Svar til havforsker Svein Sundby om global temperaturendring

DEBATT: Sundby synes å tro at vi bygger vår analyse på alternative beregninger av gjennomsnittlig global temperatur. Slik er det ikke.

Svein Sundby er opptatt av om de dataene vi har brukt i «Discussion Paper no 1007, SSB (DP)», er representative for klimaet på jorda. Han har en saklig og positiv tone, i motsetning til en del andre klimaforskere. 

Imidlertid virker det som heller ikke Sundby har satt seg inn i vår tilnærming, og synes å tro at vi bygger vår analyse på alternative estimater av gjennomsnittlig global temperatur. Slik er det nemlig ikke. 

Det sentrale i vår tilnærming er etablering av en statistisk (stokastisk) modell kalt FGN (Fractional Gaussian Noise) for temperaturprosessen når denne er stasjonær (dvs. fravær av systematiske endringer i variasjonsmønsteret til temperaturene over tid), der temperaturseriene for de enkelte værstasjonene betraktes som ulike utfall. 

Vi finner altså at FGN hypotesen ikke blir forkastet for de fleste av de observerte temperaturseriene i vårt utvalg.

Så til spørsmålet om representativitet. Figur B7 vist nedenfor, som er hentet fra «Discussion Paper no. 1007», viser at gjennomsnittlig temperatur over de værstasjonene vi har brukt - til dels - har en brattere positiv trend enn den offisielle globale temperaturserien HadCRUT3. 

Altså viser denne figuren at våre temperaturdata representerer trendene i temperaturutviklingen ganske bra, og til og med viser en brattere trend i de senere årene enn HadCRUT serien. 

Våre temperaturdata representerer trendene i temperaturutviklingen ganske bra, og viser til og med en brattere trend i de senere årene enn HadCRUT serien, skriver forsker John K. Dagsvik.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS