Innleggsforfatterne er enige med forskning.nos kommentator i at Den store abortdebatten 2.0 under Arendalsuka manglet de store poltiske perspektivene: Men de syntes likevel det var et nyttig arrangement. F.v Seher Aydar (Rødt), Olaug Bollestad (Krf), Sandra Bruflot (Høyre) og Cecilie Therese Myrseth (Arbeiderpartiet).
Innleggsforfatterne er enige med forskning.nos kommentator i at Den store abortdebatten 2.0 under Arendalsuka manglet de store poltiske perspektivene: Men de syntes likevel det var et nyttig arrangement. F.v Seher Aydar (Rødt), Olaug Bollestad (Krf), Sandra Bruflot (Høyre) og Cecilie Therese Myrseth (Arbeiderpartiet).

Ja, kanskje politikerne er redde for en ny abortdebatt

DEBATT: Abortdebatten er for viktig og sammensatt til å tas mellom ytterpunktene i skyttergraven.

I en kommentar i forrige uke skriver Nina Kristiansen at politikerne som deltok i Den store abortdebatten 2.0 på Arendalsuka sitter fast i «gamle grøfter». Det kan vi være enig med henne i. Hvorfor er det så vanskelig å løfte blikket?

Da vi og Menneskeverd planla denne debatten, ønsket vi nettopp å få den abortdebatten vi enda ikke har hatt. Å diskutere det som ikke tidligere har blitt diskutert.

Derfor stilte vi spørsmålet «Er det retten til selvbestemt abort eller selvbestemt fødsel som er truet?». Det ville ikke politikerne diskutere.

Ikke unyttig debatt

Vi må løfte blikket. Vi må prioritere kvinnehelse på et helt annet nivå enn vi gjør i dag

Utfordringer til politikerne ble ikke besvart De som kunne hjelpe oss med et innblikk og nye momenter i debatten var fagfolkene vi hadde invitert, Mette Løkeland og Anne Eskild. Begge kom med viktig innsikt og reelle utfordringer til politikerne, noe som dessverre ikke ble fulgt opp.

Vi må kunne diskutere både teknologiske fremskritt og befolkningspolitikk i denne debatten. Dessverre fikk vi ikke denne diskusjonen på Den store abortdebatten 2.0. Det betyr ikke at arrangementet var unyttig.

Politikerne forpliktet seg til viktige premisser for videre debatt. Det skal vi følge opp. Vi skal si ifra dersom debatten blir polarisert, dersom noen går i skyttergraver eller plasserer andre i båser, som Kristiansen skriver.

Vi skal også si ifra dersom begrepsbruken går for langt. Men, og viktigst av alt, vi skal bidra til at debatten går videre, også i et bredere perspektiv på abort.

Kvinnehelse må prioriteres på et høyere nivå

Vi må løfte blikket. Vi må prioritere kvinnehelse på et helt annet nivå enn vi gjør i dag og dette perspektivet må inn i debatten om abort, og det må inn i abortutvalgets arbeid, som startet denne uken.

Kristiansen skriver i sin kommentar at abortdebatten handler om verdier og valg, men det handler like mye om medisinsk utvikling, helsetilbud, rettigheter og økonomiske prioriteringer. Vi må løfte blikket.

  • Det handler om at vi må få bedre tilgang til selvbestemt prevensjon ved å gi alle gratis prevensjon.
  • Det handler om at gravide i dag ikke får tilgang på tidlig ultralyd og NIPT-tester.
  • Det handler om at vi har en jordmorkrise der fødende føler seg utrygge og som en belastning.
  • Det handler om at vi har mangelfull oppfølging etter både provosert abort og spontanaborter.
  • Det handler om at vi har et nemndsystem som fratar den gravide selvbestemmelse over egen kropp.

Abortdebatten er for viktig og sammensatt til å tas mellom ytterpunktene i skyttergraven.

LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS