Dagens overkonsum av egg har mer med velstandssamfunnet vårt å gjøre, enn behovet for ernæring, ifølge ernæringsfysiolog Eilsabeth Gard.

Vi får ikke god helse av å spise mat fra dyr som lider

DEBATT: Anbefalinger om animalske produkter utelater den etiske siden, mener innleggsforfatteren.

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og forskernes egne tekster. Meninger i tekstene gir uttrykk for skribentenes holdninger. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fagsjefen i ernæring i Animalia skriver på vegne av egg- og kjøttindustrien i et innlegg 16. februar, at de nye kostrådene ikke trenger «absolutte grenser». Ernæringsbiolog Marit Kolby formidler det samme synet i et intervju i Aftenposten 5. februar. De fremmer begge et kosthold med høyt inntak av animalske produkter.

Artikkelen i Aftenposten stilte spørsmål ved hvor mange egg man kan spise per dag. Ernæringsfolkene som ble intervjuet unnlot, som fagsjefen i Animalia, å vise til studier som tar opp den etiske siden ved høyt eggkonsum.

Norsk studie om kjølbeinsbrudd

En norsk studie utført av forskere fra Veterinærhøyskolen og Animalia, viste at hele 92 prosent av verpehønene hadde brudd i kjølbeinet, forlengelsen av brystbeinet. Hønene antas å påføres bruddene fordi kroppene deres er for små i forhold til eggenes størrelser. Funnene i studien viste også at mange av hønene var avmagret og hadde egglederbetennelse og fettlever.

Selektivt valg av studier

Et viktig spørsmål med tanke på verpehønenes lidelser er hvilke studier ernæringsfolk skal fremheve og vektlegge når de gir ernæringsråd. Marit Kolby oppfordrer i Aftenpostens artikkel befolkningen til å spise så mange egg de selv ønsker per dag. Dette i motsetning til doktorgradsstipendiat i ernæring, Erik Arnesen, som opplyser at man også kan utelate egg. Begrunnelsen hans er at det finnes mange andre kilder til næringsstoffene i egg.

Dagens ernæringsrådgivere kan ikke bare selektivt velge ut studier for å innfri sitt eget ønske om kosthold, eller imøtekomme eggindustriens krav om profitt.

En stor andel av dagens befolkning vokste opp i en tid hvor det var vanlig å spise ett kokt egg til frokost på søndager og i påskedagene. Dagens overkonsum av egg har mer med velstandssamfunnet vårt å gjøre, enn behovet for ernæring. Forbruket av egg er nesten doblet siden 1950-tallet, fra 7 kg per innbygger i året til over 13 kg, rundt 200 egg per person i året.

Det er overraskende at fagsjefen i ernæring i Animalia vil fjerne taket på antall egg forbrukere kan spise per dag. Kjølbeinsbruddene er, ifølge hennes egen bransje, globale. Flere utenlandske studier viser at forekomstene er «svært høye» og at hønene påføres bruddene i alle driftssystemer.

Mest lest

  Animalia skriver også i et innspill til den nye dyrevelferdsmeldingen, at kjølbeinsbrudd er en kjent produksjonslidelse hos verpehøns i Norge. Det tilsier at både norske og nordiske fagfolk i ernæring kjenner til dette. Hva er årsaken til at informasjonen utelates i kostholdsrådene?

  Informasjonsplikt om kjølbeinsbruddene

  Kjølbeinsbruddene til hønene er en konsekvens av intensivt landbruk. Dagens høner er avlet til å legge rundt ett egg om dagen, i gjennomsnitt 320 egg i året. Disse rasene bør fases ut til fordel for raser som imøtekommer bedre dyrevelferd. I mellomtiden må kostholdsrådene oppdateres.

  Dagens ernæringsrådgivere kan ikke bare selektivt velge ut studier for å innfri sitt eget ønske om kosthold, eller imøtekomme eggindustriens krav om profitt. Ernæringformidlere må ha et etisk ståsted i forhold til maten de anbefaler. Dette gjelder også fagfolk som utformer kostrådene.

  Ved siden av å være en alvorlig dyrevelferdssak, kan lidelsene som hønene påføres påvirke forbrukernes tillit til de nasjonale kostrådene. Kostråd skulle føre til bedret helse. Men befolkningen får ikke god helse av å spise produkter fra dyr som lider. Alvoret i denne saken tilsier at Helsedirektoratet har en informasjonsplikt.

  Opplyse om alternativer til egg i kostrådene

  De nye kostholdsrådene burde informere om kjølbeinsbruddene som hønene påføres ved å lage egg, og opplyse om alternative matvarer som dekker næringsstoffene som finnes i egg. På det vis kan forbrukerne selv velge å spise egg eller ikke. I motsetning til i dag hvor de fleste forbrukere er uvitende om hva de støtter opp om når de kjøper egg.

  Vi vil gjerne høre fra deg!

  TA KONTAKT HER
  Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

   

   

   

   

  Powered by Labrador CMS