Mange vet ikke at plutselige synsendringer kan være et tegn på akutt hjerneslag som krever rask innleggelse på sykehus for optimal behandling.

Hørt om «prate, smile løfte»? Ikke glem at endringer i synet også kan være tegn på hjerneslag!

KRONIKK: En plutselig og merkbar endring i synet som dobbeltsyn, eller tap av sidesynet i ett eller begge øyne, kan være tegn på hjerneslag. «Se» må inn i huskeregelen «prate, smile, løfte – ring 113».

I Norge rammes årlig 12.000 personer av hjerneslag. Studier har vist at over 60 prosent av de som får hjerneslag får et synsproblem. Det betyr at over 7000 personer må lære seg å leve med et synsproblem hvert år.

Noen synsproblemer kan være vanskelige å merke for den som rammes, mens andre er svært forstyrrende, som dobbeltsyn, at man mister synet på ett øye eller får store bortfall av sidesynet.

Problemet er at mange ikke vet at slike plutselige synsendringer kan være et tegn på akutt hjerneslag som krever rask innleggelse på sykehus for optimal behandling.

Forstod ikke at synsproblemet var tegn på hjerneslag

«Det hender at jeg dupper av litt når jeg ser fjernsyn. Og så når jeg så opp igjen, så jeg bare halve fjernsynsskjermen. «Er det noe galt med fjernsynet?» sa jeg. «Det er bare halv skjerm!» Så begynte jeg å liksom da å snu meg mer og se, og så var det halvt alt jeg så på! Og jeg gnidde meg i øynene og tenkte ikke på at det kunne være noe! Så jeg tok kveldsmedisinen min og så gikk jeg og la meg.»

Mange som opplever plutselig tap av synsfunksjon beskriver at de ser an, og venter med å kontakte helsevesenet.

Dette fortalte en av deltagerne i våre studier. Mange som opplever plutselig tap av synsfunksjon beskriver at de ser an, og venter med å kontakte helsevesenet. Det fører til forsinket behandling, og en mulighet for å redde synsfunksjonen.

Prate-smile-løfte-kampanjen overser mange hjerneslagsymptomer

Om du eller noen rundt deg plutselig får problemer med å si noe meningsfullt (prate), ansiktsskjevhet (smile), eller problemer med lammelse i en side (løfte), må du ringe 113. Det er budskapet i den nasjonale hjerneslagkampanjen som startet høsten 2016. Ved å legge til «Se» vil flere komme raskere til livsviktig behandling.

Kampanjen for å få frem denne huskeregelen har ført til at flere har kjennskap til symptomer på hjerneslag og at flere ringer 113 etter kampanjen enn før. Det viser en evaluering gjennomført av Norsk hjerneslagsregister. Dette igjen kan gi raskere og bedre akutt behandling for hjerneslag.

Ifølge Norsk hjerneslagregisters årsrapport for 2020 hadde nesten 70 prosent av alle som ble behandlet for akutt hjerneslag problemer med å prate, smile, løfte, eller en kombinasjon av disse. Huskelisten fanger opp mange, men det er fortsatt over 30 prosent som ikke har et av disse symptomene. I andre land har man inkludert symptomer fra synet og balanse, noe som har medført at flere hjerneslag blir oppdaget.

Hjerneslag i forskjellige deler av hjernen gir forskjellige symptomer

Hvilke symptomer et hjerneslag gir kommer an på hvor i hjernen det rammer. Prate, smile, løfte-kampanjen fanger opp de fleste slag i fremre del av hjernen.

Samtidig rammer omtrent 20 prosent av hjerneslagene bakre del av hjernen. Symptomene her er ofte problemer med synet, eller andre symptom som ikke plukkes opp av kampanjen.

For å øke helsekompetansen hos alle rundt dette mener vi at Helsedirektoratet må inkludere problemer med å se som en del av hjerneslagkampanjen.

Husk å ringe 113 - også ved problemer med å se

Det viktigste budskapet er at om du selv eller andre rundt deg plutselig får et problem med å prate, smile, løfte eller se, må du ringe en-en-tre!

Å huske på dette rimet og handle raskt kan bidra til at man kommer raskt til sykehus som igjen kan gi tilgang til rask behandling. Dette kan bidra til å redde liv og viktige funksjoner som å kunne prate, smile, løfte og se.


LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS