Golfstrømmen er et konsentrert bånd av varmt vann som strømmer nordover langs østkysten av Nord-Amerika og utover i Atlanterhavet som Atlanterhavsstrømmen. Strømmen deler seg flere ganger. Den greinen som fortsetter nordover gjennom Norskehavet, kalles Den norske atlanterhavsstrømmen eller Norskehavsstrømmen. Animasjon: Eli Muriaas / Bjerknessenteret for klimaforskning(Animasjon: Eli Muriaas / Bjerknessenteret for klimaforskning)

Golfstrømmen vil ikke kollapse, men situasjonen er likevel alvorlig

POPULÆRVITENSKAP: Som Europas varmepumpe er Golfstrømmen viktig for oss alle. Heldigvis er det ingen grunn til å tro at den kommer til å kollapse. Så lenge vinden blåser vil vi nemlig ha en Golfstrøm.

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og populærvitenskap

Jevnlig rapporteres det i media om en tilsynelatende nært forestående kollaps i Golfstrømmen. Katastrofebildet er sterkt overdrevet og tilbakevises regelmessig av blant annet norske klimaforskere. Likevel har debatten røtter i faktiske bekymringer om hvordan havsirkulasjonen vil påvirkes av global oppvarming.

Hvorfor slik forvirring?

Golfstrømmen og de nordlige forgreiningene, Atlanterhavsstrømmen og Norskehavstrømmen, er viktige for omveltningssirkulasjonen i Atlanterhavet (AMOC). AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) beskriver hvordan varmt vann fra tropene fraktes nordover i øvre lag, kjøles ned og synker på nordlige breddegrader, for så å returnere sørover igjen i dyphavet. 

Kaldt og salt vann har høyere massetetthet enn varmt og ferskt vann. I et varmere klima hvor avkjølingen reduseres og overflatevannet er ferskere, vil dannelsen av dypvann med høy massetetthet svekkes. Dette bremser AMOC. 

Forenklede modeller viser at AMOC kan nå et vippepunkt dersom systemet tilføres store nok mengder ferskvann. Et vippepunkt beskriver en irreversibel endring i klimasystemet som utløses dersom global oppvarming når et visst nivå – i dette tilfellet en kollaps i AMOC Det er stor uenighet blant forskerne om hvorvidt et slikt vippepunkt er realistisk å nå, selv med høye klimagassutslipp.

Heldigvis er det ingen grunn til å tro at Golfstrømmen skal kollapse. Endringene i havsirkulasjon som forventes ved fortsatt global oppvarming er likevel mer enn nok alvorlige.

Helene Asbjørnsen, postdoktor i klimadynamikk ved UiB / Bjerknessenteret for klimaforskning

Havsirkulasjonen i Nord-Atlanteren er beskrevet av mer enn AMOC. Golfstrømmen er også en del av den subtropiske gyren.  Den subtropiske gyren sirkulerer med klokken på tvers av Atlanterhavet og drives av det storskala vindmønsteret over Atlanterhavet. Dette gjør Golfstrømmen mye mer robust med tanke på klimaendringer enn det som kommer frem i mange mediesaker. Så lenge vinden blåser vil vi ha en Golfstrøm.

Kan svekkes med 30 prosent

Vår beste kilde til å si noe om fremtidens havsirkulasjon er klimamodellene som brukes i rapportene til FNs klimapanel (IPCC). Min kollega og jeg publiserte i sommer en studie i Geophysical Research Letters hvor vi bruker 14 klimamodeller til å se på hva som skjer med Golfstrømmen langs kysten av Florida i fremtiden.

Golfstrømmen bukter seg langs kysten av Florida og svinger ut i det åpne Atlanterhavet. Havets overflatetemperatur er indikert i farger på en skala fra rødt (varmt) til blått (kaldt)

Modellene viser at Golfstrømmen trolig vil svekkes med rundt 30 prosent av dagens styrke innen 2100 dersom verdens karbonutslipp ikke reduseres. Klimamodellene viser en gradvis svekkelse av Golfstrømmen, ingen brå kollaps.

Den fremtidige svekkelsen av Golfstrømmen vi ser i klimamodellene skjer både på grunn av endringer i vindmønstre og på grunn av svekket nedsynking av tungt dypvann. Likevel er den vind-drevne delen av Golfstrømmen en stabiliserende faktor som tilsier at Golfstrømmen kan svekkes, men ikke kollapse.

Svakere Golfstrøm likevel alvorlig

Fordi Golfstrømmen fungerer som en av havets store motorveier vil en svekkelse på 30 prosent ha konsekvenser for livet både i og utenfor havet. På land vil en svekket Golfstrøm trolig være mest alvorlig for bosetningen langs USAs østkyst fordi havnivået her er koblet til styrken på Golfstrømmen.

Et 3D-blikk på havsirkulasjonen i Atlanterhavet sett fra 26 grader nord. I øvre lag frakter Golfstrømmen varmt vann nordover. Den subtropiske gyren sirkulerer med klokken og den subpolare gyren sirkulerer mot klokken. I det vertikale kjøles varmt overflatevann ned og synker som en del av omveltningssirkulasjonen (AMOC).

Selv om en svekket Golfstrøm isolert sett kunne ført til et kaldere klima i våre områder, vil den økte temperaturen i havet og på land mer enn kompensere for dette. Ingenting tyder på at Norge vil oppleve et kaldere klima i fremtiden.

Når det gjelder det større sirkulasjonssystemet, vil en svakere AMOC begrense mengden karbon og oksygen som transporteres fra overflaten og lagres i dyphavet. Selv uten en kollaps i AMOC vil dette påvirke havets evne til å ta opp og lagre CO2.

Heldigvis er det ingen grunn til å tro at Golfstrømmen skal kollapse. Endringene i havsirkulasjon som forventes ved fortsatt global oppvarming er likevel mer enn nok alvorlige.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

 

 

 

Forklarende animasjon om havstrømmer som kan brukes, se: https://youtu.be/0jh2xO56wMU

 

Golfstrømmen langs kysten av Florida. Temperatur i farger. Grafikk: NASA (https://svs.gsfc.nasa.gov/3913)

 

 

Powered by Labrador CMS