Forbruk av kjøtt og andre animalske produkter gir ikke risiko for nye pandemier så lenge det foregår slik vi gjør det i Norge, skriver MatPrat.

Påstanden om at kjøtt på tallerkenen skaper pandemier kan ikke stå uimotsagt

DEBATT: Trenden vi ser med å demonisere enkelte matvarer og å sette animalske matvarer og plantemat opp mot hverandre, er ingen tjent med.

I sitt innlegg på forskersonen.no 16. januar hevder Tanja Kalchenko og Nina Johansen fra Pan Norge at økende krav om kjøtt på tallerkenen skaper pandemier. Det er for unyansert til å kunne stå uimotsagt.

I Norge er kjøtt bærekraftig

Når mennesker invaderer naturen slik at vi kommer tettere på ville dyr, kan risikoen for smitte og sykdom vi ikke har immunitet mot øke. Det gjelder særlig i områder lenger sør. Deretter kan smitte spres raskt med mennesker som følge av reisevirksomhet i en globalisert verden, med fugler og andre ville dyr eller gjennom handel med levende dyr.

Forbruk av kjøtt og andre animalske produkter gir ikke risiko for nye pandemier så lenge det foregår slik vi gjør det i Norge. Her til lands er det bærekraftig å spise kjøtt fordi husdyra våre i stor grad utnytter areal som ikke er egnet til å produsere menneskemat på.

Norske husdyr har, som Kalchenko og Johansen påpeker, bedre helse enn husdyr i mange andre land. Den gode husdyrhelsen er et resultat av målrettet forebyggende helsearbeid over flere tiår. Men det er ingen hvilepute; arbeidet har fortsatt høyeste prioritet.

Vegetarisk kosthold eliminerer ikke risikoen for pandemier

Husdyra i Norge har lite kontakt med ville dyr og lever under et strengt smittevern i en kontrollert produksjon. Norske myndigheter har, i samarbeid med husdyrnæringen, overvåkning av og kontroll på de fleste sykdommer som kan oppstå i norske husdyrbesetninger. Det er strenge smittevernregler og forbud mot flytting av dyr på tvers av regioner og landegrenser. Som et resultat går kun ti prosent av antibiotikaforbruket i Norge til dyr.

Vi ser ikke poenget med å skremme folk til å unngå animalske matvarer.

Gyda Tøraasen og Eilin By

Et utelukkende vegetarisk kosthold eliminerer ikke risikoen for pandemier. Også plantebasert mat og produksjon av andre varer krever landarealer og kan fortrenge naturområder og villmark.

De norske kostholdsrådene fra Helsedirektoratet har som mål å fremme god helse og dekke behovet vårt for næringsstoffer. Disse rådene er tydelige på at vi med fordel kan inkludere kjøtt og andre animalske matvarer som en del av et planterikt og sunt kosthold. Fordi det er næringsrik mat. MatPrat støtter de norske kostrådene, og vi oppfordrer folk til å spise i tråd med dem.

Vegansk kosthold krever kunnskap

Selv om vi jobber på vegne av den norske kjøtt- og eggproduserende bonden, mener vi ikke at man spise kjøtt, egg eller andre animalske matvarer. Det går an å leve på et godt sammensatt og variert vegansk eller vegetarisk kosthold. Men vi ser ikke poenget med å skremme folk til å unngå animalske matvarer når forskningen viser at et variert kosthold med animalske matvarer er sunt og bærekraftig.

Det er lettere å få i seg det man trenger ved å spise variert og inkludere animalske matvarer i kostholdet. De animalske matvarene bidrar med næringsstoffer som det er mindre av eller ingenting av i plantematen. For eksempel vitamin B12, vitamin D, jod, jern, sink, kalsium og omega 3. Animalske matvarer inneholder også høykvalitets-proteiner. Et vegansk kosthold krever kunnskap om hvordan du best kan erstatte de næringsstoffene som den animalske maten bidrar med via andre matvarer.

Det er ingen motsetning mellom det å spise planterikt og å spise animalske matvarer. Det er faktisk anbefalt å spise variert, og animalske matvarer har en plass i et sunt kosthold.

Skremmer folk vekk fra vanlig mat

Pan Norge har lenge vært kritisk til Opplysningskontoret for egg og kjøtt og gjentar ønsket sitt om å nedlegge MatPrat. Det er det selvsagt lov å mene, men la oss føre en redelig debatt basert på fag.

Alle vi som jobber med informasjon om mat og kosthold bør unngå å bidra til mer usikkerhet og unødvendig restriktive kosthold. I stedet bør vi fremheve at det viktigste er å spise balansert og variert, og at et sunt kosthold kan settes sammen på flere måter. Det skulle vi ønske Pan Norge kunne slutte seg til.

Trenden vi ser med å demonisere enkeltmatvarer og sette animalske matvarer og plantemat opp mot hverandre er ingen tjent med. Det skremmer folk vekk fra vanlig bra mat og gjør det ikke lettere for folk å spise sunt. Ifølge forskningen er det heller ikke noe poeng. Det er helheten av kostholdet vårt over tid som har betydning helsa vår. Et variert og balansert kosthold med mye planter kombinert med kjøtt, melk, fisk og egg er sunt.

Powered by Labrador CMS