Mener virkelig kjøttbransjen at en fremtidig norsk musestudie skal velte det store kunnskaps-lasset vi har om sammenhengen mellom kjøtt og kreft, spør innleggsforfatterne.

Flere og flere studier viser sammen­heng mellom kjøtt og kreft 

DEBATT: Mange solide oppsummeringer viser at kjøtt gir kreft. Det er på tide at kjøttindustrien anerkjenner dette.

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og forskernes egne tekster. Meninger i tekstene gir uttrykk for skribentenes holdninger. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi omtalte en stor studie som har sett på ulike typer ultraprosessert mat og helse, og hvor kjøtt kom mye dårligere ut enn plantebaserte kjøtterstatninger. 

Så kom protester fra ansatte ved kjøttindustri-eide Animalia og ved NMBU. 

Våre motdebattanter skriver at man behøver store kunnskapsoppsummeringer for å trekke konklusjoner. Samt at man ikke konkludere ut fra en enkelt studie. 

Vi er fullstendig enige her. Men når det kommer til forskning på kjøtt og kreft, ønsker våre motdebattanter - ironisk nok - å gjøre det stikk motsatte. 

De prøver å så tvil om konklusjonene til de store oppsummeringene som allerede finnes og som viser at kjøtt gir kreft, samt at mange store fagmiljøer fraråder å spise bearbeidet kjøtt. 

Mener virkelig kjøttbransjen at en fremtidig norsk musestudie skal velte dette store kunnskaps-lasset?

De skriver videre: 

«Verdens kreftforskningsfond (WCRF) har kategorisert sammenhengen mellom prosessert kjøtt og tykktarmskreft som overbevisende, men forskningen har ikke vist at prosessert kjøtt i seg selv øker risikoen eller om det er andre faktorer som ligger bak.»

Dette er en selvmotsigelse. 

Alle de andre risikofaktorene enn kjøtt er utelukket 

For at en sammenheng mellom en eksponering og et sykdomsutfall skal kunne graderes som overbevisende av WCRF, er det et krav om at man skal kunne utelukke at andre konfunderende risikofaktorer kan forklare sammenhengen.

At WCRF har uttalt at totaliteten av kostholdet er viktigst, bør ikke misbrukes til å så tvil om sammenhengen mellom bearbeidet kjøtt og tarmkreft. Spesielt ikke når et stadig økende antall studier bekrefter disse sammenhengene - og når den mest oppdaterte kunnskapsoppsummeringen viser økt risiko for en rekke kreftformer - ikke bare tarmkreft - med inntak av rødt og bearbeidet kjøtt. 

Den norske kreftforeningen har tatt dette til etterretning og skriver følgende på sine nettsider

«Det må mer forskning til for at vi skal vite akkurat hva som skjer i kroppen når vi spiser rødt kjøtt eller bearbeidet kjøtt. Forskningen er likevel klar nok til å si sikkert at bearbeidet kjøtt er kreftfremkallende, og at rødt kjøtt sannsynligvis også er det.»

WCRF og andre tunge fagmiljøer anbefaler derfor å spise kun moderate mengder rødt kjøtt, og spise lite, om noe bearbeidet/prosessert kjøtt (se side 58 i denne pdf-en). Det samme anbefaler også Nordiske ernæringsanbefalinger NNR 2023 og Helsedirektoratets kommende kostråd.

En musestudie vil ikke endre bildet

For å etablere en årsakssammenheng mellom kostholdsfaktorer og helse, er det nødvendig med systematiske kunnskapsoppsummeringer som kombinerer bevis fra epidemiologiske, kliniske og biologiske mekanistiske studier. 

Det er nettopp det som foreligger når WCRF konkluderer med at høyt inntak av både rent rødt kjøtt (sannsynlig bevis) og bearbeidet rødt kjøtt (overbevisende bevis) øker risikoen for tykktarmskreft.

Ut fra studiene vi har per i dag, gir ikke plantebaserte kjøtterstattninger noen (økt) risiko for følgende krefttyper: 

Plantebaserte kjøtterstatninger viser tvert imot antydninger til sammenheng med redusert risiko for:

Og i samsvar med disse funnene, var det heller ikke noen sammenheng mellom plantebaserte kjøtterstattninger og sykdom i EPIC-studien, som vi omtalte i vårt forrige innlegg

Mener virkelig kjøttbransjen at en fremtidig norsk musestudie skal velte dette store kunnskaps-lasset?

(Tanja Kolchenko er leder i foreningen Mat for helsen, som fremmer økt inntak av plantekost og mindre kjøtt. Kolchenko driver også bloggen Vegetarlegen og er styremedlem i Dyrevernalliansen.)

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS