellige grønnfarger dominerer landskapsbildet i Etiopia.

Klodens glemte skoger er i ferd med å dø ut

POPULÆRVITENSKAP: Visste du at tropiske skoger er mer enn bare regnskog? Tørre tropiske skoger er blant de mest truede økosystemene i verden.

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og populærvitenskap

Når du hører begrepet «tropisk skog», hva ser du for deg da? Kanskje en frodig, tett, grønn, fuktig skog med store eviggrønne trær, og et rikt og eksotisk dyre- og planteliv? Da er du ikke alene. Folk flest vil nok tenke på Amazonas, eller kanskje regnskogene i Afrika? Visste du at det bare er halvparten av historien? Slike tropiske regnskoger har en ukjent lillebror: den tropiske tørre skogen.

Tropisk skog er ikke bare regnskog

Globalt sett er 45 prosent av jordens landareal dekket av tropisk skog. Av disse er litt mindre enn halvparten klassifisert som «tropisk tørr skog». Som navnet allerede antyder forekommer de i tropiske og subtropiske regioner, ofte nord og sør for regnskogene. De finnes i Nord- og Sør-Amerika, Afrika og Asia.

Gliricidia sepium er et viktig treslag i tørr skog. På bildet viser treet sine vakre rosa blomster etter regnet. Bladene til disse trærne er ofte den eneste fôrkilden for storfe, sauer og geiter i tørkeperioden fordi dette er et av trærne som ikke feller bladene sine.

Er alt dødt i tørr skog?

Karakteristiske kjennetegn ved tørr skog er et tropisk klima og lange tørkeperioder som varer i månedsvis: fra fem og oppover, noen gang til ti måneder. I disse tørkeperiodene går livet langsommere. Plantene er knusktørre, og de fleste trærne feller bladene for å spare vann eller er i dvale i påvente av regn. Hele skogen er tørr, og en mosaikk av brune farger dominerer landskapet. 

Det finnes bare noen få trær som fortsatt har blader på seg og bidrar med grønne flekker i et ellers gul-brunt landskap. Mange dyr søker fuktigere tilfluktsteder i de tørre skogene eller migrerer til nærliggende regnskoger.

Selv om det tilsynelatende er lite aktivitet i skogen, er det også planter og dyr som nyter tørkeperioden. På dette tidspunktet er det mange trær og planter som blomstrer, og deres frukter og frø modner i denne tiden. 

Disse plantene tilbyr et rikt dekket bord til noen av dyrene. Dette sikrer overlevelse for disse dyrene og plantene drar også nytte av det. Dyrene bidrar nemlig til spredning av frøene og sikrer gjennom dette plantenes overlevelse.

Regnskog eller tørr skog?

Når den etterlengtede regntiden kommer, vanligvis om sommeren, bringer den store vannmengder med seg. Det kan komme 500 – 1500mm nedbør på bare noen få måneder. Til sammenligning får Oslo i gjennomsnitt en nedbørmengde på omtrent 760mm årlig. Da kan du forestille deg hvor mye det må regne der i den korte perioden.

Under regntiden endrer skogen utseende fullstendig. Ofte vil du ikke kunne se forskjell på en «tørr» skog og en «våt» skog (regnskog). Det en gang brune landskapet forvandles til et hav av grønt. Både planter og dyr våkner til liv. Da er det lett å se at tørr skog inneholder nesten like mange arter av planter og dyr som regnskogen. 

De tørre skogene er både truet og glemt. Samtidig er de kjempeviktige for mange av verdens fattigste.

Mange forskjellige arter av epifytter (luftplanter som f.eks. orkideer), og sukkulenter er like mye en del av de tørre skogenes økosystem som aper, fugler, eller store katter.

Viktig skattkammer for menneskers livsopphold

Foruten å huse en stor mengde dyre- og plantearter, er de tørre skogene også viktige for oss mennesker. Globalt er rundt 500 millioner mennesker avhengig av ressurser fra dem for å dekke sitt daglige behov for mat, vann, og energi. Spesielt folk i det globale sør er avhengige av de tørre skogene for å sikre sitt livsopphold. 

Selv om slike skoger er essensielle for mennesker som bor i og nær dem, så får de lite oppmerksomhet, spesielt sammenliknet med regnskogene. Men de tørre skogene er også truet av klimaendringer og menneskelige aktiviteter.

Verdens mest truede skogtype?

Tropisk tørr skog er blant de mest truede økosystemene i verden. På en måte har den enda høyere risiko enn tropiske regnskoger på grunn av mangelen på global oppmerksomhet og interesse. Det største problemet er menneskelig aktivitet. Tørre skoger vokser ofte på områder med fruktbar jord og blir derfor konvertert til jordbruksland. 

I de fleste land er også jordbruk mer lønnsomt enn skogbruk, både for bønder og myndigheter. Et annet problem er uttaket av for mange skogressurser, som for eksempel ved til fyring. Dette er ikke bærekraftig. Menneskelig aktivitet forringer skogene, og forverrer tilstanden slik at den er mer sårbar for andre trusler.

Når skogen er svekket, er det også lettere for ikke-menneskelige prosesser å skade den ytterligere. Klimaendringer er et stort problem i tørr skog, fordi de kan endre plantenes artssammensetning, som igjen kan ha en negativ effekt på dyr og mennesker. 

Et skogsområde som ble brent og hogd av mennesker.

Forskere har allerede funnet negative effekter på grunn av klimaendringer i en tørr skog i Etiopia. Ettersom klimaet endret seg, begynte noen buskarter å spre seg og endte til slutt opp med å fortrenge de viktige treslagene som var der. Disse treslagene var karakteristiske for denne skogen samtidig som de også var viktige for lokalbefolkningen fordi de var populære trær til vedfyring.

Et kappløp for skog og mennesker

De tørre skogene er altså både truet og glemt. Samtidig er de kjempeviktige for mange av verdens fattigste. Og vi vet alt for lite om dem. God forvaltning krever god kunnskap. God forvaltning er nemlig lettere sagt enn gjort. 

En enkel løsning er naturligvis å frede de tørre skogene. Det vil ivareta skog og artsmangfold. Ulempen ville være at det tar bort grunnlaget for livsopphold for de menneskene som er avhengige av skogen. Dette kan da føre til store konflikter og høyere risiko for skogen. 

En måte å takle den alvorlige situasjonen på er å utvikle strategier og praktiske forvaltningsplaner sammen med lokalbefolkningen. Slik kan vi legge til rette for et godt samarbeid på kryss og tvers av hensyn og brukere.

På NMBU jobber vi akkurat nå med disse utfordringene i en tørr skog i Etiopia. Målet er å utvikle et digitalt hjelpemiddel for beslutningstakere i myndighetene og lokalbefolkningen. Hjelpemiddelet skal bidra til bedre og mer bærekraftig forvalting av de tørre skogene, og samtidig ta hensyn til et klima som er i stadig endring. 

Du kan lese mer om prosjektet her.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS