«Svart skorstein»: En type undervannsmineraler er koblet til varme kilder under vann som bygger «piper» der vannet kommer opp fra undergrunnen.

Mineraler på hav­bunnen:
WWF er faglig svakere enn antatt

DEBATT: WWF klarer her det kunststykket å komme med en ukorrekt påstand om at jeg angivelig kommer med «mange ukorrekte påstander». 

WWF har svart på min kronikk om mineraluttak på havbunnen 25.oktober, der jeg hevder at WWF krisemaksimerer konsekvenser av en slik mineralutvinning. Jeg gjorde da ledelsen i WWF oppmerksom på feilene, slik at de kunne rette disse, men intet har skjedd. Derfor skriver jeg denne korrigeringen. 

WWF har to faglige henvisninger i sitt svar, der begge er feil i forhold til det de ønsker å vise. Dessuten hevder de at jeg ikke vet at den ene av tre typer havbunnsmineraler (noduler) ikke finnes i norske farvann. Dette til tross for at jeg skrev akkurat dette i starten av kronikken.

Oaser og ørken

En type mineraler er koblet til varme kilder under vann som bygger «piper» der vannet kommer opp fra undergrunnen. Der er det et yrende liv, så jeg kaller disse pipene for oaser - og den iskalde havbunnen rundt for «ørken» for å kontrastere. 

WWF skriver i tilsvaret: «Dette er heller ikke øde områder, slik Killingland hevder, men områder med unikt liv som vi først nå har begynt å oppdage». 

WWF gjør mye bra, men her har tydeligvis kvalitetssikringen sviktet.

WWFs problem når de skal dokumentere at ørkenen har liv, er at de bruker en undersøkelse som har fått mye omtale i fagtidsskrifter, men som ikke handler om denne «ørkenen». Den handler om at forskerne har funnet mye liv i bunnen av og inni de såkalte pipene, mens mest oppmerksomhet til nå har vært det iøynefallende livet kravlende utenpå pipene. 

Dette er ikke tydelig i linken WWF bruker, men bildene viser tydelig at WWF tar feil. Kanskje gå til kilden neste gang og ikke til et populærvitenskapelig tidsskrift? Da blir det litt lettere, siden artikkelens hovedinnhold til og med står i overskriften i kilden: New Ecosystem Underneath Hydrothermal Vents.

Små inngrep er fortsatt små

Den andre faglige referansen skal ifølge WWF vise potensielle regionale virkninger: «Annen forskning viser at selv små inngrep i dyphavet kan få regionale konsekvenser.» 

Mest lest

  Enhver som åpner denne linken vil se at den ikke handler om det. Tvert imot er artikkelen fra Japan kjent for å være en av få som virkelig har fått mulighet til i detalj å sjekke effekter i ulike tidsperioder etter uttak av mineraler. Den handler ikke om mulige regionale effekter, men om gjenveksten av faunaen på et avgrenset område. 

  Undersøkelsen sier riktignok at hvis det blir et stort antall prosjekter/inngrep på et avgrenset område, så kan det gi miljømessige effekter ved at svømmende arter, som lett kan flytte seg, da ikke har noe sted å gå. Ja, selvfølgelig. Men legg merke til at WWF får rapporten til å si at små inngrep i seg selv kan gi regionale effekter. Det er feil.

  Les alt før du kritiserer

  Så til nodulene jeg nevnte innledningsvis over - og som jeg var klar på i kronikken at vi ikke har i Norge, ved å skrive: «som vi ikke har i Norge». Vanskelig å misforstå. WWF derimot så tydeligvis ikke dette og hevder: 

  «Det er mange ukorrekte påstander om hva gruvedrift på havbunnen i Norge faktisk er. I Norge dreier det seg ikke om høsting av noduler, omtalt av Killingland som potetliknende klumper som suges opp. Slike noduler finnes ikke i norske farvann.» 

  WWF klarer her det kunststykket å komme med en ukorrekt påstand om at jeg angivelig kommer med «mange ukorrekte påstander». Dette blir altså stående som et  hovedargument, fordi de ikke har klart å lese hele teksten i min kronikk.

  WWF gjør mye bra, men her har tydeligvis kvalitetssikringen sviktet.

  Vi vil gjerne høre fra deg!

  TA KONTAKT HER
  Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

   

   

  Powered by Labrador CMS