Kinesiske myndigheter har iverksatt strenge tiltak for å hindre spredningen av det nye coronaviruset. Men hvor dødelig er det egentlig? – Av de 26 som er bekreftet døde, er den yngste en kvinne på 48 år, som hadde diabetes og hadde et tidligere hjerneslag. De fleste andre hadde annen sykdom, inkludert kreft. Gjennomsnittsalderen på de døde er nå 73 år, skriver professor Ørjan Olsvik.

Det nye coronaviruset fra Kina virker mindre dødelig enn både SARS og MERS

KRONIKK: De smittede som har nådd andre land er blitt oppdaget allerede på flyplassen, ved hjelp av målinger av kroppstemperaturen til passasjerene. Det er ikke påvist videre smitte fra de internasjonale tilfellene.

Det nye coronaviruset ble oppdaget i byen Wuhan i Kina i slutten av desember i fjor, og mange mennesker har fått alvorlige luftveisinfeksjoner. Wuhan er en by med over 11 millioner innbyggere, og i skrivende stund har over 881 pasienter fått påvist viruset. I tillegg er 1073 antatt syke.

Det er per i dag bekreftet 26 døde, noe som tyder på at dette viruset er adskillig mindre dødelig enn SARS- og MERS-utbruddene fra 2002 og 2012.

SARS-utbruddet tok livet av 15 prosent av de som ble syke

Virus i corona-familien forårsaker i all hovedsak mildere forkjølelsessymptomer i mennesker, men i november 2002 dukket et nytt coronavirus opp i Kina.

Det viste seg å være svært sykdomsfremkallende, og fikk derfor navnet Serious Acute Respiratory Syndrome, eller SARS.

Viruset spredte seg til 37 land, 8098 mennesker ble svært syke og 774 døde – de aller fleste fra Kina. Utbruddet varte i cirka ni måneder. Verdens helseorganisasjon har beregnet at rundt 15 prosent av de som ble syke, døde.

MERS har en mye høyere dødsrate

I 2012 ble verden kjent med nok et nytt coronavirus, Middle East Respiratory Syndrom coronavirus, eller MERS.

Utbruddene startet på sykehus i Saudi-Arabia, og det har vært kun sporadiske tilfeller utenom Midtøsten. MERS-utbruddet pågår fortsatt. Det er til nå rapporter 2494 tilfeller av MERS-infeksjoner til Verdens helseorganisasjon (WHO), men hele 858 dødsfall.

Det betyr at dødsraten er over dobbelt så høy som for SARS, hele 35 prosent.

Kommer den nye smitten fra flaggermus eller slanger?

Den første pasienten som fikk påvist det nye viruset arbeidet på Huanan Wholesale Seafood and Animal Market, og ble syk sammen med sin kone. Det er ikke vanlig at fiskevirus skal kunne gi sykdom hos mennesker. Kinesiske forskere har analysert arvestoffet til det nye viruset og lagt fram en hypotese om at det nye viruset opprinnelig kom fra flaggermus eller slanger. Disse blir også solgt levende på markedet.

Både SARS og MERS kommer opprinnelig fra flaggermus. Flaggermus er kjent for å overleve virus som er dødelige for så å si alle andre varmblodige arter. De lever i beste velgående med virus som forårsaker rabies og Ebola. Av 137 kjente infeksjonssykdommer i flaggermus kan 61 gjøre mennesker syke.

For SARS var mellomvert før viruset klarte å smitte mennesker, og for MERS er det fortsatt kamelen som er mellomvert. Derfor er MERS i all hovedsak lokalisert til Midtøsten.

Men i Wuhan er flaggermus å anse som en delikatesse. Det er derfor mulig smitte kan ha kommet den veien. En alternativ mellomvert er slanger. Dette coronaviruset har fått den foreløpige betegnelsen 2019 nCoV. Virusets arvestoff ligner svært på slike virus funnet hos slanger som ofte spiser flaggermus.

De som dør er oftest eldre menn med annen sykdom

Det er nå klart at viruset kan smittes mellom mennesker, men det synes ikke å være ekstremt smittsomt. Flere hundre mennesker som har oppholdt seg nær syke personer, har ikke blitt smittet.

Av de 26 som er bekreftet døde, er den yngste en kvinne på 48 år, som hadde diabetes og hadde et tidligere hjerneslag. De fleste andre hadde annen sykdom, inkludert kreft.

Gjennomsnittsalderen på de døde er nå 73 år. Av de 17 som vi har god informasjon om, var fire i 60-årene, to i 70-årene og åtte over 80 år. Kjønnsfordelingen er påtakelig skjev, 13 av dem var menn er og 4 var kvinner.

Dødsprosenten hos de syke er nå 3,4 prosent. Men 177 pasienter er i dag fortsatt registrert som meget alvorlig syke og flere antas å dø i tiden som kommer.

Flere flyplasser har begynt å måle temperaturen til passasjerer som kommer direkte fra Kina. Hvis kroppstemperaturen er for høy, blir de testet for det nye coronaviruset.

Spredning til andre kinesiske byer samt andre land

Noen få pasienter med infeksjon av viruset fra Wuhan, er blitt funnet i andre kinesiske byer som Beijing, Shanghai, Zhejiang, Guangdong, Hebei, Liaoning, Jiangsu, Fujian. I tillegg har det blitt funnet smittede i Hongkong, Macao, Taiwan, Sør-Korea, Japan, Thailand, Australia og USA.

De som har nådd andre land er blitt oppdaget allerede på flyplassen, ved hjelp av målinger av kroppstemperaturen til passasjerene. Det er ikke påvist videre smitte fra de internasjonale tilfellene.

Har ikke erklært global helsekrise

Viruset synes for øyeblikket å gi en forholdsvis mild sykdom sammenlignet med sine to nærmeste slektninger, SARS-coronavirus og MERS-coronavirus, men smitteraten er foreløpig moderat. Det finnes ingen vaksiner mot dette viruset ennå.

Verdens helseorganisasjon (WHO) valgte i går å ikke erklære global helsekrise i forbindelse med utbruddet i Kina.

Det amerikanske smitteverninstituttet, Centers for Diseases Control and Prevention (CDC), har gitt dette utbruddet sin laveste risikovurdering, risikogruppe 1. Men de fraråder å reise Wuhan. De anbefaler også at passasjerer som ankommer amerikanske flyplasser direkte fra Kina, får temperaturen sin målt. På denne måten kan smittede oppdages raskt.

Engelske myndigheter har også en forholdsvis lav profil på sikkerhetsvurderingene, da svært få er blitt dødelig syke.

Powered by Labrador CMS