Kommunikasjonsverktøyet KOMP er laget for å gjøre kommunikasjon enklere for eldre. Det er ikke vår oppfinnelse, understreker innsenderne.

Teknologi og omsorg:
Vår kritikk er ikke motivert av særinteresser

DEBATT: Vi bør alle sette oss inn i sakene vi kritiserer.

Den 14. januar kritiserte vi en kronikk fra Ramvi, Gripsrud og Hellstrand. De brukte Lørdagsrevyens reportasje om kommunikasjonsverktøyet KOMP som eksempel på unyanserte fremstillinger av nye tekniske løsninger i omsorgstjenestene. Vi kritiserte fremstillingen deres av KOMP og helsearbeideres forståelse av teknologi i sin alminnelighet, fordi vi oppfattet fremstillingen som ubegrunnet.

I sitt tilsvar har de vedgått at de var uklare, og klargjort hva som var hensikten med kronikken – og sitt kommende forskningsprosjekt. Det er positivt. Men i samme tilsvar skaper de på ny behov for oppklaring:

Ramvi, Gripsrud og Hellstrand skriver at vårt innlegg «fremstår som motivert av ønsket om å forsvare sin egen teknologiske oppfinnelse, og implementeringen av denne», og at «[d]et er en forståelig reaksjon». Men KOMP er slett ikke vår oppfinnelse. Den er laget av det norske selskapet No Isolation, og ingen har hevdet noe annet. Ved å antyde at vår kritikk var motivert av særinteresser, setter de integriteten vår som forskere under tvil. Det kunne de unngått, hadde de satt seg bedre inn i saken. Vi er uavhengige forskere, derfor denne oppklaringen.

Les tidligere innlegg i denne debatten:


LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS