En ny metode for å innhente informasjon om morkaken kan gi bedre oppfølging av svangerskapet.

Vi tar pulsen på morkaken

POPULÆRVITENSKAP: Hvordan kan vi si noe om morkakens helse og funksjon? Vi foreslår en «morkake proteinklokke» under svangerskapet.

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og forskernes egne tekster. Meninger i tekstene gir uttrykk for skribentenes holdninger. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Å bringe barn til verden er ikke risikofritt, og noen vordende mødre får komplikasjoner i svangerskapet. En godt fungerende morkake er svært viktig for et vellykket svangerskap. Likevel er det per i dag begrenset med måter å overvåke funksjonen av morkaken underveis i svangerskapet. 

Svangerskapsforgiftning er en av de vanligste svangerskapskomplikasjonene og kan gi alvorlig sykdom hos mor og barn. Tilstanden skyldes stress og sykdom i morkaken, og oppdages ofte ikke før godt ut i sykdomsforløpet. 

Vår forskningsgruppe har identifisert proteiner som skilles ut av morkaken til mors sirkulasjon. Vi foreslår at måling av slike proteiner ved hjelp av en vanlig blodprøve kan gjøre det mulig å ta pulsen på morkaken; en såkalt «morkake proteinklokke».

Symptomer på svangerskapsforgiftning

Et svangerskap er en stor påkjenning for mors kropp, og det er flere tegn man ser etter for å undersøke om mor og foster har det bra underveis i graviditeten. Hvis mor får unormalt høyt blodtrykk, hodepine eller lekkasje av proteiner til urinen på grunn av nyrepåvirkning, kan det hende at hun har svangerskapsforgiftning.

Svangerskapsforgiftning er en av de vanligste svangerskapskomplikasjonene og kan gi alvorlig sykdom hos mor og barn.

Svangerskapsforgiftning betyr at morkaken er stresset og kan være i ferd med å svikte. Dette kan ha fatale konsekvenser for både foster og mor. Hva som er årsaken til svangerskapsforgiftning er usikkert, men den eneste kuren er å forløse mor. Å avslutte en graviditet før termin er ikke heldig, og gravide kvinner med høyt blodtrykk følges derfor nøye opp før det tas en beslutning om forløsning.

Tegn på morkakesvikt

For å kunne forbedre diagnostikken av svangerskapsforgiftning trenger vi flere faktorer å vurdere enn bare høyt blodtrykk og proteiner i urinen. Kunne det for eksempel være noen stoffer i blodet man kan måle? 

Vi vet at morkaken skiller ut flere stoffer til mors blodsirkulasjon i normale svangerskap. Disse stoffene påvirker mors kropp til å endre funksjonen i flere organer som tilpasning til svangerskapet. For eksempel påvirkes både hjertet, lungene og mors metabolisme. 

Mest lest

  Man kan tenke seg at en stresset morkake vil sende ut andre signalstoffer (i form av molekyler) til mors blodsirkulasjon enn en normalt fungerende morkake gjør.

  Slike signalmolekyler kan man bruke som såkalte «biomarkører». En biomarkør er et stoff eller molekyl som kan måles eller påvises i vev, blod eller andre kroppsvæsker og som kan fortelle om underliggende sykdom eller biologisk tilstand. 

  Det har tidligere blitt vist at kvinner med svangerskapsforgiftning har høyere nivåer av proteinet soluble fms-like tyrosine kinase (sFLT1) og lavere nivåer av proteinet placental growth factor (PGF) i blodet. sFLT1 er en faktor som hemmer dannelse av blodkar, mens PGF er en faktor som fremmer dannelse av blodkar. Begge stoffene er viktige for hvordan blodårene fungerer. 

  Disse to proteinene er nå i ferd med å bli tatt i bruk som biomarkører for svangerskapsforgiftning i klinisk praksis. Allikevel er det fortsatt behov for andre biomarkører, og gjerne et panel av flere markører som kan testes og tolkes samtidig.

  Vi har utviklet en ny metode for å innhente informasjon om morkaken. Metoden innebærer å ta blodprøver under keisersnitt fra blodårer som fører blod til og fra morkaken på mors side, og til og fra morkaken på fosterets side - og videre måle nivået av nesten 5000 proteiner i prøvene. 

  Analyser av disse prøvene kan fortelle oss hvilke proteiner som skilles ut fra morkaken til mor, fra morkaken til fosteret, og hvilke proteiner som transporteres mellom mor og foster. 

  I tillegg har vi samlet blodprøver fra gravide kvinner tre ganger underveis i svangerskapet. På denne måten har vi kartlagt hvordan nivåene av proteinene utvikler seg underveis i svangerskapet, og hvilke proteiner som oppfører seg forskjellig mellom kvinner med friske svangerskap og kvinner som utvikler svangerskapsforgiftning.

  Morkake proteinklokke

  I 2022 publiserte vi en artikkel hvor vi viste at 256 proteiner skilles ut fra morkaken til mor, og at 101 proteiner tas opp av morkaken fra mors blod i friske svangerskap. 

  Vi brukte også maskinlæringsalgoritmer til å identifisere proteiner som kan predikere tidspunkt i svangerskapet, en «morkake proteinklokke» - som kan si noe om morkakens helse. 

  Tikker klokken for fort kan det tyde på at morkaken jobber på spreng, er stresset og eldres raskere, og muligens ikke vil fungere ut svangerskapet. Klokken kan dermed benyttes til å finne ut av hvilke kvinner som skal følges opp nøyere og screenes videre for svangerskapsforgitning eller andre sykdommer.

  Vi vil gjerne høre fra deg!

  TA KONTAKT HER
  Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

   

  Powered by Labrador CMS