- Vi anbefaler at du kontakter fastlegen for å sjekke din nyrestatus dersom du finner ut at du kom til verden med lav fødselsvekt. Tidlig oppdagelse av tegn på nyresykdom er viktig for å sette inn tiltak som kan forebygge eller bremse sykdomsutvikling, skriver kronikkforfatteren.

Nyresvikt:
Derfor bør du vite hvor stor du var da du ble født

KRONIKK: Når et barn blir født får vi alltid vite vekt og lengde. Dette er ikke bare tall til minneboka, men kan si noe viktig om din framtidige helse.

Er du født etter 1967, kan du enkelt sjekke fødselsvekten din ved å logge inn på helsenorge.no. Nye studier vi har gjort ved Helse Fonna viser at du burde gjøre nettopp det.

Vi har undersøkt fødselsvekten til over 2,6 millioner nordmenn født etter 1967 og tallene er tydelige: Forekomsten av alvorlig nyresykdom øker og fødselsvekten er en tydelig indikator for økt risiko.

Dette er grensene for lav fødselsvekt

Rundt 10 prosent av de registrerte har lav fødselsvekt, som i vår studie er definert som 2940 gram for gutter og 2850 gram for jenter.

Våre funn viser at disse har 60-70 prosent høyere risiko for å utvikle nyresykdom som voksne. Funnene våre gjelder både alvorlig kronisk nyresvikt og nyresykdom i tidligere stadier. Vi har inkludert rundt 1 million flere personer enn tidligere studier, og antall alvorlige utfall er doblet siden 2016. Dette gjør oss bekymret for utviklingen de neste årene, tatt i betraktning at vi undersøker unge mennesker født etter 1967.

Vi anbefaler at du kontakter fastlegen for å sjekke din nyrestatus dersom du finner ut at du kom til verden med lav fødselsvekt. Tidlig oppdagelse av tegn på nyresykdom er viktig for å sette inn tiltak som kan forebygge eller bremse sykdomsutvikling.

Ulike årsaker til lav fødselsvekt

Tidligere studier har vist at å være født for liten kan resultere i en rekke sykdommer som høyere blodtrykk, diabetes, avvikende kolesterolverdier samt hjerte-kar-komplikasjoner. Hva kan vi gjøre for å redusere risikoen for å bli født for liten?

I vestlige land er årsaken til at vi blir født for små i hovedsak røyking og overvekt hos mor, graviditet i høy alder og prøverørsbefruktning. Dette kan vi selvfølgelig gjøre noe med. I ikke-vestlige land blir barna oftere født for små på grunn av underernæring hos mor, barn-/tenåringsgraviditet og infeksjoner under svangerskapet. Dette krever stor innsats fra lokale helsemyndigheter og globalt fokus på problemet.

Men hva med dem som er født små uten å være utsatt for underernæring, stress eller infeksjoner? Vi vet at små foreldre ofte får små barn. Studier viser hyppighet av barn født med lav fødselsvekt i Syd-Asia er veldig høy, men samtidig vet vi ikke noe om dette tyder på fosterets veksthemning i morens mage eller er om det bare er fordi deres vekstkurve ser annerledes ut enn i resten av verden.

Slik finner du fødselsvekten din:

Gå til helsenorge.no, og logg deg inn.

Finn knappen som heter Helseregistre.

Trykk på Medisinsk fødselsregister, og se hvor mye du veide da du ble født.

Funnene kan gi endret klinisk praksis

Vårt prosjekt kan gjennomføres fordi vi i Norge har unike registre med god kvalitet. Resultatene bør være av vesentlig interesse og kan resultere i endret klinisk praksis. Kronisk nyresykdom kan forløpe uten symptomer før den er kommet til sene stadier.

Om vår hypotese at personer med lav fødselsvekt har høyere risiko for nyresykdom stemmer, vil det være et argument for at personer med lav fødselsvekt bør ha tidligere og regelmessig oppfølgning.

Enkle og lite kostbare tidlige undersøkelser kan utsette senere alvorlige utfall, som i verste fall kan resultere i behov for dialysebehandling eller nyretransplantasjon. Forebyggende tiltak er særlig viktig i land med stor forekomst av barn med lav fødselsvekt og dårlig tilgang til helsetjenester, der nyreerstattende behandling ofte er helt utilgjengelig.

Powered by Labrador CMS