Det finnes videregående skoler som underviser yrkesfaglig engelsk som er tilpasset arbeidslivet, skriver innleggsforfatteren.

Vi underviser engelsk som er tilpasset arbeidslivet!

DEBATT: Forskning som tyder på at elever på yrkesfag ikke lærer engelsk tilpasset arbeidslivet, ser ikke ut til å være i samsvar med min egen praktiske tilnærming og erfaring av å undervise engelsk på yrkesfag.

I oppslaget om Elever på yrkesfag bør lære engelsk som er tilpasset arbeidslivet publisert i forskning.no den 01. mars 2023, presenteres funnene til en nylig publisert doktorgradsavhandling om dette tema.

Engelsk er et språk som det forventes at alle arbeidstakere behersker i skrift og tale.

Funnene i denne avhandling ser ikke ut til å være i samsvar med min egen praktiske tilnærming og erfaring av å undervise engelsk på yrkesfag, og jeg ønsker derfor å dele mine refleksjoner rundt dette tema. Det finnes nemlig videregående skoler som underviser yrkesfaglig engelsk som er tilpasset arbeidslivet. Her beskrives det et eksempel fra engelskundervisningen ved Teknologi og Industrifag ved Porsgrunn videregående skole.

Yrkesfaglig engelsk er ikke bare teknisk vokabular, men inngangsbillett til arbeidslivet

Før jeg begynte å undervise yrkesfaglig engelsk i 2015 på det som nå er Teknologi og Industrifag, arbeidet jeg i over 20 år som tolk for multinasjonale konserner. Oftest tolket jeg mellom engelsk og andre språk på industrianlegg eller ved møter i det europeiske samarbeidsutvalget.

Som engelsklærer tok jeg med min erfaring fra tolkejobben inn i undervisningen. Yrkesfaglig engelsk på Teknologi og Industrifag skiller jeg ikke bare ut på grunn av teknisk vokabular, den innebærer også at elever oppnår en dypere bevissthet rundt betydningen av engelsk som arbeidsspråk ved nasjonale og internasjonale bedrifter, og multinasjonale konserner.

Engelsk er dermed et språk som det forventes at alle arbeidstakere behersker i skrift og tale.

Rollespill for å bli trygge på HMS og kommunikative ferdigheter

Et hovedfokus i industrien ligger på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her er det ikke tilstrekkelig at elever opparbeider seg en forståelse av hva HMS er og hvor viktig det er at de ikke begår handlinger som setter dem eller andre i fare. Elever skal også settes i stand til å kunne kommunisere på en trygg måte på engelsk for å unngå skade, og arbeide effektivt i et internasjonalt miljø.

I samarbeid med faglærere som underviser om HMS, sveising, laminering med mer på norsk, arbeidet jeg med mine elever med disse tema i engelsktimene. Engelsktimene fant sted både i klasserommet og på mekanisk verksted.

På verksted øvde elevene seg på en praktisk individuell framføring på engelsk om HMS med en rundgang på verksted der de beskrev og framviste hvordan diverse maskiner og verktøy fungerte. Etter å ha øvd nok og elevene følte seg klare, lagde vi et rollespill der jeg var en utenlandsk kunde som besøkte verkstedet.

På lik linje med elevene hadde jeg på meg verneutstyr, og hver enkelt elev tok meg imot og guidet meg på en profesjonell måte gjennom verkstedet. Det hele lignet veldig på mine tidligere bedriftsbesøk som tolk. Rollespillet lignet dermed på en autentisk arbeidssituasjon.

For at situasjonen skulle være autentisk var det ikke tillat for elevene å ha med seg støtteark. Elevene måtte stole på sine evner og de ble vurdert i henhold til kommunikasjonsferdigheter og fagspråk.

I tillegg til dette rollespillet har vi også arbeidet med autentiske tekster fra arbeidslivet, og jeg mener derfor at denne undervisningsformen forbereder elever fullt ut på det de kommer til å møte i arbeidslivet.

Når det gjelder å tilpasse stoffet til elevenes nivå, så er dette noe jeg også gjør på studieforberedende ved å dele ut nivåtilpassede modelltekster og fraseologier til elever. På denne måten gir jeg alle elever en sjanse til å mestre faget.

Avslutningsvis, ønsker jeg si at jeg er kjent med at det undervises på denne måten også ved andre videregående skoler.

LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS