Debatten om digitalisering i skolen har flere aspekter og problemstillinger. Alt fra det viktigste, som å beskytte elevers personvern, til å sørge for apper som fremmer, ikke hemmer, læring, skriver innleggsforfatterne.
Debatten om digitalisering i skolen har flere aspekter og problemstillinger. Alt fra det viktigste, som å beskytte elevers personvern, til å sørge for apper som fremmer, ikke hemmer, læring, skriver innleggsforfatterne.

Ja til en nasjonal sertifiseringsordning for barns digitale læremidler

DEBATT: Læreplanene, både i lærerutdanningen og videreutdanningen, må få inn et kapittel om «teknologi» og dets betydning for hva barn blir servert på skjermene sine.

Professor Natalia Kucirkova etterlyser handling og en nasjonal sertifiseringsordning for barns digitale læremidler i et innlegg på blogg.forskning.no 2. desember.

Skolenes landsforbund kunne ikke vært mer enig!

Vi ønsker å være med på å jobbe for en nasjonal sertifisering og et nasjonalt kompetansesenter som ivaretar dette. En slik sertifisering vil også hjelpe mindre norske aktører i kampen mot store internasjonale aktører, som selger læremidler som passer bedre til det norske skolemarkedet.

Våre lærerhjerter håper at de strenge reglene i EU nå også skal gjelde i Norge, for å verne det viktigste vi har – framtiden til barna.

Mangel på digital kompetanse

Det digitale skiftet i utdanningssektoren startet for alvor i kjølvannet av koronapandemien. En OECD-studie fra 2018 viser at mindre enn 40 prosent av lærere i EU følte at de ikke hadde kompetanse nok til å benytte seg av digital teknologi i undervisningen. Og det er ingenting som tyder på at tallene i Norge er annerledes, selv om det selvfølgelig er variasjoner i de ulike landene.

Norsk skole er ikke tjent med at noen få blir «rock star»-lærere basert på kompetansen utdanningsteknologibransjen (EdTech) mener de bør ha.

Likevel, kort tid etter, sto vi med begge beina i en digital undervisning. Lærere var innovative og kastet om på planer og lærte seg nye programmer i rekordfart. Vi vet nå i ettertid at vi betalte med egen og elevers personopplysninger.

Derfor er vi enige når Natalia Kucirkova etterlyser en nasjonal godkjenningsordning. Dette har de nå i flere land, for eksempel i Finland. De ser at den nasjonale sertifiseringen gir et kvalitetsstempel på appene som er i bruk i skolen.

Må ivareta personvern og fremme læring

Debatten om digitalisering i skolen har flere aspekter og problemstillinger. Alt fra det viktigste, som å beskytte elevers personvern, til å sørge for apper som fremmer, ikke hemmer, læring. Innenfor dette ligger også å arbeide for et godt skole/hjem-samarbeid med enkel tilgang til lekser og planer også for foresatte.

Her er det ulik kompetanse og tilgang. Man skal også hindre digital mobbing og utenforskap, og samtidig være bevisste på hvilke opplysninger lærere får tilgang på om eleven gjennom den digitale, uoversiktlige verden. Alt dette krever kompetanse, og et klart og tydelig regelverk.

Parallelt med debatten om digitalisering, får vi et skille blant de ansatte i skolen. De som skal øke den digitale kompetansen til elevene, må også få økt sin kompetanse. Norsk skole er ikke tjent med at noen få blir «rock star»-lærere basert på kompetansen utdanningsteknologibransjen (EdTech) mener de bør ha. Dette tar den digitale utviklingen i skolen i feil retning.

Først når alle lærere har like opplæringsmuligheter, med rom for å teste og spørre, vil barna i skole og barnehage få den beste digitale opplæringen. Det vil si at læreplanene, både i lærerutdanningen og videreutdanningen, må få inn et kapittel om «teknologi» og dets betydning for hva barn blir servert på skjermene sine.

LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS