NEM-leder Kari Milch Agledahl svarer forskning.no-redaktør Aksel Kjær Vidnes: "Det er på sin plass å presisere at NEM er en faglig uavhengig komité, på samme måte som Pressens Faglige Utvalg er uavhengig av sine arbeidsgivere."

Jo, Vidnes, journalister kan også forske

DEBATT: At forskning.no-redaktør Aksel Kjær Vidnes har motforestillinger mot NEMs vurdering av Dagbladets brudd på helseforskningsloven er forståelig, men at en ansvarlig redaktør i et fagblad for forskning kan behandle saken så ensidig og polemisk er alarmerende.

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og forskernes egne tekster. Meninger i tekstene gir uttrykk for skribentenes holdninger. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vidnes slår bastant og uten begrunnelse fast at journalistikk ikke er forskning, og hopper over kjernen i problemstillingen: I noen tilfeller kan journalistikk også være forskning – det ene utelukker ikke det andre. Alle kan fritt benytte vitenskapelige forskningsmetoder, også journalister. 

Men hvis forskningen skal involvere forsøk på mennesker, så har disse menneskene krav på særlig beskyttelse, og derfor omfattes slik forskning av Helseforskningsloven. Denne beskyttelsen utgår fra Grunnloven og menneskerettighetene.

Vidnes benytter et stråmannsargument ved å sitere fra Helsetilsynets svar i saken om Dagbladets brudd på loven: «Om noe er helseforskning i lovens forstand, kan (…) ikke fastslås ut fra metodene alene.» Dette har NEM aldri påstått. 

For at noe skal bedømmes som helseforskning er det flere vilkår som må være oppfylt. Blant annet må målsettingen være å oppnå ny kunnskap, og denne kunnskapen må omhandle helse og sykdom. 

Det som ikke er avgjørende for om et prosjekt er helseforskning, er hvem det er som utfører forskningen; forskere eller journalister. Vidnes må gjerne være uenig i disse vilkårene, men de er altså nedfelt i loven og forarbeidene til den.

NEM blir definert som «en statlig myndighet» av Vidnes, som insinuerer at vi opptrår som statens forlengede arm når vi formidler at også journalister bør følge norsk lov. Det er på sin plass å presisere at NEM er en faglig uavhengig komité, på samme måte som Pressens Faglige Utvalg er uavhengig av sine arbeidsgivere. 

NEMs opposisjon til Helsetilsynets uttalelse burde være en viss indikasjon på vår uavhengighet.

I motsetning til Vidnes støtter NEM opp under Aftenpostens ønske om en avklaring av grensene mellom journalistikk og helseforskning. Vi er ikke enige med Vidnes når han skriver at dette er «lett å vurdere» i dag. En slik avklaring bør skje gjennom en bred debatt i offentligheten, siden begge aktiviteter er sentrale for samfunnet og regulert av Grunnloven og menneskerettighetene.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

 

 

Powered by Labrador CMS