Vi håper at norske studenter som har muligheter til det, velger India for utvekslings- eller traineeopphold. Vi håper at norske næringslivsledere reiser til India selv om timeplanen er stram, skriver kronikkforfatterne.

Flere nordmenn bør reise til India

KRONIKK: Ny historisk handelsavtale gir nulltoll på nesten all eksport fra Norge til India. Men hva med menneskene?

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og forskernes egne tekster. Meninger i tekstene gir uttrykk for skribentenes holdninger. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

India er verdens femte største økonomi. Det er et land i vekst. Og et land med store ambisjoner. Økonomien vokser raskt, samfunnet er i endring og landets geopolitiske betydning blir stadig viktigere.

Indias utvikling byr på betydelige muligheter for samarbeid. Det er derfor gledelig at Norge, sammen med andre land i EFTA: Island, Liechtenstein og Sveits, nylig signerte en historisk handelsavtale med India.

Fellesinteresser i forskningen

Den nye avtalen vil få store ringvirkninger både i Norge og i India. Nulltoll på nesten all eksport fra Norge til India er godt nytt for selskaper som Yara, Lerøy og Kongsberg. I tillegg er avtalen et gode for India fordi de nå i større grad enn tidligere kan ta i bruk Norges ekspertise på teknologier knyttet til blant annet fornybar energi, helse og det maritime.

Men handelsavtalen handler ikke bare om handel. Som Indias ambassadør i Norge, dr. Aquino Vimal har påpekt, handler avtalen også om «mobility of people».

Indias raske økonomiske vekst og fokus på bærekraftig utvikling gir verdifulle muligheter.

India og Norge har en lang tradisjon med forskningssamarbeid som utnytter de unike styrkene til begge land. Dette samarbeidet er bygget opp over tid. Mange tenker først og fremst på IT og digitalisering, men også innen folkehelse, klima, bærekraftig infrastruktur, oseanografi og landbruk, er det mange fellesinteresser.

Samarbeider om sol, vind og hydrogen

Gjennom årene har Høgskulen på Vestlandet utviklet et omfattende samarbeid om utdanning og forskning med flere indiske universiteter og næringslivspartnere.

I disse samarbeidene har mennesker funnet fram passet, søkt om visum, satt seg på flyet. De har vært åpne for å oppleve et nytt land. Ja, på mange måter en ny verden.

For India er ikke Norge. Og Norge er ikke India.

Resultatet er vellykket og gjør at vi er blant de fem høyere utdanningsinstitusjonene i Norge som har publisert flest vitenskapelige artikler i samarbeid med indiske forskere.

Blant annet har vi et samarbeid med universiteter i byer som Coimbatore og Karaikkudi, sør i India. Her er målet å utvikle teknologier knyttet til solceller, hydrogen og energilagring. I tillegg samarbeider vi med indiske universiteter under INTPART og UTFORSK-programmene om kyber-fysiske systemer for vindturbiner.

Indias raske økonomiske vekst og fokus på bærekraftig utvikling gir verdifulle muligheter. Vi vet at den akademiske utvekslingen kan bidra til dypere forståelse mellom landene, noe som kan føre til ytterligere partnerskap og samarbeid innen andre områder.

Fra Jodhpur til Bergen

Nylig organiserte Høgskulen på Vestlandet et stort internasjonalt seminar i Bergen. På dette seminaret fikk forskere, ledere og politikere mulighet til å dele ideer og utveksle erfaringer.

Fra Norge var det representanter fra Utenriksdepartementet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Norges forskningsråd, den norske ambassaden i India, forskningssentre som NORCE og NOFIMA, samt universiteter fra hele landet. Fra India deltok ledere fra Council of Scientific and Industrial Research India, representanter fra Indian Institute of Technology Jodhpur og Indias ambassadør til Norge.

Møtet var en god anledning til å vise oss for hverandre og tenke sammen om fremtiden. I tillegg viste den verdien av å møtes ansikt til ansikt.

Dette handler om mennesker

Det finnes mange eksempel på samarbeid på tvers av landegrenser som halter fordi man ikke kjenner hverandre godt nok. Det som blir tatt for gitt i ens egen kultur skaper snubletråder for det man kanskje trodde skulle bli ett relativt knirkefritt samarbeid.

Derfor er det så viktig at den historiske handelsavtalen tar inn over seg at dette handler om mennesker, ikke bare eksportvarer med nulltoll.

Handelsavtalen er avhengig av utdannings- og forskningssamarbeid av høy kvalitet. Og av at mennesker møtes.

Vi håper at norske studenter som har muligheter til det, velger India for utvekslings- eller traineeopphold.

Vi håper at norske næringslivsledere reiser til India selv om timeplanen er stram.

Og vi håper at norske forskere ser mulighetene som ligger i å opprette samarbeid med et land som vi garantert vil høre veldig mye mer fra i tiden som kommer.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS