– De metodiske svakhetene ved studien gjør at ME-foreningen stiller seg tvilende til om de resultater som studien eventuelt vil produsere vil være til å stole på, skriver styrelederen i ME-foreningen.
– De metodiske svakhetene ved studien gjør at ME-foreningen stiller seg tvilende til om de resultater som studien eventuelt vil produsere vil være til å stole på, skriver styrelederen i ME-foreningen.

Dette mener ME-foreningen om intervensjons­­studien på ME og LP

DEBATT: Går ME-foreningen «hardt ut mot» intervensjonsstudien på ME og LP - eller sterkt inn for god kvalitet i ME forskningen?

Forskning.no skriver at Norges ME-forening går «hardt ut mot» ME studien på den alternative behandlingen «Ligthening Process» (LP).

Forskning.no nevner ikke hva det er ME-foreningen går såkalt «hardt» ut mot i denne intervensjonsstudien som dreier seg om å teste ut coaching-teknikken LP på ME syke.

Vi erkjenner fullt ut at professor Kennair og hans team har sin akademiske frihet til å forske på hva de vil, inkludert å bruke offentlige midler til å forske på en alternativ behandling for ME.

Men ME-foreningen stiller spørsmål ved forskningsdesign og metode i denne studien og påpeker at intervensjonsstudien ser ut til å svikte grunnleggende etiske forskningsprinsipper.

De metodiske svakhetene ved studien gjør at ME-foreningen stiller seg tvilende til om de resultater som studien eventuelt vil produsere vil være til å stole på. Her er vi helt på linje med professor Sommerfelts innvendinger mot studien som forskning.no har gjengitt.

Forskning.no siterer rektoren ved Universitetet i Oslo sin påpeking av at akademisk frihet må gjelde. Det er vi enige i, men da er det essensielt at den akademiske frihet også bør gjelde de som komme med kritiske metodiske og etiske innvendinger mot forskningsprosjekter.

Forskning.no har hatt tilgang til våre spørsmål til forskningsetikk og -metode gjennom vår klage til REK og til et intervju med vår styreleder (som Forskning.no så valgte ikke å publisere).

Vi finner det noe spesielt at forskning.no da velger å hevde at ME-foreningen går «hardt ut mot» studien på ME og LP, snarere enn et mer dekkende utsagn som at ME-foreningen går sterkt inn for å sikre forskningskvalitet og -etikk i ME forskningen.

Powered by Labrador CMS