Menns følelser av nærhet til kona når et bunnpunkt etter å ha vært sammen i 21-30 år. Så snur det. Slik er det ikke for kvinner.

Finnes sjuårskrisen i parforhold?

Både menn og kvinner føler mest nærhet til partneren sin i begynnelsen av forholdet. Deretter går det jevnt og trutt nedover, spesielt for kvinner, skriver Bente Træen.

På folkemunne snakkes det ofte om at et par står i sjuårs-krisen. «Should I stay or should I go?» synger «The Clash». Sikkert er det, at noen par går fra hverandre, mens andre jobber seg sammen og forblir et par i årevis.

Spaltist: Bente Træen

Bente Træen er professor i helsepsykologi og forsker på blant annet seksualvaner ved Universitetet i Oslo.

Man skulle tro at jo lenger et par har holdt sammen, dess større nærhet føler man med partneren sin. Og om sjuårskrisen finnes vil det innebære at man har nådd bunnivået på nærhet. Men finnes det noe belegg i forskning for at dette er en realitet?

I Seksualvaneundersøkelsen 2020 utforsket vi folks følelsesmessige opplevelse av nærhet med partneren i forhold til hvor mange år de hadde vært sammen. Videre utforsket vi hvordan den følelsesmessige opplevelsen av nærhet med partneren hang sammen med seksuell aktivitet.

Menn og kvinner føler ulik grad av nærhet

Nærheten oppstår gjennom kommunikasjon om følelser og hvilke handlinger og erfaringer paret gjør seg. Sånn sett burde forholdets varighet være viktig for følelsen av nærhet. Men, føler kvinner som har levd med mannen sin i mer enn 30 år seg like nær ham, som menn som har levd med kona si i like lang tid? Det korte svaret på dette spørsmålet er nei.

Når menn tier om sine seksuelle behov, kan dette faktisk øke følelsen av harmoni i parforholdet.

Både menn og kvinner føler mest nærhet til partneren sin i begynnelsen av forholdet. Deretter går det jevnt og trutt nedover, spesielt for kvinner. Minst nærhet til mannen føler kvinner som har levd sammen med ham i over 30 år. Det skulle jo da tyde på at jo mer kvinner har erfart i livet sitt sammen med mannen, dess mindre opplever hun seg nær ham.

Menns opplevelse av følelsesmessig nærhet til kona si når et bunnpunkt etter å ha vært sammen i 21-30 år. Så snur det, og opplevelsen av nærhet øker hos menn som hadde vært med sin partner i over 30 år. Faktisk føler han seg nesten like nær henne som han gjorde de første årene av samlivet. På kanten til pensjonisttilværelsen – hva er det som skjer med menn?

Drømmen om ubetinget kjærlighet forsvinner

La oss se på dynamikken i langvarige parforhold. Med årene skjer det en gjensidig tilpasning. Men, menn og kvinner har ulike individuelle reiser selv om de bor under samme tak.

Kvinners reise i parforholdet er at hun blir flinkere og flinkere til å fortelle hvordan hun vil ha det. I begynnelsen tidde hun, først og fremst for å unngå konflikter og skape harmoni i parforholdet. Med denne strategien kan hun få en følelse av «å miste seg selv». Med årene har hun kanskje rukket å bli sint fordi han ikke lager gode nok hypoteser om hva hun trenger – selv om hun ikke har ytret dette.

Hans dårlige hypoteser tolker hun som tegn på at han ikke ser henne, ikke elsker henne, og drømmen om ubetinget kjærlighet forsvinner som dugg for solen. Og så, på terskelen til alderdommen opplever han seg nesten like nær henne som da de ble sammen. Hun tenker, at denne endringen kommer for sent. Den kommer på et tidspunkt hvor hun i realiteten har resignert.

Skjer det en feminisering av eldre menn?

Kanskje beveger menn seg fra å være de som ytrer hva de trenger og ønsker seg i begynnelsen av forholdet, til det motsatte med årene? Kanskje vil han vise henne hengivenhet ved å sette hennes behov i sentrum og å skape harmoni i forholdet?

For mannen kan langvarige parforhold være viktig for å snakke om følelsesmessige behov, spesielt hvis han føler at dette fører til større seksuell tilfredshet og harmoni i forholdet.

Den aldrende mannen opplever reduserte nivåer av testosteron i kroppen. Samtidig gjør pensjonisttilværelsen at paret tilbringer mer tid sammen på hjemmefronten. Kanskje skjer det derfor en slags feminisering av eldre menn? De blir likere sin make. Dette kan oppmuntre menn til å snakke om følelser, og å uttrykke mer respekt og være lydhør for kvinnens ønsker. Dette kan gjøre det lettere for kvinnen å uttrykke seksuelle behov.

En av to har ereksjonsproblemer

Etter fylte 60 år har omtrent en av to menn ereksjonsproblemer. Å ikke være i stand til å prestere seksuelt oppleves som et tap av maskulinitet. Mannen «mister noe av seg selv». Da han var yngre og ereksjonsevnen var på topp, var det han som ytret sine seksuelle behov. Men når ereksjonsevnen svekkes, svekkes også selvtilliten og gjør at han tier i seksuelle situasjoner.

Blant mennene som hadde vært sammen med partneren sin i over 30 år, var opplevelsen av nærhet til partneren også sterkere blant de som kjente tilfredshet med utseendet på kjønnsorganet sitt.

Når menn tier om sine seksuelle behov, kan dette faktisk øke følelsen av harmoni i parforholdet. Det gjør partnerne like viktige og følelsen av nærhet følger derav. Kvinnen får rom til å uttrykke seg, også seksuelt. Hun tør å uttrykke seg friere, kanskje fordi hun ikke lenger er redd for å bli forlatt av partneren på dette stadiet av livet.

Uavhengig av parforholdets varighet var den viktigste faktoren for både menns og kvinners opplevelse av nærhet med partneren hvor fornøyd de var med seksuallivet sitt. Det var imidlertid noen interessante kjønnsforskjeller å merke seg.

Tilfredshet med eget kjønnsorgan

Blant menn som hadde bodd sammen med sin partner i 7-20 år eller 31 år eller lenger, var det å ikke ha hatt noe sidesprang knyttet til en sterk opplevelse av nærhet med partneren. Videre var det vanligere å oppleve nærhet med partneren hvis man hadde samleie oftere og onanerte mindre. Blant mennene som hadde vært sammen med partneren sin i over 30 år, var opplevelsen av nærhet til partneren også sterkere blant de som kjente tilfredshet med utseendet på kjønnsorganet sitt. Det indikerer en stolthet over egen mannlighet og maskulinitet i eldre år.

Blant kvinner som hadde vært parforholdet i 0-6 år var hvor ofte de hadde samleie sterkt knyttet til hvor stor nærhet de følte med partneren. Men, blant kvinner som hadde vært sammen med sin partner i over 30 år var det å være tilfreds med egen vekt viktig for opplevelsen av nærhet med partneren. Det tyder på at kvinner som er venn med de kroppslige endringene som skjer etter overgangsalderen – der fettet ofte samles rundt magen – også har det best med mannen sin.

Skal vi tro nyere seksualvaneforskning er sjuårskrisen en myte. Likevel – det kan ikke underslås at statistikk skapes av variasjon. For noen var det nok sjuårskrisen som gjorde slutt på forholdet.

Kilde:

Træen, B., & Kvalem, I. L. (2022). The longer together, the higher perception of intimacy? On the perception of emotional closeness to the partner, relationship duration and sexual activity and satisfaction in married, cohabiting or persons in registered partnerships in Norway. (Manuscript in preparation)

------

Denne kommentaren kan også leses på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS