Bør vi la stormskadd skog ligge? Det øker faren for barkbilleepidemi, skriver Svein Solberg.

Et problem at vitenskap og politikk blandes i diskusjonen om skogbruk og skogvern

DEBATT: Vi ser stadig at personer som titulerer seg som økologer eller biologer uttaler seg om skogbruk, men har de et vitenskapelig eller politisk ståsted?

Nylig publiserte bloggen Bevaringsbiologene på forskning.no artikkelen «Høststormene la ned millioner av trær – det kan gi gode forhold for den fryktede barkbillen». Forfatterne Ulrika Jansson og Stefan Olberg, som titulerer seg som økolog og insektøkolog spør om det industrielle skogbruket er barkbillens beste venn.

Hovedpoenget deres er at vi bør la stormskadd skog få stå eller ligge som den er, uten at man fjerner vindfall og brukne trær. Det virker som de har et underliggende premiss for dette, nemlig at når skogen overlates til seg sjøl og naturens krefter så vil den vende tilbake til en ønsket naturtilstand. Videre, at barkbillene bare spiller en rolle i denne tilbakeføringen fra en menneskeskapt skog til en naturskog.

Mangelfull opprydding øker faren for barkbilleepidemier

Problemet med dette resonnementet er at dagens skog er utsatt for helt spesielle påkjenninger, både på grunn av klimaendringer som gir uvanlige værforhold og på grunn av av spredning av fremmede sykdommer og skadegjørere, som almesyke, askeskuddsyke, phytophtora. I tillegg kommer påkjenningen fra uønskede, svartlistede planter og dyr, som rødhyll og platanlønn.

Når vi lar være å rydde opp vindfall etter en storm og verner skog så lar vi denne skogen «seile sin egen sjø». Vi vet ikke hvor det vil ende i løpet av noen år, i tillegg til at det øker faren for barkbilleepidemier som ikke lar seg kontrollere. I en tidligere tid, uten klimaendring og globalisering kunne kanskje ideen deres gi mening.

Hadde vi ikke skader på skogen før?

I tillegg er det et problem med blogginnlegget at den har noen udokumenterte påstander:

Påstand 1: «..store arealer med granplantasjer blåste overende..». Hvilke stormer refererer de til, og var det bare plantet skog som da blåste ned?

Påstand 2: « Den bakenforliggende årsaken til at trærne blåser overende i store mengder, er at grantrærne er plantet etter flatehogst av store arealer, og derfor er like gamle og gjerne genetisk nesten identiske.» Hvor er dokumentasjonen på dette, og hva er den relative betydningen av dette i forhold til andre årsaksfaktorer som høy vindstyrke og lite tele? Mye furuskog blåste også ned. Mener forfatterne at det også er ensaldret, plantet skog? Er storskala stormskader noe nytt etter at vi begynte å plante skog?

Påstand 3: «I slike granåkere er alle trærne svært utsatt for de samme sykdommene og det samme ekstremværet.» Hvilke sykdommer og hva slags ekstremvær mener de, og på hvilken måte er slik skog svært utsatt?

Vitenskap eller politikk?

Det er viktig å skille mellom vitenskap og normative utsagn. Ønsker disse bloggerne å bringe nye fakta (vitenskap) til debatten eller ønsker de å bidra med sine politiske standpunkter (normative utsagn)?

Når de titulerer seg som økologer, så tyder det på at de ønsker å framstå som fagpersoner, det vil si at vil bringe fram vitenskap. Men måten de skriver på tyder på at de egentlig representerer naturvernsida i en politisk debatt.

Både vitenskap og politikk er viktige for å løse store samfunnsutfordringer i dag, ikke minst på miljøområdet. Men det er helt avgjørende at man ikke blander vitenskap og politikk sammen. Da blir det hele en uklar miks av fakta og meninger. Å skille mellom vitenskap og politikk er ekstra viktig når det gjelder biologisk mangfold, hvor vi ofte ser påstander om at skogbruk har negativ effekt på biologisk mangfold, uten at det er dokumentert vitenskapelig. Det kan være riktig, men slike påstander må underbygges ordentlig, selv om det er vanskelig metodisk.

Bør klargjøre sin rolle

Vi ser stadig at personer som titulerer seg som økologer eller biologer uttaler seg om skogbruk. Særlig er dette temaer hvor man argumenterer for mer vern, for å unngå å bruke snauhogst, og der man generelt kritiserer måten dagens skogbruk gjøres på.

Problemet her er at disse personene har en uklar rolle. Skriver de som fagpersoner (vitenskap) eller som naturvernere (politikk). Jeg mener de burde klargjøre sin rolle når de skriver slike innlegg.

Det er et problem i dag at vitenskap og politikk blandes sammen i diskusjonen om skogbruk og skogvern. Det blir uklart hva som er fakta og hva som er meninger.


LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS