Nygaard kan gjøre de kombinasjoner hun selv ønsker, og få valpene registrert i NKK med bruk av kennelnavn og fulle rettigheter, så lenge avlshundene fyller de pålagte helsekrav, skriver innleggsforfatterne i sitt tilsvar.

Svar til Nygaard om avl på Norsk elghund:
En avlsanbefaling er ikke et krav

DEBATT: Karianne Nygaard blander sammen NKKs (Norsk Kennel Klub)  lover og  EHKs (Norske elghundklubbers forbund ) avlsanbefalinger. Det er to helt ulike ting, og det er viktig å skille mellom dem, ifølge innleggsforfatterne.

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og forskernes egne tekster. Meninger i tekstene gir uttrykk for skribentenes holdninger. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Oppdretter Karianne Nygaard har stilt to spørsmål til Norsk Kennel Klub (NKK) vedrørende avl av Norsk elghund sort. Hun anklager Norske Elghundklubbers Forbund (NEHK) for å innføre avlsanbefalinger som utelukker en stor del av populasjonen fra avl.

Gjennom en målrettet avl på den utryddingstruede rasen Norsk Elghund Sort (NES) har Avlsutvalget i Norske Elghundklubbers Forbund (AU NES) fra 2014 økt rasens antall fra en populasjonsstørrelse på 1708 individer til 2681 i 2023. For statistikk, se her

Denne økningen har skjedd ved et kontrollert avlsarbeid, med fokus på genetisk mangfold, innavlsgrad og helse. Dette er kanskje en av de mest vellykkede redningsaksjoner for en liten populasjon. Men forutsetningen for rasens videre eksistens fordrer at den kan brukes til det rasen er skapt for, nemlig jakt på elg.

Karianne Nygaard er ikke avskåret fra å avle med helse, gemytt og genetisk bredde som prioritet.

NES er en livskraftig rase med få helsemessige utfordringer, takket være målrettet, kunnskapsbasert avlsarbeid. Det er derfor forsvarlig å ta større hensyn til rasens jaktegenskaper og at krav om jaktpremiering tas inn i de anbefalingene AU NES gir for parringer.

Men, det må understrekes at AU NES kun kommer med anbefalinger, ikke påbud. Det medfører at oppdretteren ikke må ta hensyn til de jaktlige anbefalinger. Hun kan fritt gjøre sine egne prioriteringer, så lenge de helsemessige kriterier for avl er oppfylt. 

Dette gjelder alle raser som registreres av NKK. Hun kan registrere sine valper i NKK, benytte sitt kennelnavn, og hennes medlemskap i NEHK blir ikke berørt. Så det er vanskelig å se hva som egentlig er problemet.

Karianne Nygaard mener åpenbart det er feil at AU NES har lagt krav om premiering på jaktprøve som en avlsanbefaling. Ønsker hun å endre på dette, kan dette gjøres ved benytte de demokratiske virkemidler som finnes i enhver klubb.

Når det er sagt, nevner vi at problemstillingen hun skisserer, har vært behandlet av NKKs Sunnhetsutvalg (SU) høsten 2023. NKKs SU er ikke enige i at det skal stilles absolutte krav til merittering av avlshunder, det være seg jakt- eller utstillingsmeritter. 

Dette er formidlet til flere klubber som har denne type avlsanbefalinger. Sunnhetsutvalgets behandling av problemstillingen, redegjørelsen og begrunnelsen kan leses i sak 39/23, her.

Samtidig er det viktig at Nygaard setter seg inn i hva som er forskjellen på en klubbs avlsanbefalinger og hva som er NKKs registreringsrestriksjoner. Dette er to ulike ting.

I Norge er det slik at raseklubber og -forbund (som er NKKs eiere) har forvaltningsansvaret for sin(e) rase(r). Styret – eller årsmøtet – vedtar avlsanbefalinger, som i mange tilfeller oppdrettere er pålagt å følge om de ønsker å formidle sine kull gjennom raseklubben. Men dette betyr ikke at oppdrettere som, av ulike grunner, velger andre avlskriterier enn raseklubben, må avstå fra å avle.

NKK har det overordnede ansvaret, og bestemmer hvilke kriterier som skal oppfylles for at valper skal kunne registreres. Det eneste absolutte krav som stilles, er at foreldrene oppfyller de rasespesifikke helsekrav. 

Cirka 150 ulike raser, deriblant Norsk elghund sort, har krav om obligatoriske helseundersøkelser. Men det er ikke krav om jakt-, bruks- eller utstillingsmeritter for å registrere valper av noen rase, heller ikke elghund. Dette er nettopp på grunn av et ønske om å inkludere flest mulig hunder i avl.

Her er våre svar til Nygaards konkrete spørsmål:

Spørsmål 1: Vi viser til lenken over og NKKs Sunnhetsutvalg. NKK vil imidlertid ikke frata klubber deres rettigheter til å komme med anbefalinger, som er det vi snakker om her.

Spørsmål 2: Karianne Nygaard er ikke avskåret fra å avle med helse, gemytt og genetisk bredde som prioritet. Hun blander sammen NKKs lover og NEHKs avlsanbefalinger, som er to helt ulike ting, og det er viktig å skille mellom dem. 

Nygaard kan gjøre de kombinasjoner hun selv ønsker, og få valpene registrert i NKK med bruk av kennelnavn og fulle rettigheter, så lenge avlshundene fyller de pålagte helsekrav. 

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS