Professor emeritus Michael Jones forklarer hvorfor det ikke er så lett å svare på hvor mange land det er i Europa. Han står foran et Europa-kart fra 1960, da det var 15 færre selvstendige land i Europa enn i dag.

Hvor mange land er det i Europa?

KRONIKK: Tilsynelatende er det et enkelt spørsmål. Hvor mange land finnes det egentlig i Europa? Svaret er mer komplisert enn du kanskje tror.

For et drøyt år siden fikk jeg et tilsynelatende enkelt spørsmål fra en skoleklasse. Hvor mange land finnes det egentlig i Europa?

Men dette er det faktisk ikke så enkelt å svare på, og spørsmålet fra klassen er interessant. For svaret avhenger av hvordan du definerer grensen til Europa. Det spørs også hvordan du definerer et land.

Dette er to av faktorene vi må ta i betraktning:

1. Den tradisjonelle geografiske grensen for Europa i øst og sørøst følger Uralfjellene, Uralelven, Kaspihavet, Kaukasus og Svartehavet. Men de uavhengige landene Georgia, Armenia og Aserbajdsjan på sørsiden av Kaukasus blir også ofte regnet som del av Europa. Dette har historiske grunner og er knyttet til Russlands ekspansjon sør for Kaukasus-fjellene på 1800-tallet og til den sørlige grensen for den tidligere Sovjetunionen.

Russland, Tyrkia og Kasakhstan er tre land som delvis ligger i Europa, men der største delen av deres territorier ligger i Asia. Kypros regnes også ofte som del av Europa, selv om øya ligger helt øst i Middelhavet, relativt langt fra andre europeiske land.

Ulike internasjonale organisasjoner har ulike antall europeiske medlemsland.

Er Kypros del av Europa? Er det i så fall ett eller to land?

2. Definisjonen på et land avhenger av hvilke kriterier du bruker. Skal du bare inkludere helt selvstendige land? Skal du regne med land som er anerkjent som selvstendige land av flere stater, men ikke alle? 

For eksempel er Kosovo anerkjent av mange, men ikke alle stater, mens knapt noen har anerkjent Abkhasia, Sør-Ossetia, Transnistria og Nord-Kypros.

Skal du inkludere land som har stor grad av indre selvstyre, men som likevel tilhører et annet land i noen sammenhenger, som Isle of Man, Guernsey, Jersey, Færøyene, Grønland og Åland? Skal du inkludere regioner som ofte blir referert til som egne land, selv om de ikke er helt selvstendige, som Skottland, Wales og Nord-Irland i Storbritannia, eller Kanariøyene, Catalonia og andre selvstyrende regioner i Spania?

Så hvor mange land finnes det i Europa? Her er noen alternativer:

Mellom 46 og 51 geografisk sett

Antallet selvstendige og internasjonalt anerkjente land som de fleste regner med geografisk tilhører Europa, er mellom 46 og 51. Dette er avhengig av hvordan du definerer Europas grenser og hva du regner som et selvstendig land.

Fram til 2022 var det 47 medlemmer i Europarådet, men Russland ble ekskludert etter invasjonen av Ukraina.

Det minste tallet inkluderer Russland, Tyrkia og Kasakhstan, som bare delvis ligger i Europa. Det største tallet inkluderer også Kypros, Armenia, Aserbajdsjan og Georgia, som geografisk sett kan diskuteres. Det inkluderer i tillegg Kosovo som bare er anerkjent av 101 av de 193 selvstendige medlemslandene i FN.

46 land i Europa i Store Norske Leksikon (SNL)

SNL lister opp 46 selvstendige land i Europa i 2023. Dette tallet inkluderer Kosovo og Vatikanstaten. Russland og Tyrkia er med, men ikke Kypros.

Armenia, Aserbajdsjan, Georgia og Kasakhstan er heller ikke med. Men SNLs oppslag om Asia konstaterer at disse fire landene kan anses å ligge i både Asia og Europa.

FN regner 47 europeiske land blant sine medlemmer.

47 europeiske land i FN

FNs medlemsland er gruppert i geografiske regioner for å sikre at alle deler av verden blir representert i FNs ulike organer.

Den øst-europeiske gruppen omfatter 23 land, inkludert Armenia, Aserbajdsjan og Georgia. Gruppen «vest-europeiske og andre land» inkluderer Australia, New Zealand, Canada og Israel, men foruten disse omfatter gruppen 24 land.

Kosovo og Vatikanstaten er ikke FN-medlemmer (men Vatikanstaten har observatørstatus). Kasakhstan og Kypros er klassifisert som asiatiske medlemmer, selv om Kypros er medlem av EU. Tyrkia er medlem av den vest-europeiske gruppen, men deltar også i den asiatiske gruppen.

FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) har derimot 56 medlemsland, men disse inkluderer Canada, USA, Israel og de sentral-asiatiske landene Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.

46 land i Europarådet

Fram til 2022 var det 47 medlemmer i Europarådet, men Russland ble ekskludert etter invasjonen av Ukraina.

Armenia, Aserbajdsjan og Georgia er med, men ikke Kosovo, Vatikanstaten, Belarus og Kasakhstan. Vatikanstaten har observatørstatus. Kosovo søkte om medlemskap i 2022, og med støtte av et flertall av medlemslandene er søknaden under behandling.

27 land i EU

EU har bare 27 land.

Noen bruker Europa som betegnelse for EU. Etter at Storbritannia gikk ut av EU på grunn av Brexit i 2022, er det i dag 27 land som er medlemmer av Den europeiske union (EU).

48 land i Eurovision

Til slutt kan vi nevne at 50 nåværende land har deltatt i Eurovision Song Contest (Melodi Grand Prix).

Liechtenstein, Kasakhstan, Kosovo og Vatikanstaten har ikke vært med. Men de 50 inkluderer Israel, Australia og Marokko.

Fem av disse 50 landene har ikke vært aktive de siste ti årene, inkludert Marokko, som bare deltok én gang, så langt tilbake som i 1980. Av de 50 landene ble Belarus ekskludert i 2021 og Russland i 2022.

Europakartet er altså i stadig endring.

(Innlegget ble først publisert på Gemini.no)

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS