forskning.no beklager

Denne artikkelen er avpublisert.

Forskning.no og vår debattside Forskersonen har etter publisering av debattartikkelen  «Ulver i akademiske fåreklær» av Per M. Koch blitt gjort oppmerksom på en feil av personer som var omtalt i artikkelen. Etter en redaksjonell vurdering om at feilen er for avgjørende til å la artikkelen stå som den gjorde, har vi valgt å avpublisere denne artikkelen.

For ordens skyld gjør vi rede for den avgjørende feilen vi har blitt gjort oppmerksomme på. Artikkelen omtalte en debatt der en deltaker ble koblet til organisasjonen WDI og artikkelen var i hovedsak en kritikk av denne organisasjonens arbeid mot transpersoner. Kamilla Aslaksen ble omtalt som en person som var medlem av WDI. Hennes deltakelse i paneldebatten som ble omtalt og kritisert, ble koblet til kritikken av WDI. All den tid Aslaksen ikke er medlem av WDI, er koblingen mellom hennes deltakelse i en debatt og kritikken av WDI urettferdig. 

Kritikken av debatten er én ting. Kritikken av WDI er en annen ting. Begge deler kan være legitime å uttrykke kritikk mot, men vi anser at koblingen mellom dem via nevnte Aslaksen ble et for bærende element i artikkelen, og at belastningen på Aslaksen ble for stor. 

Forskning.no beklager at dette ikke ble sjekket i forkant av publisering, og beklager den belastning dette har måttet volde Aslaksen.

Artikkelen berørte en viktig samfunnsdebatt om transpersoners rettigheter og kritikk av transpersoner, men debatten må føres på riktige premisser. Som tilrettelegger for en fri og åpen debatt må forskning.no også sørge for å gi berørte god anledning til å imøtegå kritikk. Vi har invitert de omtalte til å svare på innlegget, noe de ikke har ønsket, men det holder ikke. Vi skulle gitt dem anledning til å imøtegå beskyldningene samtidig med publisering. Feilen er vår. Vår feil rammer de omtalte, og den rammer skribenten hvis innlegg nå er fjernet. Det rammer også debatten om et viktig tema, og de som er berørt av den debatten. Dette beklager vi også.

Aksel Kjær Vidnes,
Ansvarlig redaktør i forskning.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS