- Vi vil argumentere til de ansvarlige politikerne i kommunene om å prioritere meningsfull aktivitet i større grad i handlingsplaner og budsjetter for sykehjemmene slik at ledelse og ansatte kan bidra til innovative løsninger for tilbudet på sykehjem, skriver kronikkforfatterne. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)
- Vi vil argumentere til de ansvarlige politikerne i kommunene om å prioritere meningsfull aktivitet i større grad i handlingsplaner og budsjetter for sykehjemmene slik at ledelse og ansatte kan bidra til innovative løsninger for tilbudet på sykehjem, skriver kronikkforfatterne. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)

God ledelse kan gi dem som bor på sykehjem en meningsfull hverdag

KRONIKK: Sykehjem som åpner seg opp for omverdenen rundt, inkluderer pårørende, nærmiljø og frivillige, skaper gode rammer for beboerne for å finne meningsfull aktivitet i hverdagen.

Ledelsen viser seg å være en nøkkelfaktor for endringer i sykehjem. Dersom ledelsen er villige til å lytte til medarbeideres kreative forslag til nye måter å gjøre ting på og organisere virksomheten på, så lykkes endringer i større grad enn om ledelsen ikke ønsker endringene.

Sykehjem som åpner seg opp for omverdenen rundt, inkluderer pårørende, nærmiljø og frivillige, skaper gode rammer for beboerne for å finne meningsfull aktivitet i hverdagen, det viser våre funn i en studie om sosial innovasjon i sykehjem. Det gjorde det også mulig for ansatte i større grad å prioritere aktiviteter som den enkelte beboer hadde ønske om.

Ansatte aktiverte pårørende, og der beboeren hadde demenssykdom var søkelys på personsentrert omsorg sentralt. I samarbeid med pårørende, laget ansatte «livshistorien» til beboeren slik at meningsfulle aktiviteter for den enkelte kunne tilbys i løpet av hverdagene.

En sykepleier på sykehjem sier om den kanskje viktigste utfordringen ved å jobbe på sykehjem der mange av beboerne er personer med demenssykdom eller der de er fysisk svært skrøpelige: «Det er tøft, det er beintøft mange ganger, for du stanger mot veggen, og du har såpass knapp tid som det du har. Å få være med og gjøre livet innholdsrikt for de som bor her, det er utfordring. Kjempeutfordring.»

Moteshow, sykkelturer, sansehager og frivillige på besøk

På et av sykehjemmene vi så på, arrangerte de ansatte moteshow for beboerne. Da valgte man mote fra Fretex og 1950-tallet og de friskeste av beboerne, ansatte eller pårørende var modeller som viste fram «siste mote» til stor jubel.

Andre ganger tok ansatte med seg beboere på sykkeltur i spesiallaget sykkel med sete foran der beboerne satt trygt i en vogn, mens ansatte eller pårørende syklet dem til sentrum for å handle eller se på bylivet eller ut i marka for å oppleve naturen.

Noen sykehjem hadde ansatt frivillighetskoordinator som organiserte at frivillige fra nabolaget til sykehjemmet kom inn og arrangerte basarer eller var gjester i kantina som var gjort om til åpen kafe for alle som ville ha en vaffel og kaffe. Flere sykehjem har også fått etablert «sansehage» som er lukket anlegg der beboere kan gå fritt selv om de har en demenssykdom som begrenser orienteringsevne. Noen sykehjem har dyr i hagen eller at ansatte eller pårørende kan ta med seg kjæledyr som beboerne kan kose med.

Alt dette er gode eksempler på meningsfulle aktiviteter som brakte glede og tilfredshet inn i livet på sykehjemmene.

Krever at ledelsen er positive til kreative forslag

Flere blir eldre, det blir flere eldre og flere få demenssykdommer i fremtiden. Det er en varslet krise med mangel på sykepleiere og annet helsepersonell i årene som kommer. For å få fast plass på sykehjem kreves en stadig dårligere funksjonsevne enten mentalt eller fysisk, og mange steder er det i praksis et vilkår med langt-kommet demenssykdom.

Dette stiller store krav til kompetanse og kvalifisert helsepersonell i sykehjemmene og til nye og innovative løsninger på sentrale utfordringer. Men det kreves også at ledelsen er positive til kreative forslag til nye løsninger på utfordringer i hverdagen på sykehjem. I stedet for at man setter beboerne i dagligstua og setter på TV som de sitter og halvsover til hele dagen gjennom, vil livet bli mer meningsfullt og de gode øyeblikkene oftere dersom det gis rom for alternative aktiviteter.

Politikerne bør prioritere livsglede på sykehjem

Flere sykehjem i Norge er sertifiserte «livsgledesykehjem» der det stilles konkrete krav til sykehjems-ansatte om å tilby meningsfulle aktiviteter og kvalitet på pleietilbudet for å tilfredsstille krav til sertifisering og resertifisering. Det positive med «livsglede-fokus» er at pleietilbudet blir personsentrert i den forstand at det er personen som er fokus, ikke sykdommen eller funksjonssvikten. Det er også krav at den enkelte beboer skal oppleve en aktivitet som gir dem mening i hverdagen og at det blir satt av tid til ansatte å organisere dette.

Vi vil argumentere til de ansvarlige politikerne i kommunene om å prioritere meningsfull aktivitet i større grad i handlingsplaner og budsjetter for sykehjemmene slik at ledelse og ansatte kan bidra til innovative løsninger for tilbudet på sykehjem. Og videre vil vi anbefale ledelsen på sykehjem om å være åpne for ansattes kreative forslag om hvordan skape gode liv på sykehjem.

Les forskningen bak kronikken:

I dette prosjektet finansiert av Norges forskningsråd (under tildeling nr. 256647) har forskere fra Nordlandsforskning, Universitetene i Stavanger, Agder og Nord samt Ålborg universitet fulgt ledere, helsepersonell og sykepleiestudenter i praksis i «innovative sykehjem».

Sykehjemmene ble valgt ut fra kriterier om at de var åpne for endring av praksis og var villige til å la forskerne få «kikke i kortene» i endringsprosessene i sykehjemmene.

Brodtkorb, K., Skaar, R. & Slettebø, Å. (2019). The importance of leadership in innovation processes in nursing homes: An integrative review. Nordic Journal of Nursing Research. 27. februar 2019.

Totcheva, C.Ø., Vedeler, J.S. & Slettebø, Å. (2019). Forutsetninger for vellykket sosial innovasjon i sykehjem: ledernes perspektiv – en kvalitativ intervjustudie Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, Vol. 15 (1). 4. mars 2019.

Slettebø, Å. (2002). Strebing mot pasientens beste: En empirisk studie om etisk vanskelige situasjoner i sykepleiepraksis ved tre norske sykehjem. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap.

Powered by Labrador CMS