Klimaendringer: Forsker John K. Dagsvik har fått mange negative reaksjoner for sitt bidrag i diskusjonsnotat som reiser tvil om hvorvidt CO2-utslipp har påvirket gjennomsnittstemperaturen på jorden systematisk de siste 150-200 årene.

«Jeg avviser ikke at klimaet kan være påvirket av menneskeskapte utslipp av CO2»

DEBATT: Jeg er svært forundret og skuffet over reaksjonene fra en rekke klimaforskere, slik som ansatte ved Meteorologisk institutt, Cicero og Bjerknessenteret for klimaforskning, skriver forsker John K. Dagsvik. 

Jeg viser til kommentaren til Nina Kristiansen i Forskning.no 30.9.23, angående Discussion Paper 1007 (DP) utgitt på SSB sine nettsider. Her vil jeg legge til noen utfyllende momenter.

Først vil jeg nevne at jeg avviser ikke at klimaet kan være påvirket av menneskeskapte utslipp av CO2. Følgelig kan det være lurt å innføre klimatiltak ut fra føre var prinsippet.

Det overnevnte diskusjonsnotatet er til dels en oppdatering av en tidligere publisert artikkel fra 2020 i tidsskriftet Journal of the Royal Statistical Society (JRSS), som er et høyt rangert statistisk tidsskrift. Kort fortalt dokumenteres det blant annet her at det ikke kan påvises at det har vært en systematisk endring i variasjonsmønsteret til luft-temperaturene over de siste 150-200 år.

Dette er et lavmål og totalt useriøst.

John K. Dagsvik, forsker ved Statistisk sentralbyrå

Jeg er svært forundret og skuffet over reaksjonene fra en rekke klimaforskere, slik som ansatte ved Meteorologisk institutt, Cicero og Bjerknessenteret for klimaforskning. Det virker som de knapt har lest – og i hvert fall ikke satt seg inn i metode og innhold i artiklene de kritiserer. 

Hvis kritikken skal tas alvorlig, holder det ikke å avvise oss som amatører, men det bør påvises hva som eventuelt er feil i våre statistiske analyser. Videre skilles det ikke mellom hva vi har forsket på og hva som omtales av forskning andre har gjort. Tonen er usaklig og aggressiv. Dette er et lavmål og totalt useriøst.

Som nevnt, er den forskningen vi har bidratt med i diskusjonsnotatet, en oppdatering av resultatene i JRSS artikkelen. Det resterende innholdet er en omtale av andres forskning (deriblant testing av klimamodeller) og beskrivelse av egenskaper ved klimamodellene. 

Anklagen om juksing/manipulering av data, etc., samt manglende fagfellevurdering blir derfor meningsløs. Dette blir heller ikke problematisert av de fleste journalister, som avslører at de er dårlig forberedt og derfor ender opp som rene mikrofonstativ. 

Min erfaring med Aftenposten var spesielt overraskende. I motsetning til andre aviser, fikk jeg her ikke lov til å justere en uheldig uttalelse jeg hadde kommet med på telefon.

Artikkelen i JRSS har hatt en lang publiseringshistorie. Blant annet ble en første versjon nektet publisering som Discussion Paper høsten 2015 av daværende forskningsdirektør Kjetil Telle.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

 

Powered by Labrador CMS