Såkalt transkranial likestrømsstimulering (tDCS) viser lovende resultater for behandling av kronisk hodepine, ifølge artikkelforfatterne.

Dette kan redusere kronisk hodepine

POPULÆRVITENSKAP: Nå har forskere ved Sykehuset i Vestfold funnet en metode for å redusere kronisk hodepine. Dette gir håp om en bedre hverdag for denne pasientgruppen.

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og forskernes egne tekster. Meninger i tekstene gir uttrykk for skribentenes holdninger. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kronisk hodepine er definert som hodesmerter i mer enn 15 dager per måned, i minst tre måneder. Selv om forekomsten av hodepine er stabil i Norge (2-3 prosent), har man funnet at kvinner med muskelskjelettplager og med psykiske problemer er mest utsatt. 

Kronisk hodepine medfører store personlige og sosiale konsekvenser. Smertene kan føre til depresjon, angst, stress, dårlig søvnkvalitet og flere blir uføre. Det finnes ingen universell standard for behandling, og mange ender opp med å medisinere seg selv med smertestillende medikamenter, som ofte har bivirkninger.

Medikamentell behandling

Det finnes ingen standard for behandling av kronisk hodepine, diagnostisering og behandling kompliseres når ulike typer hodepine overlapper hverandre. Vanligvis brukes svake, reseptfrie smertestillende medikamenter som Paracet og Ibux.

Ved vedvarende symptomer foreslår Felleskatalogen antidepressiva, og ved migrene, forebyggende og anfallsmedisiner. Disse har sine egne risikoer og begrensninger.

Ikke- farmakologisk behandling

Ikke-medikamentelle behandlinger som nevrostimulering, anbefales til personer som ikke tåler medisiner, eller når medisiner ikke virker. Transkranial likestrømsstimulering (tDCS) er en slik behandling.

Metoden innebærer å gi en svak elektrisk strøm til hodebunnen for å justere aktivitet i spesifikke deler av hjernen. MR-studier har vist at stimulering av motorisk cortex  (den delen av hjernen som styrer bevegelse, red.anm) er effektiv ved behandling av kroniske smertetilstander, området har forbindelser med flere smertehemmende systemer i hjernen. Behandlingen har få bivirkninger.

Forskning på Sykehuset i Vestfold

Forsker og fysioterapeut Jill Hervik har ledet en studie som undersøkte effekten av transkranial likestrømsstimulering hos pasienter med primær kronisk hodepine. 40 deltakere mellom 18 og 70 år ble delt inn i to grupper. Den aktive gruppen fikk kontinuerlig elektrisk stimulering i 30 minutter mens deltakere i kontrollgruppen fikk 30 sekunders stimulering i starten og slutten av den 30 minutters prosedyren, og var uten stimulering de resterende 29 minuttene. 

Pasientene ble ikke fortalt hva slags type behandling de fikk. Alle deltakere fikk 8 behandlinger i løpet av 4 uker.

Betydelig bedre funksjon og mindre hodepine

Resultatene ble målt under den 4 uker lange behandlingsperioden og videre i 3 måneder etter siste behandling. Deltakerne som fikk aktiv behandling med tDCS opplevde en betydelig økning i daglig funksjonsnivå (40 prosent) og en reduksjon i hodepinestyrke (45 prosent). 

Deltakerne som fikk narrebehandling fikk en liten forbedring i funksjonsnivå (10 prosent), men ingen reduksjon i hodepine styrke.

De fleste av deltakerne i studien brukte Paracetamol, ingen av dem endret medisinbruken under studien. Det ble rapportert få, milde, kortvarige bivirkninger som svimmelhet og lett, øket hodepine. Bare fire personer sluttet i studien på grunn av bivirkninger.

Trygg og effektiv behandling

Resultatene fra denne studien tyder på at tDCS kan være en trygg og effektiv behandling for kronisk hodepine. Behandlingen har få og milde bivirkninger. Apparatet kan brukes enten som en selvstendig behandling eller som en del av en integrert tilnærming. 

Utvikling av bærbare apparater designet for hjemmebruk kan bidra til at pasienter får en økt følelse av å ha kontroll over sin egen smertetilstand, og gjøre dem mer uavhengig av helseinstitusjoner.

Referanse

  • Hervik JA, Vika KS, Stub T. Transcranial direct current stimulation for chronic headaches, a randomized, controlled trial. Front Pain Res (Lausanne). 2024 Feb 27;5:1353987. doi: 10.3389/fpain.2024.1353987. PMID: 38476353; PMCID: PMC10927820.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

 

 

Powered by Labrador CMS