M-helseapplikasjoner kan revolusjonere helsetjenestene ved å gjøre helsehjelp mer tilgjengelig, skriver artikkelforfatteren.

Helseapper på smart­telefon og nettbrett vil revolusjonere helse­tjenestene

POPULÆRVITENSKAP: Mobile helseapper har enormt potensiale og vil revolusjonere helsesystemet vårt. Det er riktig nok noen utfordringer og begrensninger på veien mot vår digitale helsefremtid, men de kan løses.

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og populærvitenskap

Mobil helse, ofte kalt m-helse, er digital og mobil helseteknologi som vi har med oss, på oss eller inne i oss. Feltet vokser og er et satsingsområde for Verdens helseorganisasjon.

M-helse-applikasjoner er programvare som er utviklet for mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. Hensikten er å gi bedre helsehjelp og bedre pasientopplevelser.

Helseapper har mange funksjoner

Gjennom slike applikasjoner kan helsetjenesten få tilgang til helsesituasjonen din og kommunisere med deg eller dine pårørende. Appene kan overvåke helsen din og holde både deg og legen din orientert. De kan gi deg enkel tilgang til din elektroniske helsejournal, gi opplæring rundt din spesifikke helsesituasjon eller minne deg på å ta medisiner. 

Appene kan også være en støtte når legen skal ta beslutninger om behandlingen din – og mye mer. Kort sagt: appene har mange funksjoner.

Appene kan gi pasientene større kontroll og forståelse for sin egen helse, og kan hjelpe helsepersonell med å administrere og overvåke pasienthelse mer effektivt.

Gir både pasienter og leger bedre innsikt og kontroll

M-helseapplikasjoner kan revolusjonere helsetjenestene ved å gjøre helsehjelp mer tilgjengelig. Særlig gjelder dette for personer som bor langt fra nærmeste helseinstitusjon eller som av andre grunner har vanskeligheter med å få tilgang til tradisjonelle helsetjenester.

Appene kan gi pasientene større kontroll og forståelse for sin egen helse, og kan hjelpe helsepersonell med å administrere og overvåke pasienthelse mer effektivt.

Personvern og datasikkerhet skaper bekymring

Om blokkjede

  • Blokkjede / blockchain er en teknologi som gjør det mulig å registrere og dele informasjon på en kjedelignende måte ved å involvere et nettverk der oppdatert informasjon er tilgjengelig for alle deltakere samtidig. 
  • Det kalles «blokk» fordi systemet skapes ved at digitale «blokker» inneholder et sett transaksjoner, tidsstempel og en såkalt hash som sikrer at blokken ikke kan endres uten at det oppdages. 
  • Neste blokk inneholder lenke til den foregående og dennes «hash» (en matematisk funksjon). 
  • Hver blokk kopieres samtidig til alle delene i et nett, og slik er man sikret mot endringer. 
  • Resultatet er at informasjonen registreres og deles permanent og ikke kan endres.

Til tross for alt dette, er der fortsatt utfordringer og begrensninger ved bruken av m-helse-apper.

Problemene er særlig knyttet til personvern og sikkerhet, teknisk infrastruktur, regulering, nøyaktigheten i informasjonen, og til hvorvidt appene faktisk tas i bruk av pasienter.

En av de store bekymringene ligger i personvern og informasjonssikkerhet. Mange vil nøle med å bruke m-helse-apper fordi de er redde for at deres personlige helseinformasjon skal komme på avveie.

Vi trenger med andre ord godt gjennomarbeidede standarder for beskyttelse, robuste krypteringsmetoder og strengere overholdelse av reguleringer, slik som HIPAA-regelverket i USA. Teknologier som «blokkjede» («blockchain» på engelsk) fremstår lovende for fremtidens sikkerhetsforbedringer.

De tekniske forutsetningene må på plass

Mange områder i verden mangler den nødvendige tekniske infrastrukturen for at m-helse-apper skal fungere optimalt. Kanskje er ikke internettilkoblingen stabil nok, kanskje finnes det ikke systemer som fungerer godt sammen, kanskje har man ikke tilgang til nok enheter, altså selve apparatene som pasientene skal bruke – for eksempel smartklokker. Dette gjelder naturligvis spesielt for ressursfattige deler av verden.

En løsning er å investere mer i disse områdene for å forbedre tilkobling og infrastruktur, mens man også designer apper som kan fungere under begrensede ressurser eller uten en internettilkobling.

Vi må gjøre det lettere for folk å bruke appene

En annen utfordring er at mange ikke har tilgang til digital teknologi. Eller de klarer ikke å bruke den. Det kan dreie seg om for eksempel personer med begrenset digital kompetanse, eldre, de med lav inntekt.

Man kan også spørre seg om brukerne konsekvent vil bruke appen slik den er tiltenkt. For at m-helse-apper skal fungere effektivt, må de derfor være brukervennlige og engasjerende, med muligheter for å gjøre individuelle tilpasninger. Spill-lignende funksjoner eller andre motivasjonsstrategier kan bidra til å holde brukerne involvert over lang tid.

For å overvinne disse barrierene, må vi fremme digital lese- og skrivekyndighet, redusere kostnadene for enheter og/eller internettilgang, og skape rimelige løsninger som er skreddersydd den enkelte.

M-helse-apper må være pålitelige og nøyaktige

For at m-helse-apper skal nå sitt fulle potensiale, er også nøyaktighet og pålitelighet avgjørende. Noen enheter eller sensorer som brukes i disse appene er kanskje ikke så nøyaktige som tradisjonelle medisinske enheter.

App-utviklere må derfor sørge for å validere og kalibrere appene og enhetene sine. Helsepersonell må også være ekstra forsiktige når de tolker informasjon fra disse kildene.

 

Varierende regelverk er en hindring

Ulike land og regioner har i dag ulikt regelverk og retningslinjer for bruk av slike apper. Det kan skape forvirring og gjøre at det tar lenger tid før appene kan tas i bruk.

Det er viktig å jobbe for å skape rammeverk og retningslinjer som mange land kan stille seg bak.

Fremtiden er digital - også innen helsesystemene verden over. Skal vi gjøre veien fremover lettere, kreves en kollektiv innsats som involverer programvareutviklere, helsepersonell, politiske beslutningstakere og brukere av m-helse-apper.

Referanser:

  • Jat, Avnish Singh & Grønli, Tor-Morten (2023). Virtual Reality in Digital Health: A Literature Review. CEUR Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073.
  • Jat, Avnish Singh & Grønli, Tor-Morten (2023). Harnessing the Digital Revolution: A Comprehensive Review of mHealth Applications for Remote Monitoring in Transforming Healthcare Delivery. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. doi: 10.1007/978-3-031-39764-6_4
  • Jat, Avnish Singh & Grønli, Tor-Morten (2022). Blockchain for Cybersecure Healthcare. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 13475 doi: 10.1007/978-3-031-14391-5_8
  • Jat, Avnish Singh & Grønli, Tor-Morten (2022). Smart Watch for Smart Health Monitoring: A Literature Review. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 13346 doi: 10.1007/978-3-031-07704-3_21

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

Powered by Labrador CMS