En synsundersøkelse er annerledes enn for noen år siden, skriver kronikkforfatterne.

Slik under­søker optikeren synet til barna dine

KRONIKK: Fra første august gjaldt den nye brillestøtteordningen. Vi har noen gode råd til deg som skal følge barnet ditt til optikeren, kanskje for første gang. Og noen tips til hva du bør unngå.

Hvis det er noen år siden du har vært til synsundersøkelse, kan det være greit å vite hva optikeren faktisk gjør. En synsundersøkelse er nemlig annerledes enn for noen år siden.

Dette er de vanligste tegnene på synsfeil hos barn og ungdom

Tegn på langsynthet

 • Blir fort urolig eller trett av nærarbeid som lesing og lekser.
 • Myser eller rynker pannen ved nærarbeid som lesing og lekser, eller ved bruk av mobil eller nettbrett.
 • Dulter bort i ting (dørkarmer, bord etc.).
 • Problemer med avstandsbedømmelse, f.eks. å ta imot en ball eller helle i et glass vann.
 • Ser dobbelt.
 • Kan virke klumsete.

Tegn på nærsynthet

 • Uvanlig kort lese- eller skriveavstand. Holder gjenstander svært nært. Sitter nær TV-en.
 • Problemer med å gjenkjenne ansikter og skilt på avstand.
 • Dulter bort i ting (dørkarmer, bord etc.).
 • Problemer med avstandsbedømmelse, f.eks. å ta imot en ball eller helle i et glass vann.
 • Myser når de skal se på ting på avstand, f.eks. TV eller kino.
 • Kan virke klumsete.

Bruker avslappende dråper

En viktig forskjell er at optikeren bruker avslappende dråper på øyet. Bruk av slike dråper er avgjørende for at optikeren skal kunne finne så riktig brillestyrke som mulig, og Norges Optikerforbund anbefaler at dråper skal brukes på barn opp til 18 år ved første gangs besøk

Dråpene gjør at barna ser litt uklart etter undersøkelsen og at pupillene blir store, så de blir lysømfintlige. Dette er forbigående og de fleste vil kunne gå på skolen etterpå, men ta gjerne med solbriller til synsundersøkelsen hos optikeren.

Det kan også være greit å si fra til læreren at lesing kan være litt vanskelig de første timene. Det er veldig bra at optikerne nå bruker dråper, fordi da kan du være trygg på at brillene som skrives ut er nødvendige og riktige.

Øyet vokser gjennom puberteten

Riktig brillestyrke er viktig for at synet skal fungere godt her og nå, men også med tanke på hvordan øyet og synsfunksjonen utvikler seg videre. Øyet vokser, og synet utvikler seg helt til slutten av puberteten.

Mange har øyne som vokser normalt, mens noen har øyne som vokser for sakte og noen har øyne som vokser for fort. Det kan gi seg utslag i langsynthet eller nærsynthet, og er vanskelig å oppdage uten en synsundersøkelse med bruk av dråper.

(...) det hjelper lite å oppdage synsfeil, dersom foreldre og foresatte ikke kan ta seg råd til å kjøpe briller til barna som trenger det.

Dråpene får øyet til å slappe av. Dette er viktig for å avdekke langsynthet, men også for å unngå det som er kjent som «falsk nærsynthet». Det som kan virke som nærsynthet, men som egentlig skyldes av øyet ikke slapper av under synsundersøkelsen.

Når det er avdekket at et barn eller ungdom har en synsfeil som utløser et behov for briller, er det viktig med ny undersøkelse minst en gang per år.

Gratis synstest er ikke godt nok

Vær oppmerksom når det reklameres for gratis synstest.

En slik synstest er ofte noe annet enn en synsundersøkelse. Her er det en begrenset undersøkelse hvor det ikke brukes dråper, og hvor synet ikke undersøkes godt nok. Slike synstester kan dermed gi feil resultat.

Blått lys er ikke skadelig

Det finnes også reklame for brilleglass med filter som skal beskytte mot det blå lyset fra skjermer. Dette er en unødig bekymring som foreldre ikke trenger å tenke på.

Det er minimalt med blått lys fra skjermer, og langt mindre blått lys enn på en helt vanlig dag utendørs. Blått lys fra skjermer er ikke skadelig for verken syn eller øyne, og du trenger derfor ikke bruke penger på slike glass.

Få brillene opp av sekken

Husk også at jobben ikke er gjort i det øyeblikket barnet ditt har fått briller. For briller som blir liggende i sekken er ikke mye verdt. Som voksne må vi følge opp og passe på at barna faktisk bruker brillene, og at de har dem med seg på skolen.

Inne i klasserommet håper vi lærerne vil fortsette med det de allerede gjør: følge med på de barna som de vet bruker briller, og minne dem på å bruke dem.

Synsfeil påvirker læring

Som synsforskere vet vi hvor viktig det er å korrigere synsfeil i så ung alder som mulig. Synsfeil hos barn og unge påvirker læring. For eksempel må de langsynte barna bruke ekstra krefter ved lesing og annet nærarbeid. Det kan gjøre dem slitne og gi andre symptomer som hodepine.

Barna kan prøve å håndtere dette ved å unngå nærarbeid, og en del vil oppleve at de får problemer med skolearbeidet.

Briller jevner ut forskjeller

Synsfeil som ikke oppdages gjør dermed at barn og unge får ulike forutsetninger. Dette kan få følger senere i livet. Når vi oppdager synsfeil tidlig, er vi derfor med på å jevne ut forskjeller. Det forutsetter imidlertid at undersøkelsen følges opp med de brillene som er nødvendig.

Det er derfor denne brillestøtten er så viktig. For det hjelper lite å oppdage synsfeil, dersom foreldre og foresatte ikke kan ta seg råd til å kjøpe briller til barna som trenger det.

Om den nye brillestøtten:

 • Gjelder frem til barnet fyller 18 år, og kommer i tillegg til de to andre ordningene som dekker briller til barn.
 • Gir barna som falt ut av ordningen med behandlingsbriller (briller til forebygging eller behandling av amblyopi) i 2020 på ny en rett til brillestøtte.
 • Ifølge regjeringen vil rundt 140 000 barn nå få rett til brillestøtte, i tillegg til dem som får dekket briller etter eksisterende støtteordninger.
 • Stønad gis til én brille per kalenderår. Utgifter til reparasjon dekkes ikke.
 • Brillen må være bestilt hos optiker

Alle kronikkforfatterne er tilknyttet Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, Universitetet i Sørøst-Norge

LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS