KI er et hjelpemiddel med enormt potensial, men det er også et verktøy som kan brukes til både gode og onde formål. Det er opp til oss mennesker å bestemme hvordan vi skal bruke det, skriver kronikkforfatteren.

Kunstig intelligens: Maskiner tenker og utvikler seg ikke som mennesker

KRONIKK: I en verden hvor den teknologiske utviklingen går i stadig økende tempo, er kunstig intelligens (KI) et av de mest aktuelle temaene. Men hva er egentlig KI, og hva er det ikke?

Mange jeg møter lurer på om KI en dag vil «ta over» verden og erstatte menneskene. Dette perspektivet - som har oppstått gjennom flere tiår med science fiction og uttalelser fra kjente personer, som blant annet Elon Musk - misforstår noe helt grunnleggende ved naturen i dagens KI-systemer.

KI tenker ikke selv

La oss starte med det helt grunnleggende: Kunstig intelligens, slik vi kjenner det i dag, tenker ikke selvstendig. Maskinene er ikke drevet av egne ambisjoner eller ønsker. KI er et verktøy – et svært sofistikert verktøy – men fortsatt et verktøy. 

Disse systemene er skapt, trent og driftet av mennesker, og KI-systemers "intelligens" stammer fra mønstre de gjenkjenner i enorme mengder data. Ved å analysere nye data, bruker KI-systemene denne kunnskapen til å skape prediksjoner, svar eller anbefalinger.

I bunn og grunn må vi huske at KI er et verktøy skapt av mennesker, for mennesker.

Store språkmodeller, slik som ChatGPT, er imponerende eksempler på hva teknologien kan gjøre. De er i stand til å produsere sammenhengende og ofte svært innsiktsfulle tekster, basert på informasjonen de mottar. 

Likevel har ikke disse modellene bevissthet, evnen til selvrefleksjon, eller muligheten til å dvele ved et problem over en lengre periode. Svarene kommer umiddelbart, nærmest uten en tankeprosess.

Mennesker bak spakene

Det er viktig å understreke at KI ikke utvikler seg eller forbedrer seg selv i noen særlig grad. All "læring" eller forbedring krever menneskelig inngripen, enten gjennom ytterligere trening, justeringer av modellens innstillinger, interaksjon gjennom et chat-grensesnitt eller til og med fullstendig omstrukturering. 

KI reflekterer essensielt den informasjonen den er matet med, filtrert gjennom algoritmer vi mennesker har laget.

Drivkrefter og utfordringer

Den enorme hypen rundt KI i dag skyldes mye de store investeringene som gjøres fra både næringsliv og investorer. Milliarder brukes på å forske frem nye teknologier. Dette har selvsagt ført til imponerende fremskritt og mulig banebrytende anvendelser. 

Men vi må dempe forventningene. Dagens KI har fortsatt mange begrensninger, og magien i dagens modeller er fortsatt mest data og brukerens interaksjon med modellen.

Samtidig har vi legitime grunner til å bekymre oss for potensielt misbruk. Etter hvert som teknologien blir mer avansert øker også risikoen for at den brukes med ondsinnet hensikt. Alt fra manipulering av informasjon til utvikling av dødelige våpensystemer er innenfor mulighetenes skremmende rekkevidde.

Et kraftfullt verktøy – et ansvarlig valg

KI er et hjelpemiddel med enormt potensial, men det er også et verktøy som kan brukes til både gode og onde formål. Det er opp til oss mennesker å bestemme hvordan vi skal bruke det. Dette er en av tingene KI ikke kan gjøre for oss uten vår påvirkning. 

Vi må sørge for at KI brukes til å løse komplekse utfordringer, øke effektiviteten i en rekke sektorer, og til og med bidra til å håndtere noen av de mest presserende utfordringene våre, som blant annet klimaendringer og global helse. Samtidig må vi være bevisste på risikoen for misbruk og etablere klare etiske retningslinjer for utviklingen og bruken av KI.

Menneskelig intelligens først

I bunn og grunn må vi huske at KI er et verktøy skapt av mennesker, for mennesker. KI's fremtid avhenger av oss, våre valg og regelverk vi setter. Det er her det er viktig at vi må bruke vår menneskelige intelligens – og vår etiske fornuft.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS