Innbyggerne, som betaler for offentlige innkjøp gjennom skatteseddelen, forventer at de 600 milliardene som årlig brukes på disse innkjøpene er effektive, bærekraftige og ikke minst av god kvalitet. Dette er ikke alltid tilfelle, skriver Ingebjørg Harto.
Innbyggerne, som betaler for offentlige innkjøp gjennom skatteseddelen, forventer at de 600 milliardene som årlig brukes på disse innkjøpene er effektive, bærekraftige og ikke minst av god kvalitet. Dette er ikke alltid tilfelle, skriver Ingebjørg Harto.

Pengebruken på offentlige innkjøp må ned, men samtidig treffe stadig flere innbyggere

DEBATT: Innkjøpere i det offentlige har ikke råd til å la være å tenke innovativt. Nå trengs det mer kunnskap om innovasjon i offentlige innkjøp.

Offentlige innkjøp skal komme innbyggerne til gode. Offentlige innkjøp (også kjent som anskaffelser) er det alle offentlige virksomheter i Norge (kommuner, statlige etater, kommunale barnehager, skoler, fylkeskommunenm helseforetakene osv) gjør av innkjøp, stort og smått. Fra binders til elektriske anlegg, bygg, idrettshaller, digitale systemer med mer.

Det er innbyggerne som betaler for offentlige innkjøp gjennom skatteseddelen. De forventer at de 600 milliardene som årlig brukes på offentlige innkjøp er effektive, bærekraftige og ikke minst av god kvalitet. Dette er ikke alltid tilfelle.

I en artikkel på forskning.no peker forsker Marius Langseth på at innkjøpsledere i det offentlige er gode på lovverk, men mangler kompetanse på blant annet analyse og innovasjon.

Innovative offentlige anskaffelser gir bedre tjenester

Dette er noe vi i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) kjenner godt igjen. Vi har som jobb å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser, men opplever at det er for lite kompetanse og kunnskap om mulighetene som ligger i regelverket og virkemiddelapparatet.

Å øke innovasjonseffekten betyr at vi ønsker at flere offentlige virksomheter skal gjøre flere innovative innkjøp, ikke bare kjøpe det som allerede finnes på markedet, men gjøre innkjøp etter behov. Altså, ikke etter hva man trenger, men hva det skal løse.

Fremover vil det offentlige måtte bruke mindre ressurser på å utrette mer - for flere.

I det offentlige vet for få at innovasjon kan være nøkkelen til gode innkjøp, mens man på leverandørsiden er bekymret for at prosessene er komplisert og langvarige. Slik bør det ikke være.

Det er mulig å snu den tradisjonelle innkjøpstankegangen på hodet: Ved først å gå i dialog med markedet, definere behovet og deretter overlate løsningen til leverandørene. Det åpner for besparelser, bedre tjenester, næringsvekst og bærekraftige løsninger.

Vinn-vinn for kommune og leverandør

Ta Oda, matbutikken på nett, som eksempel (tidligere Kolonial.no). Bærum kommune ønsket en løsning for leveranse av mat på døra til eldre innbyggere, og åpnet for at markedet selv skulle få komme med forslag til hvordan dette behovet kunne dekkes.

Oda var nylig etablert, men markedet for netthandel med matvarer var den gangen minimal. Odas gründere grep sjansen, og gikk i dialog med Bærum kommune. Sammen definerte de løsningen, og sikret seg kontrakt.

Gevinsten taler for seg selv:

  • Bærum kommune sparer omtrent tre millioner kroner hvert år fra starten
  • Det blir frigjort mer tid til pleie og omsorg for hjemmehjelpen
  • Eldre hjemmeboende blir mer selvhjulpne
  • Det offentlige kan spare 90 millioner kroner i året dersom 15 prosent av alle brukerne i Norge får samme type tjeneste.

For Oda sin del bidro denne innovative offentlige anskaffelsen til drahjelp i gründerfasen som igjen ga nye arbeidsplasser, stabil omsetning og vekst. Vinn-vinn, med andre ord.

Flere har fått øynene opp for denne måten å gjøre innkjøp på, men potensialet er betydelig større. Et sted å starte, er å gå inn på finnløsninger.no, hvor ferdige leveranser kan tilpasses eller gjenbrukes. Dialogmøter med næringslivet kan vise seg å bli en super match.

Fremover vil det offentlige måtte bruke mindre ressurser på å utrette mer - for flere. Det offentlige må ta større ansvar, heve blikket og tenke innovativt. Innkjøpere har ikke råd til å la være å tenke innovativt for å få mer ut av hver krone.

LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS