De med EILO kan oppleve at pusten blir skarp og skjærende, de får vansker med å puste inn og kan kjenne sårhet i hals og svelg.

Amerikanske forskere mener pustebesvær under fysisk anstrengelse kan skyldes angst. Vi ser ikke tegn til det i vår forskning

KRONIKK: Ungdom med EILO sier de har omtrent like god fysisk og psykisk helse som andre norske ungdommer.

Mange opplever at det kan være vanskelig å puste under fysisk aktivitet. For noen er dette normalt tung pust, men for andre kan det bety at de har astma. Slik er det ikke for alle.

For cirka 10 prosent av ellers frisk ungdom skyldes dette den nokså ukjente diagnosen EILO.

Forkortelsen står for Exercise Induced Laryngeal Obstruction. Det betyr at de har problemer med at en strupe som er normal i hvile, lukker seg delvis eller helt under fysisk anstrengelse.

Noen opplever at pusten blir skarp og skjærende, får vansker med å puste inn og kan kjenne sårhet i hals og svelg. Hos noen kan det også oppstå lyd fra strupen på innpust. For de fleste oppstår EILO når de anstrenger seg maksimalt og det går fort over når de roer seg ned. I 2021 ble EILO endelig en offisiell diagnose.

Vår nylig publiserte artikkel i tidsskriftet Frontiers, rapporterer på graden av angstsymptomer og selv-rapportert helseplager hos ungdom med EILO, og vi sammenligner dette med andre norske ungdommer.

Her fant vi ingen forskjell. Dette utfordrer tidligere teorier om at angst og psykisk helse kan være årsak til EILO.

Hvorfor undersøke angstsymptomer hos de med EILO?

Forskere i USA har ment at EILO kan utløses hos personer med psykisk lidelser, som for eksempel angst. Pust er kjent for å være koblet til stress og angstfølelser. Amerikanske forskere har derfor hevdet at angst kan fremprovoserer EILO.

Forskermiljøet i Norge har derimot hatt inntrykk av at EILO rammer helt vanlig ungdommer. Nå har dette endelig blitt bekreftet.

De underliggende årsakene til EILO er mange, og de er ikke fullstendig kartlagt.

En teori er at en smalere/mindre strupe lettere kan gi EILO, slik at jenter kanskje er mer utsatt. En annen teori er at hormoner kan spille inn, siden symptomer på EILO oftest oppstår i ungdomsalderen. Antakelig er risikoen like stor for jenter og gutter, og sammensatt av flere faktorer.

Ungdom med EILO svarer som andre

I studien vår deltok ungdom fra hele landet, som har vært undersøkt for EILO. De svarte på spørsmål om angstsymptomer, generell helse og selvrapportert smerte.

Svarene ble sammenlignet med svar fra norske ungdommer generelt. Funnene var svært like. Det vil si at ungdommene med EILO ikke hadde noe mer tegn til symptomer av angst enn andre ungdommer i Norge.

Det er fremdeles behov for mer forskning. Dette er den første studien som har undersøkt den psykisk helsen til ungdom som er undersøkt for EILO. Flere studier trengs for å kunne bygge opp god kunnskap på dette feltet.

Videre forskning på EILO

Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland Universitetssykehus har siden 2006 testet over 3000 pasienter for EILO. Nylig fikk gruppen forskningsmidler fra Helse Vest.

Dette har gjort det mulig å etablere flere forskningsprosjekter rundt diagnostisering og behandling av EILO.

Dette er gledelig, og det vil føre til at vi i fremtiden vet mer om hvordan vi kan hjelpe pasienter med EILO på best mulig måte.

Forskningen bak kronikken:

Benestad, M.R., Drageset, J., Clemm, H., Røksun, O.D., Vollsæter, M., Halvorse, T., Hysin, M., Vederhus, B.J. (2021): «Self-Reported Health in Adolescents With Exercise-Induced Laryngeal Obstruction; A Cross-Sectional Study». Frontiers in Pediatrics, 9 (673).

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS