Å sette pasienter opp mot hverandre fører ingensteds hen, skriver innsenderen.

Stråmenn i ME-debatten

DEBATT: Hovedutfordringen med kronisk utmattelsessyndrom er fortsatt å finne rett behandling til rett pasient.

Vi må lytte til alle.

Det gjorde jeg klart i innlegget «ME-krigen» trenger ikke å være en krig, som Annette Lien svarte på i Hvilke pasienter skal man lytte til i den polariserte ME-debatten?

Jeg skrev også at vi må være glade for alle som blir friske, og søke å finne intervensjoner for de som ikke blir hjulpet i dag. Det å sette pasienter opp mot hverandre fører ingensteds hen.

Skyter på stråmenn

Å sette opp stråmenn for så å skyte dem ned er et godt virkemiddel til å sparke «ME-krigen» i gang. Det å spørre om hvilke pasienter vi skal lytte til når jeg skriver at vi må lytte til alle, blir en slik stråmann.

En annen stråmann Annette Lien setter opp, er at man må akseptere at andre blir friske av noe en selv ikke blir frisk av. Jeg skrev at jeg ikke ble frisk av slike intervensjoner, men hvor tar hun det fra at jeg ikke unner andre å bli friske på en slik måte? Det er uforståelig for meg.

En tredje stråmann hun setter opp er at jeg ikke er åpen for psykiske behandlingsformer. Jeg trodde jeg gjorde det klart i mitt innlegg at jeg ikke var negativ til psykiske behandlinger, og at jeg hadde gjennomført det med tro og iver. At jeg har trukket opp de reelle utfordringene med Lightning Process-behandling endrer ikke på det.

En fjerde stråmann er at alle pengene går til biomedisinsk forskning. Vegard Bruun Wyllers team på Ahus er ledende innen ME-forskning i Norge, sist studie var på musikkterapi. Det er her forskningsmidlene blir brukt. Jeg bruker forresten allerede musikk aktivt.

Rett behandling

Man må lese hverandre i beste mening. å legge meninger eller hensikter munnen på andre er ikke en metode som fører debatten fremover. Annette Liens svar blir dermed dessverre et skoleeksempel på akkurat det som vi vil bekjempe, unødig polarisering og «ME-krig».

Jeg fastholder at vi må lytte til alle. Og at hovedutfordringen er å finne rett behandling til rett pasient.

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS