- Jeg er ikke i tvil om at gruppen over 70 som er i arbeid, som betaler skatt, som gjør det dere Erna og Siv har oppfordret til, ønsker å behandles som andre yrkesaktive, skriver kronikkforfatteren.

Ikke la deg lure til å jobbe etter fylte 70 år

KRONIKK: Arbeidstakere som har fylt 70 år, har ingen rett på sykepenger – verken fra arbeidsgiver eller fra NAV. De kan derfor heller ikke bruke egenmelding etter loven.

Gode Erna, gode Siv, her er det noe dere har glemt:

Nemlig vi som har fylt 70, som er oppegående, som elsker vårt arbeid, som med glede har lyttet til oppfordringene om å stå lengre i det, og som ennå har mye å gi.

Jeg kan vel like gjerne bruke meg selv som eksempel, vel vitende, selvfølgelig, at jeg på ingen måte er den eneste. Til nå har jeg jobbet femti prosent som professor på Universitetet i Agder og mer enn femti prosent som behandler privat, lønnet av eget selskap.

Det er og det har vært fint.

Sykemeldingen var ikke akseptert

Imidlertid trengte jeg en sykemelding nylig, og i god tro på velferdsstaten tok jeg kontakt med min fastlege. Han sa seg enig i mitt behov og sykemeldte meg. Elektronikken fungerte som den skulle. Jeg fikk melding om at melding ventet i mitt NAV. Det gikk greit å finne fram til denne beskjeden, jeg er jo oppegående også hva angår å ta seg fram på nettet. Alder, vet dere, er jo ingen sykdom eller begrensning i seg selv.

Det jeg fant på mitt NAV var imidlertid ugreit: Sykemeldingen var ikke akseptert fikk jeg vite, og anbefalingen var at jeg måtte ta kontakt med min fastlege. Deretter leste jeg at sykemeldingen ikke var riktig for en som hadde fylt 70. «Ja, ja», tenkte jeg, det er vel ikke urimelig at det finnes et eget skjema for oss tilårskomne. Vi er vel ikke akkurat i den gruppen hvor det er aktuelt med langtids sykemelding.

Jeg kontakten fastlegen som viste seg ukjent med alt dette. Skal tro om ikke han er i slutten av sekstiårene han også. Han er i fullt arbeid og han betaler sikkert skatt, men dette med sykemeldingen kjente han altså ikke til.

Dette måtte jeg finne ut av.

Jeg søkte på følgende ordlyd på nettet: «Sykemelding til personer over 70 år»

Svaret var lett å finne:

Ingen sykepenger etter 70

Arbeidstakere som har fylt 70 år, har ingen rett på sykepenger – verken fra arbeidsgiver eller fra NAV. De kan derfor heller ikke bruke egenmelding etter loven.

Nå var den artikkelen mer enn ett år gammel, slik at jeg søkte videre etter oppdateringer. Det virket så urimelig at dere, Erna og Siv, med så stor tyngde med den ene hånden skulle anbefale å stå lenge i jobb, mens den endre hånden var lukket eller muligens uvitende.

Jeg fant dessverre ikke noe som skulle tilsi at regelen var endret, at denne for meg ganske åpenbare diskrimineringen av oss som har fylt 70, som er oppegående, som elsker vårt arbeid, som betaler våre skatter og avgifter, som med glede har lyttet til oppfordringene om å stå lengre i arbeid, og som ennå har mye å gi.

Jeg har også fortalt om dette rundt omkring og reaksjonene kan samles i en eneste kommentar: «Er det mulig, er det sant?» Ingen sykemelding til de som arbeider etter fylte 70 år strider mot den alminnelige rettfølelsen.

Dette må dere gjøre noe med

Dette Erna og Siv, må dere gjøre noe med. Skulle for eksempel jeg bli syk, og det blir man beviselig oftere når man har fylt 70 år, trenger jeg og alle i samme situasjon en tid til å områ og administrere oss inn i pensjonstilværelsen, dersom det da ikke dreier seg om noe man blir fort frisk av. Det er, forstår dere, ingen kjapp og enkel prosedyre å bli pensjonist. Systemene sier at de gjerne vil ha beskjed tre måneder på forhånd.

Etter å ha jobbet som lege i mer en 40 år vet jeg at ingen får tre måneders forhåndsvarsel når det gjelder sykdommer som forhindrer oss i å jobbe. Dessverre, kunne vi kanskje si, men slik er det nå ikke desto mindre.

De i fast jobb som er mellom 67 og 70 år gamle, har en 60 dagers ordning slik at de kan får ordnet seg. Det holder vel så vidt.

Jeg undres på hvilken tanke som måtte ligge bak at de av oss i helt samme situasjon, men med et par år til på nakken, ikke gis den samme retten?

Ønsker å behandles som andre yrkesaktive

I 1954 beskrev psykologen Gordon Allport en skala for diskriminering. Hovedoverskriften er at all diskriminering innebærer å nekte individer eller grupper den likebehandling de ønsker.

Jeg er ikke i tvil om at gruppen over 70 som er i arbeid, som betaler skatt, som gjør det dere Erna og Siv har oppfordret til, ønsker å behandles som andre yrkesaktive. I det minste ønsker vi en behandling som er lik den som tilbys personer mellom 67 og 70 og som stadig står i sitt arbeide.

Nå tror jeg ikke dere er bevisste eller klar over at denne diskrimineringen på bakgrunn av alder faktisk finner sted.

Kanskje derfor har jeg god tro på at dere vil gjøre noe med det, og at julen med det kan føles bedre for alle.

Powered by Labrador CMS